Tek.no

Nyhet

Nkom vil pålegge Telenor å holde kobbernettet oppe

Telenor vil legge ned i 2022.

Telenor vil legge ned kobbernettet i 2022, men Nkom mener de må holde det oppe i minst fem år.
Andrea Bruer, Tek.no
NTB
3 Juli 2020 16:39

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har sendt Eftas overvåkingsorgan Esa to nye utkast til vedtak for regulering av Telenor.

I vedtakene pålegges Telenor å opprettholde tilgangen til kobbernettet i en overgangsperiode, og å gi sine grossistkunder tilgang til fast mobilt bredbånd.

– Varig svekkelse av konkurransen

Tiltakene skal styrke konkurransen med forutsigbare rammebetingelser for grossistkunder og gi sluttkunder flere leverandører å velge mellom.

– Vi mener Telenors gjennomføringsplan for nedleggelse av kobberaksessnettet kan føre til varig svekkelse av konkurransen i strid med ekomlovens formål, sier Hans Jørgen Enger, som leder konkurranseavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

For å sikre Telenors grossistkunder forutsigbare rammebetingelser har Nkom derfor sendt Esa utkast til vedtak som vil pålegge Telenor å opprettholde grossisttilgang til kobbernettet i inntil fem år fra vedtakstidspunktet.

For raskt

Telenor kunngjorde i slutten av januar i fjor at selskapet har besluttet å legge ned kobbernettet innen utgangen av 2022 og erstatte dette med fiber- og mobilbaserte løsninger.

Etter Nkoms vurdering er Telenors tidsplan for å legge ned kobbernettet for kort.

Grossistkundene til Telenor har heller ikke fått tilstrekkelig informasjon eller mulighet til å ivareta sine interesser, eksempelvis ved å ha mulighet til å tilby sine sluttkunder erstatningsprodukter ved bortfall av kobbernettet, mener Nkom, som riktignok åpner for at Telenor kan legge ned kobbernettet raskere enn om fem år om de tilbyr grossistkundene «relevante erstatningsprodukter» for kobberbasert tilgang.

Esa har frist på én måned til å kommentere utkastene til vedtak. Etter at Esa har gitt sin tilbakemelding, vil Nkom i størst mulig grad ta hensyn til Esas kommentarer og fatte endelig vedtak.

annonse

Les også