Til hovedinnhold

Hva er galt med audiobransjen?

Introduksjon

Det er noe galt med audiobransjen i dag. Lydkvaliteten er ikke på det nivået den kunne og burde ha vært, og det er dessverre ikke store tegn til bedring.

Paradoksalt nok er problemet vesentlig større innen rene musikkutgivelser enn de er på for eksempel film, men alle typer reproduksjon av lyd for hjemmebrukeren er berørt.

Hvorfor en hel artikkel om disse problemene? Fordi man må identifisere problemene for å kunne løse de, og for å kunne komme seg framover.

Men hva konkret består disse problemene av? I denne artikkelen har jeg valgt å ta for meg det jeg synes er de viktigste problemene til denne bransjen per i dag.

Problem 1: For dårlige musikkformater

Og her er tenker vi ikke på at det har blitt stadig mer vanlig med tapsbringende ("lossy") kodeker som MP3 og lignende, for i de fleste tilfeller vil man ikke kunne skille en godt kodet MP3 fra en CD. Det er heller ikke snakk om manglende samplingsrate eller bitdybde på CD-er. Sannsynligvis er CD i praksis godt nok for to-kanals lydgjengivelse, og i den grad det eksisterer hørbare forskjeller ved normalt lyttenivå, så er det snakk om minimale forskjeller.

"Det er rett og slett for få kanaler på vanlige musikkutgivelser"

Problemet er derimot nettopp de nevnte to kanaler. Det er rett og slett for få kanaler på vanlige musikkutgivelser.

Det burde vært minst like mange kanaler som på dagens filmformater. Forutsatt at de som mastrer og mikser lyden gjør en god jobb, så gir flere kanaler gir en vesentlig bedre lydopplevelse. En utbredt misforståelse er at surround i musikk (eller film for den saks skyld) bare er nyttig når man skal få lytteren til å være ”midt i lydbildet”, for eksempel å kopiere følelsen av å sitte midt i orkesteret. Det er ikke riktig – surround har en sterkt positiv effekt på lydkvaliteten også i den mest normale situasjonen, nemlig at musikken kommer forfra.

Å fremstille en kilde som for eksempel skal være midt foran lytteren med et vanlig stereooppsett har svakheter. For det første vil man få en endring av frekvensresponsen på grunn av vekselvirkninger mellom signalet fra de to høyttalerne, For det andre er effekten sterkt avhengig av at man er nær den såkalte "sweet-spoten". I dette tilfellet vil en senterkanal i særdeleshet, og flere kanaler generelt, gjøre lydbildet mer robust i forhold til hvordan man plasserer seg. Flere kanaler er rett og slett bedre egnet til flere lyttere, man er ikke fullt så avhengig av å sitte i en bestemt posisjon for å få god lyd.

Framtidens multikanaloppsett?

Flere kanaler gjør også at musikkreproduksjonen i mindre grad blir negativt påvirket av dårlige akustiske forhold i lytterommet. Rommet vi er i er en naturlig del av reproduksjon av musikk, og det kan gi oss en bedre lytteopplevelse.

Alle som noen gang har prøvd å høre på musikk i et ekkofritt rom kan skrive under på at det ikke er noe ideelt sted å kose seg med musikk. Det er mange grunner til at romeffekter gjør at man får en bedre lydopplevelse, og jeg skal ta for meg noen av de viktigste.

Kanskje en av de viktigste faktorene er refleksjoner/lyder fra siden. Grovt sagt kan man dele dette inn i to effekter, såkalt ”apperant source width” (ASW) og ”listener envelopment” (LEV). Førstnevnte er hovedsakelig bestemt av tidlige refleksjoner, og tidlig betyr i dette tilfelle de første 80 ms etter direktelyden kommer, mens sistnevnte bestemmes av sene refleksjoner.

