Til hovedinnhold

Er mobilstråling farlig?

Vi har faktisk ingen anelse.

Strålingen fra trådløse nettverk er et stadig tilbakevendende tema i media. Mange såkalte el-overfølsomme sier at de blir syke av det trådløse utstyret, mens forskere ikke klarer å finne noen konkrete skadevirkninger. Men det er heller ingen som klarer å motbevise at stråling faktisk er farlig.

I forrige uke ble det avholdt et seminar i Oslo med navnet "Mobilstråling, er det farlig?". Både professorer og såkalte el-overfølsomme var tilstede, og et foredrag ble også holdt av Telenors dekningsdirektør, Bjørn Amundsen. Men noe håndfast svar kom selvsagt aldri, og vi sitter igjen uvitende tilbake.

Det finnes nemlig ingen reproduserbare forskningsresultater som kan vise sammenhenger mellom elektromagnetiske felt fra mobiltelefoni og helseskade. Men likevel blir enkelte plaget av et bredt spekter av symptomer når de kommer i nærheten av elektromagnetiske felt.

– Jeg blir brennende varm i ansiktet når jeg setter meg ved PC-en. Andre får hodepine, muskelkramper, hjerteflimmer eller lignende, og symptomene er lett identifisertbart for oss, forklarer Solveig Glomsrød, leder i Foreningen for el-overfølsomme.

Wi-fi-rutere og mobilantennene er langt fra de eneste "synderne".

Radiobølger finnes overalt

Det er selvsagt ikke bare mobiltelefoner som gir fra seg radiobølger og lager elektromagnetiske felter. TV-antenner, radioantenner, trafokiosker, høyspentlinjer, lysstoffrør, komfyren, PC-en og bilen din gir alle fra seg en form for elektromagnetisk stråling.

I utgangspunktet er strålingen fra en TV-antenne mye sterkere enn mobilantennnen din. En GSM-antenne avgir kun 0,25 kW elektromagnetisk stråling per kvadratmeter mens TV-antennen angir 100 kW per kvadratmeter. Men strålingen reduseres kraftig når du øker avstanden fra antennen. Dersom du står ti meter unna TV-antenna, får du for eksempel bare én prosent av strålingen.

En vanlig Wi-fi-basestasjon, som svært mange har stående i hjemmene sine, har en elektromagnetisk effekt på 100 mW per kvadratmeter. Men dersom du står 2,5 meter unna antenna er verdien bare på 1 mW per kvadratmeter, altså én prosent av full effekt.

Når du bruker en bærbar PC som står 0,5 meter unna deg, opplever du faktisk en stråling på 0,03 W per kvadratmeter, altså mye mer enn når du bare har en basestasjon i nærheten.

Den hissigste strålingen opplever du imidlertid når du snakker i mobilen, nettopp fordi du har den rett inntil hodet ditt. Da utsetter du deg fra 0,1 til 1 W per kvadratmeter. For å måle hvor mye av denne strålingen hodet ditt faktisk tar opp, bruker man mobilens såkalte SAR-verdi. Dette er effekten per masse målt mens mobiltelefonens stråling er maksimal.

EU har satt en grense for SAR-verdi på maksimalt 2 W/kg. Alle telefoner som skal selges i Europa må ha en SAR-verdi som er under dette. Andre organisasjoner som TCO mener at målet bør ligge så lavt som 0,8 W/kg.

Mobilen varmer opp hodet ditt

Når du snakker i mobilen, har du kanskje opplevd at hodet ditt blir varmere i nærheten av mobilen. Mobiltelefoner med en SAR-verdi på 2 W/kg kan stråle nok til å varme opp hodet ditt med 0,1 grader celcius i mobilens umiddelbare nærhet. I tillegg kan det gi ekstra effekt at du faktisk presser en gjenstand inntil øret ditt, som kanskje også er varm.

Det er imidlertid slik at mobilen sjeldent stråler på full effekt. Mobilen regulerer nemlig hvor kraftig den trenger å stråle ut ifra hvor god dekning den har. Dersom dekningen er svært dårlig kan SAR-verdien være høy, mens den ellers reguleres ned til det nødvendige. Med andre ord blir vi utsatt for mindre stråling jo flere basestasjoner operatørene setter opp.

Da Telenor skjulte antennene, forsvant klagene.

– Må være noe psykisk

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor, er overbevisst om at det er noe psykisk i bildet hos de el-overfølsomme. Han drar frem flere eksempler der Telenor har skjult antennene der folk har klaget på at de har blitt dårlige av stråling.

– Resultatene er at vi har sluttet å motta klager, sier Amundsen.

Det er ikke bare mobilmastene folk reagerer på. Flere og flere angriper nå også de trådløse nettverkene. For eksempel har det blitt opprettet et trådløst Wi-fi-nettverk over hele Trondheim, og både leger og miljøvernforbundet ble fort bekymret.

Statens strålevern mener imidlertid at slike nettverk er helt trygge. De har satt en grense på stråleverdien 10 watt per kvadratmeter, og nettverket "Trådløse Trondheim" gir en stråling på bare opptil 0,08 watt per kvadratmeter når du befinner deg ti meter unna basestasjonene. Dette er en mye lavere stråling enn du opplever om du snakker i mobilen.

– Wi-fi bør forbys på skoler

Miljøaktivisten Kurt Oddekalv, leder av Miljøvernforbundet, mener at man ikke bør utsette barn for stråling, og bør fjerne Wi-fi-antenner fra offentlige områder, og først og fremst fra skolene. Han mener at Wi-Fi dessuten er negativt rent pedagogisk.

Nils Holte, professor ved institutt for elektronikk og telekom på NTNU, mener Oddekalv angriper på helt feil sted. Dersom strålingsverdiene skal ned bør man angripe mobilantennene.

– Det virker naturlig for meg at man angriper den største "synderen" først, som jo er mobiltelefonen. Dersom vi kun hadde brukt Wi-fi ville vi faktisk utsatt oss for mindre stråling, sier Holte.

Det finnes et par enkle triks for å redusere strålingen du utsetter deg for.

Hva kan du gjøre?

Dersom du bekymrer deg for elektromagnetisk stråling, er det lureste du gjør å bruke en håndfri når du snakker i mobilen. Mobilen din stråler 250 ganger mer enn et Bluetooth-hodesett. Et ledningsbasert håndfrisett kan også brukes, men da må du passe på at ledningen ikke ligger i en ball. Da får du nemlig mye elektromagnetisk stråling fra ledningsballen.

Dersom du bekymrer deg for stråling fra Wi-fi, bør du huske å plassere den bærbare PC-en på bordet i stedet for å ha den rett på fanget. Etter føre var-prinsippet kan det også være greit å plassere Wi-fi-basestasjonen på et sted litt unna der du beveger deg til daglig.

Det er ingen som kan bevise at stråling er farlig, og det til tross for at det er gjort mye og tung forskning på feltet. Likevel anbefaler også forskerne å være føre var.

Se listen over de verste strålingsmobilene »

annonse