Tek.no

Myte

Er det egentlig smart å sage av kontakten til skjermkortet?

Det er faktisk ikke så høl i huet som det høres ut.

Sindre Eldøy - Hardware.no
Sindre Eldøy
18 Juni 2013 07:00

PCI Express-standarden

PCI Express-standarden kom i 2004, og har siden den gang vært bindeleddet mellom skjermkortet og maskinen.

Standarden er overraskende fleksibel og utbyggbar, og dette har gitt grobunn for en ganske spennende teori – at når kortet ikke passer i hovedkortet kan du sage bort kontakten.

MYTE: Du kan sage vekk det meste av PCIe-kontakten til et skjermkort, uten å ødelegge det.

Akkurat det det skal vi teste i dag, og kan med en gang si at det faktisk ikke er så tullete som det kanskje høres ut som.

Fleksibel standard

PCIe-standarden benytter i dag fire ulike tilkoblinger. Disse kalles PCI Express x1, x4, x8 og x16. De fire har i utganspunktet samme oppbygning, hvor de 11 første kontaktpunktene fra høyre på bildet under, er for strømtilførsel og diverse elektriske signaler.

Størrelsen på ekspansjonskortets kontaktflate avhenger av hvor mange PCIe-kanaler som brukes.Foto: Varg Aamo, Sindre Eldøy - Hardware.no

De resterende kontaktpunktene kan deles i grupper på syv, som tar seg av overføring av data – vi omtaler disse gruppene som PCIe-kanaler i resten av artikkelen. PCI Express-tilkoblingen navngis etter hvor mange PCIe-kanaler tilkoblingen har. PCI Express x1 har én kanal, x4 har fire og så videre. PCIe-kanalene overfører data parallelt, og en dobling av antall kanaler gir derfor en dobbel økning av tilkoblingens båndbredde, som videre gir mer rom for ytelse.

Standardens oppbygning gjør det mulig å benytte ekspansjonskort som har en annen fysisk tilkobling enn PCIe-sporet på hovedkortet. For eksempel kan et PCIe x1-kort settes i et x4- eller x16-spor, men du får da selvsagt bare x1 båndbredde.

Båndbredden kan også begrenses fra hovedkortets side. Eksempler på dette er Intels LGA1155-plattform og AMDs 990X-brikkesett som begrenser båndbredden på skjermkort for PCIe x16 til x8 når en benytter to skjermkort.

PCI Express x32 i fremtiden?

PCI Express-standarden støtter bruk av opp til 32 kanaler, men vi har ikke funnet noen eksempler på produkter eller prototyper som benytter seg av det. Den viktigste grunnen til det er kanskje manglede behov for så høy båndbredde, og at det jevnlig dukker opp oppdateringer som øker båndbredden per PCIe-kanal.

På markedet finnes det to PCI Express-standarder, versjon 2.0 og 3.0, hvor sistnevnte er den nyeste. Fysisk ser disse helt like ut, og er dessuten kompatible med hverandre. Versjon 3.0 tilbyr imidlertid nesten dobbel så høy båndbredde som versjon 2.0.

Bli med til neste side, så sjekker vi hva som skjer om vi kapper av størstedelen av kontaktflaten til et skjermkort »

Les også