Kommentar

Hva er galt med audiobransjen?

Introduksjon

Det er noe galt med audiobransjen i dag. Lydkvaliteten er ikke på det nivået den kunne og burde ha vært, og det er dessverre ikke store tegn til bedring.

Paradoksalt nok er problemet vesentlig større innen rene musikkutgivelser enn de er på for eksempel film, men alle typer reproduksjon av lyd for hjemmebrukeren er berørt.

Hvorfor en hel artikkel om disse problemene? Fordi man må identifisere problemene for å kunne løse de, og for å kunne komme seg framover.

Men hva konkret består disse problemene av? I denne artikkelen har jeg valgt å ta for meg det jeg synes er de viktigste problemene til denne bransjen per i dag.