Til hovedinnhold

Nkom: – For dyrt med mobil i Norge

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det norske mobilmarkedet krever stadig regulering, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og peker på analyser som sier at Telenor har et spesielt godt grep om det norske markedet.

– Telenor har fremdeles en sterk markedsstilling i Norge, og ingen andre mobiltilbydere i Norge eller i våre naboland har like god inntjening per kunde som Telenor i Norge, sier Inger Vollstad som er seksjonssjef i Nkom.

Et par grunner til dette skal være at Telenors kunder er spesielt opptatt av dekning og at selskapet har lykkes i å tilby tilleggstjenester som skaper lojalitet. På den måten kan de ta seg ekstra godt betalt.

Videre er Norge et langstrakt land med spredt befolkning og mye natur, noe som gjør at det å bygge et fullstendig og konkurransedyktig mobilnett krever sitt av penger, ressurser og tid. Derfor har vi ifølge Nkom også kun to mobilnett som kan kalles landsdekkende. Disse tilhører Telenor og Telia.

To mobilnett gir ikke tilfredsstillende konkurranse, mener Nkom. På grunn av Telenors spesielt sterke posisjon har de derfor med jevne mellomrom ilagt selskapet et ekstra ansvar.

Inger Vollstad i Nkom.
Nkom

– For å legge til rette for valgmuligheter og rimelige priser for mobilkunder, har Nkom ilagt Telenor forpliktelser til å gi tilgang til sitt nett. På den måten kan utfordrere som selv ikke har eget mobilnett, tilby mobiltjenester og bidra til konkurranse i sluttbrukermarkedet, sier Vollstad.

Sist gang dette skjedde var i 2020. Nå vil Nkom regulere markedet for tilgang til mobilnett i en ny periode på tre til fire år – og har varslet om en åpen høring rundt dette.

Evig klagestorm

I utgangspunktet høres dette ganske rett fram ut, men i et demokrati skal alle bli hørt – og alle kan klage. Og gjett om mobiloperatørene benytter seg av den muligheten. På Nkoms nettsider om «marked 15» – som fenomenet med gjestetilgang på mobilnett kalles – får vi straks inntrykket av hele opplegget står fast i en diger klagestorm.

Happybytes-sjef Thomas Sandaker.
Happybytes

Tingenes tilstand får i hvert fall fått Happybytes-sjef Thomas Sandaker til å heve stemmen:

– Jeg har jobbet i mobilbransjen siden tidlig 2000-tallet, og omtrent like lenge har Nkom konkludert med at Telenor har sterk markedsstilling og i praksis utgjør et konkurranseproblem i mobilmarkedet. Siden den gang har det i realiteten ikke skjedd noe som har vært til varig gunst for sluttkundene.

– Mobilselskaper har kommet og gått, bygget på ryggen til investorer, men ingen har klart å tjene penger og kundene har endt tilbake hos Telenor eller Telia, hevder Sandaker.

Telenor: – Skarp konkurranse

Telenor lar seg ikke stresse av Nkoms pekefinger.

– Som Nkom påpeker, er det svært mange i Norge som velger mobilselskap ut fra hvem som har best dekning. Det gjelder særlig for Telenors kunder. Med Telenors nett får kunden den beste dekningen og det raskeste nettet. Akkurat nå inkluderer vi også enda flere tjenester i abonnementene, der særlig sikkerhetstjenester står sentralt, sier Anders Krokan, som er selskapets pressesjef.

– Samtidig synes vi nok Nkom i sine uttalelser undervurderer konkurrentene våre. Både Telia og Lyse/Ice har landsdekkende nett, og mobilmarkedet preges av skarp konkurranse og mange valgmuligheter for kundene enten de er mest opptatt av pris, sikkerhet eller kvalitet. Det er også lett å bytte leverandør hvis man ønsker det, fortsetter Krokan.

Telia tar på sin side opp rollen som utfordrer:

– Vi registrerer at Nkom påpeker at det kun er en aktør som har en dominerende posisjon i markedet. Det er ikke oss. I Telia jobber vi kontinuerlig for å utfordre mobilmarkedet, og vi skal blant annet være først med et nasjonalt 5G-nett. Vår offensive 5G-utbygging har bidratt til å fremskynde 5G-utrullingen hos alle operatører, til det beste for forbrukere her i landet, hevder Daniel Barhom, informasjonssjef i Telia Norge.

Sikter mot et tredje nett

Men denne gangen mener Nkom at det etter hvert vil skje noe som gjør at markedet forhåpentligvis ikke trenger å reguleres. De fokuserer nemlig på å få på plass et tredje mobilnett.

– Reguleringen i mobilmarkedet har fulgt den politiske målsettingen om å legge til rette for bærekraftig konkurranse på infrastrukturnivå, og dermed legge til rette for tre nett. Gitt utbyggingstakten til Ice/Lyse synes dette målet realistisk å nå i overskuelig fremtid. Dermed er det mer sannsynlig at vi kan oppnå en situasjon der slike markedsinngrep blir overflødig, forteller Inger Vollstad i Nkom.

Ja, det er her Lyse-oppkjøpte Ice kommer inn i bildet.

Ice-sjef Eivind Helgaker.
Marius Viken/Ice

– Med støtte fra myndighetene har vi bygget Norges tredje mobilnett. Vi fortsetter å investere milliarder i vekst og har ambisjoner om å nå en million kunder i løpet av 2025. Hadde alle kundene i Norge vært Ice-kunder så kan jeg garantere at Nkom ikke hadde klaget over at nordmenn i snitt betaler for mye, hevder administrerende direktør i Ice, Eivind Helgaker.

Men i tiden frem til Ice-mobilnettet er landsdekkende og konkurransedyktig påpeker Vollstad i Nkom at det stadig vil være behov for regulatoriske tiltak som sikrer at nettopp Ice og andre utfordrere uten eget mobilnett kan konkurrere.

annonse