Til hovedinnhold

– Joda, vi ringer fortsatt masse

Det er feil at sosiale medier erstatter ringing og SMS, mener Eivind Jonassen.

Trafikk fra fastnett og mobilnett (millioner minutter).Foto: Post- og teletilsynet

Analytikerne og spesialistene sier alle sammen at vi ringer mindre enn før, vi bruker sosiale medier mer enn før og at trendene innenfor disse kategoriene skal fortsette. Tallene de fleste opererer med er derimot ikke hentet fra det norske markedet. Kan vi derfor stole på at disse analysene er riktige for oss her oppe i kalde nord?

Hans-Petter Nygård-Hansen skrev nylig en bloggpost om «Ikke mye telefon igjen i en smarttelefon», hvor jeg påpekte i kommentarfeltet at jeg savnet noen norske undersøkelser som kan støtte opp under hans påstand.

Jeg har alltid ment at vi ikke kan sammenligne oss med de store internasjonale undersøkelsene, for de stemmer svært sjelden med hvordan vår hverdag og hvordan trendene er her i lille Norge.

Vi bor i et land med litt «sære» behov og skiller oss ganske mye fra resten av markedet generelt. Etter noen kommentarer og forespørsler mot bl.a. Netcom sin kundeservice på Twitter, fikk vi en link til Post- og Teletilsynets rapport om trendene i det norske markedet.

Vi er og blir mobile brukere

Rapporten viser oss at vi har færre tilbydere på telefonitrafikk enn for fem år siden, uavhengig av om det er for fasttelefoni eller mobil. Derimot så viser rapporten en eksplosjon i antall tilbydere av mobilt bredbånd:

 • Færre tilbydere av analog og digital telefoni. Det var 17 tilbydere i 2007 som er redusert til 13 i 2012
 • Færre tilbydere av bredbåndstelefoni, fra 84 tilbydere i 2007 og 65 tilbydere i 2012
 • Færre tilbydere av mobiltelefoni, fra 33 tilbydere i 2007 til 19 tilbydere i 2012
 • Flere tilbydere av mobilt bredbånd fra 4 tilbydere i 2007 og 21 tilbydere i 2012
 • Fast bredbånd (internett) har variert litt de siste fem årene, men er stabilt. Det var 154 tilbydere i 2007 og 153 tilbydere i 2012

Telenor har varslet at det kobberbaserte telefoni-nettet skal «slukkes» i 2017, og hvor de også har påpekt at de nå har hastverk. Vi vil nok derfor – i de neste 3 – 5 årene – antageligvis se en avvikling av de resterende 17 tilbydere på kobberbasert telefoni-teknologi. Utvikling av trafikken:

 • Fra 2001 har fasttelefoni blitt redusert med 326 millioner ringeminutter
 • Fra 2001 har mobiltelefoni økt med 350 millioner ringeminutter og står for 72 % av den totale telefonitrafikken
 • Flere sender SMS nå enn før
 • Omsetning fra mobilsamtaler til utland står for 66 % av inntektene til operatørene i 1. halvår 2012.
 • Omsetning fra mobilsamtaler til utland stod for 58 % av inntektene i 2011 og 55 % i 2010.
 • Mobilt bredbånd – USB modem og datatvilling – øker og passerte 750 000 abonnement i 1.halvår 2012

Mindre fasttelefoni og mer mobil

Vi kan se en topp i antall ringeminutter i år 2000, og videre er trenden tydelig – det blir færre og færre samtaler mellom fasttelefoner. Bredbåndstelefonien ser ut til å ha sin fødsel i 2005 og hadde deretter en sterk vekst frem til 2008 hvor det deretter har stagnert og det er ingen betydelig endring i antall ringeminutter de siste fire årene ved bredbåndstelefoni.

Videre kan vi se at vi rett og slett ringer mindre mellom fasttelefon og fasttelefon, enn hva vi gjorde tidligere. Trafikken mellom mobiltelefoner øker tilsvarende. Dette viser at det er flere og flere av oss som kun benytter én enhet for å kommunisere – nemlig mobilen – hvor kanskje fasttelefonen er blitt et tillegg til mobiltelefon som kommunikasjonsmiddel.

Selv om vi benytter mobilen som den primære kommunikasjonsenheten, så ringer vi ikke mer til fasttelefon. Vi ringer folk mest fra mobil til mobil.

