Nyhet

- Mobilen vil erstatte fotoboksene

Som Nettavisen tidligere har omtalt blir det stadig færre som blir tatt i fotobokser her i landet. Politiet tror dette i stor grad kommer av at vi blant annet har avanserte GPS-er som varsler oss om hvor disse fotoboksene står.

- På de vanlige fotoboksene ligger tallet nå på rundt 0,14-0,16 prosent av de kontrollerte, sa Jan M. Guttormsen i Politidirektoratet til Nettavisen.

Les også: Nesten halvparten slipper unna

Vil overvåke mobilen din
Men Københavns politidirektør Johan Reimann ser ut til å ha løsningen.

- På et tidspunkt tror jeg vi slipper å ta bilder av folk når de kjører for fort. I stedet kan vi følge bilistenes mobiltelefoner, og på den måten se om de har kjørt for raskt på en veistrekning, sa Reimann på en IT-konferanse i Politigården i København, ifølge danske Computerworld

Etterpå dukker regningen opp i posten. Hvordan det skal bevises hvem som kjørte bilen sier han ikke noe om.
Lar seg enkelt gjøre
Å spore mobiltelefoner kan rent praktisk gjøres på to måter: En kan benytte seg av informasjonen fra mobilnettet om hvilken basestasjon den er koblet opp mot til enhver tid, og se hvor raskt en beveger seg mellom basestasjoner. På den måten kan en regne ut en gjennomsnittsfart.

Den andre måten en kan gjøre det på er å aktivere GPS-enheten som stadig flere mobiltelefoner allerede har, for å finne den nøyaktige hastigheten til enhver tid.

Løsningen kan også sees løst gjennom det europeiske prosjektet eCall, som er et automatisk varslingssystem til nødetater som skal slå ut ved ulykker på veier.

I Nederland har en allerede bestemt seg for å basere veiprising på GPS-enheter som plasseres i bilene. På den måten vet myndighetene hvor du har kjørt, og når du gjorde det, og kan for eksempel gjøre det mye dyrere å kjøre i de store byene i rushtiden.

- Langt frem i Norge
Nestleder i transportkomiteen på stortinget, Bård Hoksrud, tror en slik løsning i Norge ligger langt frem.

- Det første vi nok vil se er nok at bomstasjonene som dukker opp stadig flere steder blir antennepunkter, sier Hoksrud - og viser blant annet til E6 mellom Oslo og Lillehammer der det med jevne mellomrom er nye punkter.

- Men jeg registrerer jo at kreativiteten begynner å bli ganske stor etter hvert. Men et system med mobilregistrering er nok mer aktuelt i Danmark, for der har de jo ikke noe særlig med bomstasjoner, sier Hoksrud.

Vil spore folk på flere måter
På foredraget snakket Reimann også om det han omtaler som risikobasert analyse av borgere.

Ifølge danske Computerworld går metoden ut på å i større grad fokusere på risikofaktorer for kriminalitet, eller hvorfor folk blir kriminelle.

- Det betyr for en enkelt person, at vi gir hver enkelt en person en poengsum basert på faktorer som fattigdom i en familie med skilsmissehistorikk, foreldre som er på institusjoner, mange søsken og rusproblemer. Hvis en person ender med for eksempel 790 poeng, mens landsgjennomsnittet er 100, så griper vi fatt i dem, sier politidirektøren.

Han forteller at de allerede har et system de kaller PolSpot, der en kan få oversikt over hvor de kriminelle befinner seg over tid - og på den måten kan de sette inn styrker i disse områdene.

Les også
iPhone mot trafikkulykker
Les også
Garmin Forerunner 310XT
Les også
Google Maps 4.4 ute nå
Les også
Sniktitt: Tomtom til iPhone
annonse