ASW er en betegnelse på en oppfattet utvidelse av størrelsen på det som lager lyden, som om lydkilden blir bredere og tar større plass. Dette kan ved første øyekast virke som en ulempe heller enn en fordel. Mange vil betegne presis lokalisering av lydkilder som en god ting, men undersøkelser viser at denne effekten oppfattes som positiv av tilhørere.

LEV betegner følelsen av å være i et stort volum og være omgitt av et diffust lydfelt som ikke er tilknyttet til en spesifikk lydkilde. Man kan oppnå disse effektene med et godt rom, men man kan oppnå de i større grad med surround, Flere høyttalere gjør at rommets skavanker blir mindre viktig fordi man i større grad kan kontrollere lydfeltet med høyttalerne.

I tilegg til dette vil også flere kanaler gi bedre muligheter når det gjelder lokalisering av lydkilder. I dagens flerkanalssystemer skal det sies at dette ikke fungerer særlig godt utover ting som skal lokaliseres akkurat der en høyttaler er, eller lokaliseres mellom fronthøyttalerene. Til lokalisering langs sidene og bak er det for få høyttalere til at det fungerer spesielt bra.

Problem 2: Manglende standarder

Problem 2: Musikkproduksjonen mangler standarder og har for dårlig kvalitet

Når man produserer musikkopptak benytter man seg av mikrofoner, filtre og andre effekter. Kvaliteten på opptakene blir evaluert ved hjelp av høyttalere (monitorer), som igjen evalueres av musikkopptak. Det man får av dette er det Floyd Toole treffende har kalt ”The circle of confusion”. Denne sirkelen gjør det vanskelig å få til gode innspillinger, sågar konsistente musikkinnspillinger blir vanskelig å få til.

Problemet er at man ikke benytter seg av standarder for musikkinnspillinger. Det er ganske stor forskjell mellom forskjellige musikkstudioer, hvordan de spiller inn og hva slags utstyr som blir brukt. Det brukes ikke engang standarder for hvilket lyttenivå musikken mikses for.

Filmindustrien har standarder for hvordan filmer skal mikses, referansevolum, egenskaper til høyttalere og lytterom som brukes under miksingen. Filmbransjens standarder kunne nok vært bedre, men er vesentlig bedre enn ingenting. Grunnen til at vi trenger en slik standardisering er for å gjøre det lettere å få den lyden som man ønsker å få fram under produksjonen til å bli reprodusert i vår egen stue.

"Problemet er at man ikke benytter seg av standarder for musikkinnspillinger"

Noen argumenterer for å bruke dårlige høyttalere under musikkproduksjon, fordi folk gjerne har et dårlig anlegg i huset sitt. Dette er feil måte å angripe problemet på. Det finnes uendelig mange måter en høyttaler kan være dårlig på. En dårlig høyttaler er sjelden særlig lik en annen dårlig høyttaler, den eneste tydelige koblingen er at mange dårlige anlegg har lite bass.

I tillegg til at denne mangelen på standarisering gjør det vanskelig å få til gode innspillinger har også de som driver med produksjon valgt å gjøre lydkvaliteten på innspillinger dårligere de siste 15 årene. Her snakker jeg om det etter hvert (heldigvis) velkjente konseptet ”loudness war”, nemlig at innspillingene får mindre og mindre dynamikk.

CD-mediets store dynamikk er ikke i nærheten av å bli utnyttet, og fra midten av nittitallet har man fått mindre og mindre dynamikk i innspillingene.

I dag har pop, rock og rap jevnt over elendig lydkvalitet på grunn av dette. Grunnen til denne utviklingen er omdiskutert, og noen mener det er fordi musikken i stor grad spilles på radio.

Andre forklaringsmodeller som har blitt lansert er at folk lytter mindre aktivt, er mer på farta enn før, flere har dårlige lydanlegg, inntreden av MP3 osv. Uansett årsak så er resultatet dårlig kvalitet. Bransjen må rett og slett skjerpe seg og øke kvaliteten på håndverket de leverer.