Mobiltelefoni-markedet er mettet

Rapporten viser at markedet ser ut til å være svært mettet når det kommer til antall solgte mobilabonnement. Det vil si at det antageligvis vil bli krigføring mellom mobiloperatørene i årene som kommer for å kapre til seg flest mulig kunder. Noe jeg tror vil komme oss forbrukere til gode. Et marked som ikke er mettet er mobilt bredbånd. Med iPhonens inntog – og med etterfølgere fra Android m.fl. – så har antall abonnement med datatrafikk økt – spesielt de siste tre årene. Antall solgte abonnement til dedikert bredbåndstrafikk har ikke bare økt – det har eksplodert. Jeg vil tro mobile brukere med bl.a. laptoper har mye av «skylden» for at trenden startet, men jeg tror også samtidig at fødselen av iPad har gjort at trenden har fortsatt.

Nøkkeltall 2010 – 2011

Fast- og bredbåndstelefoni gikk samlet ned med 13,8 %. Mobiltelefoni har en ørliten oppgang på 4.5 %, og utligner dermed ikke «droppet» som fast- og bredbåndstelefoni utgjør samlet. Det er ingen endring i antall sendte SMS. Vi ringer mindre, men tekster med SMS som før. Det er sterk vekst for mobilt bredbånd med hele 22,8 % hvor igjen 29.8 % av dette utgjør bedriftsabonnement.

Hele ekommarkedet totalt sett hadde en nedgang i omsetning på beskjedne 0,9 prosent.

Bruk av tjenestene om 2-3 år

 • 50 % tror de vil bruke fasttelefoni like mye som i dag
 • 20-30 % tror de vil bruke fasttelefoni mindre enn i dag
 • Under 10 % tror de vil bruke fasttelefoni mer enn i dag
 • 66 % tror de vil bruke mobiltelefon like mye i dag
 • 25 % tror de vil bruke mobiltelefon mer enn i dag
 • Kun 2 % tror de vil bruke mobiltelefon mindre enn i dag
 • 45 % tror du vil bruke sosiale medier like mye som i dag via PC, hvor 32 % mener det samme om bruken via sin mobiltelefon
 • 19 % tror du vil bruke sosiale medier mer enn i dag via PC, hvor 24 % mener det samme om bruken via sin mobiltelefon
 • 16 % sier de ikke vil bruke sosiale medier via PC, hvor 24 % mener det samme om bruken via sin mobiltelefon
 • Under 5 % på begge plattformer tror de vil bruke sosiale medier mindre enn i dag

Plattformen er viktigst – igjen!

Nå som alle ser ut til å bytte ut fasttelefoni med mobiltelefoni burde jo UC-leverandørene juble. Microsoft og Cisco er markedslederne og de har begge klienter som kan benyttes til både smartmobiler og nettbrett. Men så spørs det da, om vi nordmenn er klare for å bruke disse type apps på våre mobiler. Post- og teletilsynets rapport sier helt klart nei. Kun 1 % av de spurte i undersøkelsen – som kun bruker Skype eller lignende på mobiltelefon – bruker det daglig. Dette støtter opp under min egen teori – vi bruker ikke UC-klienter på mobiltelefon for å ringe – til det benytter vi mobilens opprinnelige funksjon. Jeg tror derimot at vi bruker UC-klientene til å få noe mer enn bare tale – nemlig tilstedeværelse (presence) og lynmeldinger (chat) – det er noe mobiltelefonen i seg selv ikke er i stand til å levere uten en app.

Vi vil bruke fasttelefoni mindre enn vi gjør i dag. Antall abonnement og ringeminutter minker når vi ser på trendene i denne rapporten. Flesteparten av oss vil bruke mobiltelefon på samme måte som vi gjør i dag, enten det gjelder SMS, ringeminutter eller sosiale medier.

Vi er og blir mer mobile enn noen gang før og vi skal også bli enda litt mer mobile. Som en i bransjen som tilbyr kommunikasjonsløsninger til bedrifter er mitt råd til deg og din bedrift at du burde gjøre svært nøye og god evaluering når du velger din neste kommunikasjonsplattform. Tenk på de ansatte. De ønsker å benytte sine egne enheter som f.eks sin mobiltelefon eller nettbrett for å kommuniksere (BYOD). Mange vil sikkert også benytte en klient på PC-n for å samhandle. Samtidig vil det være viktig å ivareta sine kunder på de sosiale mediene og de «asosiale» som telefoni. Du burde derfor velge en kommunikasjonsplattform – en grunnstamme i bedriften – som gir deg friheten til å velge – om så valget er mobiler, fasttelefoner, PC-er med softphone, eller noe som er enda mer sannsynlig – en blanding av alt.

Les også: Egen mobil på jobb? Dette må du vite

Artikkelen er også tidligere publisert på Eivind Jonassens blogg.

annonse