Til hovedinnhold

– Teleselskapene må ta større ansvar ved mobilbetaling

Du har for dårlig beskyttelse når du betaler med mobilen, skriver Bente Øverli i Forbrukerombudet.

Du inngår en abonnementsavtale med en teleoperatør for å bruke telefonen til kommunikasjon. Du vil ringe, sende sms/mms, og kanskje det viktigste for deg – du trenger en masse MB. Du vet at regningen kommer en gang i måneden og du vet at du må betale for bruken. Men visste du at du gjennom denne avtalen samtidig har gitt teleselskapet anledning til å belaste telefonregningen din for kjøp av ulike varer og tjenester? Og at du gjennom avtalen er gitt dårligere rettigheter om noe går galt enn om du hadde betalt de samme varene og tjenestene med et betalingskort?

Klart det er fint med enkle løsninger. Men de skal være trygge også. Siden mobilen mer og mer brukes som et bankkort er det avgjørende for tilliten at sikkerhetsmekanismer tilsvarende de bankkort har kommer på plass. Et utvidet bruksområde øker faren for misbruk og størrelsen på tap forbrukeren kan komme til å ha. Hva skjer om noen stjeler telefonen og bruker denne til å kjøpe varer og tjenester? Hvilket ansvar har du om mobilregningen inneholder krav om betaling av varer og tjenester du ikke har gitt et skikkelig samtykke til? Hva er forbrukerens rettigheter og teleoperatørenes ansvar da?

Pålegger forbrukerne alt ansvar

Felles for operatørene er at de pr i dag har et generelt vilkår som pålegger forbrukeren alt ansvar. Og det for all bruk av abonnementet – helt uavhengig av hvem som foretar bruken – med mindre operatøren har opptrådt uaktsomt. Jeg er selvsagt enig i at forbrukeren skal være ansvarlig for sin egen bruk. Men det må være noen grenser for ansvaret i for eksempel misbrukstilfeller.

Forbrukerombudet har derfor siden i fjor høst forhandlet med teleoperatørene om vilkårene i abonnementskontrakten. Forbrukerombudet krever i tillegg at kunden inngår to kontrakter for bruk av mobiltelefonen: Én for kommunikasjon, og én for betaling. Det gjør det ryddigere og forbrukeren kan selv velge hvilke avtaler som inngås. Felles for avtalene er imidlertid at sikkerheten ved bruk og misbruk må bli bedre, og at ubalansen i ansvaret for bruken må endres.

Utdaterte vilkår og sikkerhetsløsninger

Et problem er at vilkårene og sikkerhetsløsningene noen av de største operatørene bruker i dag mer eller mindre har vært uendret de siste 20 årene. Bransjen virker overrasket over at vi mener at dagens løsninger er utdaterte og slettes ikke er tilpasset det utvidet bruksområde mobilen har – og vil få.

Jeg er på min side overrasket over at ikke dette er blitt håndtert av bransjen langt tidligere. Jeg kan nevne et eksempel: I dag kan en tjenestetilbydere enkelt belaste forbrukeres telefonregning uten samtykke gjennom kun å sende ut en sms. I dag er det ikke tilstrekkelige sikkerhetsløsninger for å påse at forbrukeren virkelig har bestilt akkurat denne tjenesten. Dagens mobilkontrakter legger ansvaret for betalingen på forbrukeren, selv ved belastninger uten samtykke. Slik er det ikke ved bruk av bankkort. All den tid betaling for slike tjenester ikke er underlagt en strengere regulering vil dette være et yndet marked både for aktører som driver rendyrket svindel og aktører som har en tilsynelatende legal virksomhet. Forbrukeren blir svarteper og blir kasteball mellom teleselskap og den han skal ha kjøpt varene eller tjenesten av. Det slipper du om du bruker betalingskortet og ikke mobilen neste gang du skal handle.

Jeg mener det haster å få på plass endringer i avtalevilkårene slik at forbrukeren kan føle seg trygg når mobilen brukes til betaling. Jeg vet forbrukerne ønsker dette. Og jeg er forundret over at bransjen ikke tydeligere signaliserer at de forstår dette.

Du finner flere kommentarer på denne siden

annonse