KommentarKokebok for apps

Dette må du tenke på når du skal lage mobil-app

Få med deg siste del av Geir Sand Nilsens «Kokebok for apps».

First page

Dette er fjerde og siste del i en artikkelserie, hvor vår kommentator Geir Sand Nilsen tar for seg åtte faser i utviklingen av løsninger for mobiltelefoner.

Gå til første del i serien: – Kokebok for Apps

Les også:

 1. Behov: Behov hos brukeren du ønsker å løse
 2. Løsning: Løsning på behovet og hvordan det gagner din virksomhet
 3. Skisser
 4. Valg av plattform

5. Design: Utforming av design og spesifikasjoner

Nå som du har gjort ditt plattformvalg, er det på tide å utforme design og spesifikasjoner.

Tilpasning av design til ulike plattformer

Design må tilpasses de plattformene du har valgt. Årsaken til dette er at ulike skjermstørrelser og telefonmodeller krever ulik oppløsning på all grafikk. Som en tommelfingerregel tar det ca. en dag å designe et skjermbilde.

PlattformModellerStørrelse
iOSiPhone 3GS og tidligere320 x 480
iOSiPhone 4 og iPhone 4S (Retina)640 x 960
iOSiPhone 5 og nyere640 x 1136
AndroidSmå skjermer240 x 320
AndroidMellomstore skjermer320 x 480
AndroidStore skjermer480 x 800

Du bør bruke vektorisert grafikk så langt det lar seg gjøre for å gjøre skaleringen lettere. Nøkkelen er å designe for den minste skjermen først, for deretter å skalere opp til de større.

Se retningslinjer, ikon-størrelser og tips på

Spesifikasjoner

For å korte ned utviklingstiden og redusere kostnader, er det viktig å utforme gode spesifikasjoner. Dette er også viktig dersom du skal hente tilbud fra app-utviklere eller vil sikre at overføring fra konsept til utvikling skjer så smertefritt som mulig.

Forslag til en spesifikasjon er ligger som vedlegg i Kokebok for apps, som kan lastes ned som PDF her. Hvert skjermbilde fra designprosessen får her en egen side med forklaring av hvert enkelt element. Husk her å få med alle linker, info om hvor bilder og tekst hentes fra, hvilke feil som kan oppstå og hvilke feilmeldinger som skal komme. Dette vil lette arbeidet til utviklerne.

Hvordan kan du gå fram?

Følgende bør være inkludert i det som sendes til utviklere:

 • Forklaring og bakgrunn. Om prosjektet, med hensikt, tidslinjer og prioriteringer.
 • Designspesifikasjoner. Forklaring av design og instruks til utvikling. Se forslag i vedlagt mal.
 • Integrasjonsspesifikasjoner. Oversikt over alle integrasjoner som skal gjennomføres med APIer (grensesnitt). Legg ved tekniske kontaktpersoner om mulig. Se forslag i vedlagt mal.
 • Designfiler. Lag god oversikt over filene. Alle skjermer skal være markert med tall (f.eks. 1.0 Hjem). Samtlige elementer skal være klippet ut og lagt ved som en enkeltfil med oversiktlig mappestruktur og navngivning.

6. Utvikling

Spesifikasjonen fra trinn 5, utforming gjør deg i stand til å starte utviklingen eller innhente tilbud dersom du ikke har egne utviklere.

Verktøy

Et av de tidlige valgene du må gjøre er å velge hvordan utviklingen skal foregå. Det er ikke opplagt at det skal utvikles fra bunnen av. I dag finnes det kryssplattformverktøy som gjør at du kan utvikle ett sted, men få ut apper til alle plattformer. Av de mest kjente er phonegap eller gamesalad for spill.

Ulempen med kryssplattform er ofte litt dårligere ytelse på alle plattformene og generelt ikke like god kvalitet som å utvikle spesifikt til hver plattform.

Valg av utviklingspartner

Markedet preges i dag av mange nye aktører og flere store som satser stort på apputvikling.

Det kan derfor være vanskelig å navigere og velge rett partner. Dersom du gjør en god jobb i fasene 1-5, burde prisen gå ned for utviklingen.

Send ut RFP (request for proposal) til aktuelle partnere og be om deres anbefaling på bruk av verktøy, prosjektstyring, læring og oppdateringer. Husk at utvikling av en app ikke er et engangsprosjekt, men må holdes ved like. Det er derfor viktig at partner har kontroll over dette og erfaring med varige prosjekter.

Uansett valg av utviklingspartner, bør du ha kontroll over konsept og hensikt med løsningen. Ikke overlat dette til noen partner.

Outsourcing

Det er i dag lett å finne rimelige apputviklere, men kvaliteten er varierende. Dersom du vurderer å knytte deg til et utviklingsmiljø utenfor Norge, bør du ta stilling til blant annet følgende:

 • Hvordan er kommunikasjonen? Husk at et ja ikke alltid betyr ja.
 • Hvordan ledes utviklingen? Fra Norge, via en person hos deg eller annet?
 • Hvor mange tidssoner unna ligger utviklerne?
 • Hvordan sikrer du deg kontroll over kildekoden?
 • Hvordan foregår rapportering? Vær spesielt obs på om deadlines holdes.
 • Hvilke verktøy brukes for prosjektledelse?
 • Hvilket verktøy anbefaler utviklerne å jobbe med?
 • Kjenner du noen som kan gå god for utviklingsmiljøet?

Hva koster en app?

En relativ vanlig utviklingsprosess tar ca. 4-8 uker. Priser er basert på timespris eller en fastpris basert på en spesifikasjon. Timespris ligger på ca. vanlig konsulentpris når det gjelder utvikling. Utvikling i andre markeder kan gi en rabatt på opp i mot 50-75 % av norsk pris.

En viktig læring er at desto mindre strategisk arbeid du gjør, desto dyrere blir utviklingen. En ryddig prosess fra din side letter både utviklingstid og kost.

Gå til neste side for å lese de to siste trinnene »