Problem 3: Uvitenskaplighet og overtro

Problem 3: Uvitenskaplighet og overtro får herje fritt

Kanskje det aller største problemet med audiobransjen i dag er at overtro uten vitenskapelig dekning får herje fritt. Det er ikke til å unngå at man vil tråkke på noen tær ved å ta opp dette, men problemet er så stort og fenomenet så utbredt at noe må gjøres.

Eksempler er påstander om store forskjeller i lydsignatur mellom ulike transistorforsterkere, at rørforsterkere er bedre enn transistorforsterkere, at vinyl er bedre enn CD, overprisede, dårlige produkter skrytes opp i skyene av audiopublikasjoner og av brukere, og kanskje det aller latterligste av alt – mange påstår man bør bruke mye penger på kabler.

"...selv James Randis tilbud om en million dollar til de som kan høre forskjell på kabler bortforklares"

Noen vil kanskje mene at disse eksemplene ikke er et problem. Typiske innvendinger er at folk må få lov til å bruke pengene på hva de vil, og at lyd er subjektivt.

Hva som kjennetegner god lyd er overraskende konsistent blant tilhørere uten dårlig hørsel. Når man blindtester for eksempel høyttalere, så er folk forbløffende enig om hva som er god lyd. Og går man vitenskapelig til verks finner man objektive måleparametere som korrelerer godt med hva folk oppfatter som god lyd.

Og ja, folk må få lov til å bruke penger på hva de vil, men når folk enda ikke har kjøpt noe vil jeg gjøre det jeg kan for å hindre dem i å kaste penger ut av vinduet. Enda viktigere, når produsenter slipper unna med å selge dårlige produkter til høye priser, så fører det til at markedet har en mengde dårlige produkter.

Objektiv testing brukes i svært mange andre bransjer, og det fører til bedre produkter, fordi man straffes for å levere dårlige produkter, så hvorfor ikke innen audio?

Hvorfor ser man påstander om for eksempel dyre kablers fortreffelighet i store publikasjoner, og hvorfor selger tilsynelatende seriøse hi-fi-butikker med lydinteresserte ansatte lydprodukter som ligger tett opp til ren svindel? Jeg får en flau smak i munnen på vegne av mitt fagfelt og min hobby når jeg ser slike ting.

På de andre problemene jeg tar opp ligger mye av ansvaret hos leverandørene, men på denne fronten ligger mye av ansvaret hos oss brukere. Folk som viser til påstander underbygd av målinger og forsøk blir av mange avvist som ”målemafia”.

Det påstås at blindtester ikke representerer virkeligheten, selv James Randis tilbud om en million dollar til de som kan høre forskjell på kabler bortforklares. Alle mulige argumenter brukes for å forfekte det som i bunn og grunn er en irrasjonell overbevisning.

Ikke-blinde tester man gjør i sin egen stue vil uunngåelig bli påvirket av placebo, uten at det er noe galt i det, men folk bør innse at det er en upresis måte å bedømme lyd på. Selv profesjonelle gir helt forskjellig score til høyttalere når de ser merket og størrelsen kontra en blindtest.

Og fagpressen bør ta sin del av skylden. Blader og nettsider som omhandler audio inneholder de samme misforståelsene og er dessverre preget av anmeldelser der objektive målinger mangler helt, enten på grunn av manglende kompetanse eller manglende økonomi til å foreta ordentlige målinger. Innen for eksempel PC-hardware eller bilde så mangler det ikke på steder med gode måleinstrumenter som objektivt måler ytelsen på et produkt, men dette er mangelvare innen audio.

Så lenge brukere og anmeldere fortsetter å la uvitenskapelighet og irrasjonalitet råde, med det resultat at dårlige produkter til overpris blir lovprist, så vil vi fortsette å få dårlige produkter til overpris. Det er harde ord, men utviklingen har allerede fått gå alt for lang i alt for lang tid.

