Tek.no

Nyhet

Wikipedia med artikkelrating

Arsæll Benediktsson
24 Sept 2010 12:48

Wikipedia har satt i gang testing av verktøyet "Article Feedback Tool" som gjør det mulig for lesere å gi Wikipedia-artiklene rating. Verktøyet er et av mange tiltak for det såkalte "Public Policy Initiative", et prosjekt som Wikimedia Foundation har startet i 2010, og som har som mål å involvere flere personer i utvikling av Wikipedia.

Verktøyet skal kunne brukes til å vurdere lesbarhet, kildebruk, nøytralitet, og hvor komplett artikkelen er. Det skal kunne gi bidragsytere tips om hvordan en artikkel eventuelt kan forbedres, og leserne vil også få informasjon om kvaliteten på artiklene.

Testing av det nye verktøyet ble satt i gang onsdag 22. september, men denne er foreløpig begrenset til noen få artikler, og er tilgjengelig for noen få testere. Det er foreløpig uklart når "Article Feedback Tool" lanseres. Les mer om verktøyet på mediawiki.org.

(Kilde: Softpedia, Wikimedia Technical Blog, Wikipedia)

Les også
Wikipedia har en plan
Les også
Wikipedia presenterer endringer
Les også
Kampanje for video på Wikipedia
Les også
Wikipedia satt på prøve
annonse

Les også