Problem 4: Mangel på spesifikasjoner

Problem 4: Mangel på skikkelige spesifikasjoner

Dette punktet er delvis relatert til problem nummer 2, men jeg har allikevel lyst til å nevne det spesifikt. Spesifikasjonene som gis på audioutstyr til konsumenter i dag er i svært upresise, i praksis nærmest ubrukelige.

En høyttaler som er oppgitt til for eksempel 35 - 20000 Hz +/- 3 dB sier svært, svært lite om lyden. Også lydeffekt i 1/3-oktavbånd har ganske liten korrelasjon med oppfattet lydkvalitet.

Man trenger mer detaljerte spesifikasjoner for frekvensrespons, både on-axis (rett forover), off-axis (utover mot sidene fra høyttaleren) og total lydeffekt, samt noen flere parametre (blant annet direktivitet).

Watt, lydeffekt og frekvensområde. Hva kan vi egentlig stole på? (Foto: SXC.hu)

Også forsterkere hadde hatt godt av en mer entydig måte å oppgi spesifikasjoner på. Man trenger ikke å undersøke mye før man for eksempel ser at den ene produsentens 100-watts kanal ikke trenger å yte like bra som en annen produsents 100-watts-kanal.

Etter hvert som det blir mer og mer vanlig å handle over internett så blir gode spesifikasjoner bare viktigere og viktigere. I fremtiden vil vi antakelig ha mindre mulighet til å lytte på utstyret selv, og med mangelen på gode målinger hos de som anmelder audioutstyr, blir det vanskelig å gjøre et velfundert valg.

Konklusjon og referanser

Konklusjon

I denne artikkelen har jeg satt fingeren på en del problemområder i dagens audiobransje. Bruk av for få kanaler, mangel på standarder ved lydproduksjon, uvitenskapelighet og overtro samt manglende spesifikasjoner, er områder som industrien må løse for å komme seg videre.

Det er mange som kan dette feltet bedre en undertegnede og noen av punktene jeg presenterer er omdiskuterte, så det vil alltid være debatt om hva som er riktig og ikke. Men jeg har i hvert fall presentert mitt syn på dette temaet, og jeg håper du som leser vil gjøre det samme i forumet.

Følg Audiovisuelt på Twitter

Det er ellers planlagt en litt lengre artikkelserie her på Audiovisuelt om hva som kjennetegner god lyd, og hvordan man går frem for å få god lyd i stua er et av punktene som vil bli utdypet. Så følg med fremover!

Referanser

  • Floyd E. Toole, "Sound Reproduction: The Acoustics and Psychoacoustics of Loudspeakers and Rooms", Focal press, 2008
  • Tomlinson Holman, "Surround sound", Second Edition, Focal Press, 2008
  • Bob McCarthy, "Sound systems: Design and optimization", Focal press, 2007
  • Floyd Toole & Sean Olive,”Hearing is Believing vs. Believing is Hearing: Blind vs. Sighted Listening Tests, and Other Interesting Things,”
  • Sean. E Olive, "Differences in Performance and Preference of Trained Versus Untrained Listeners in Loudspeaker Tests: A Case Study," J. AES, Vol. 51, no 9, pp. 806-825, 2003.
  • Floyd E. Toole, “Loudspeaker Measurements and Their Relationship to Listener Preferences: Part 1,” J. Audio Eng. Soc., Vol. 34,No.4, pp.227-235, 1986
  • Floyd E. Toole, “Loudspeaker Measurements and Their Relationship to Listener Preferences: Part 2,” J. Audio Eng. Soc., Vol. 34,No.5, pp.323-348, 1986
  • Floyd E. Toole, “Listening Tests, Turning Opinion Into Fact”, J. Audio Eng. Soc., vol. 30, pp. 431-445 1982
  • Floyd E. Toole, “Subjective Measurements of Loudspeaker Sound Quality and Listener Performance”, J. Audio Eng. Soc., vol 33, pp. 2-32, 1985
  • B. Meyer & D. Moran"Audibility of a CD-Standard A/DA/A Loop Inserted into High-Resolution Audio Playback" JAES Vol 55 Issue 9 pp. 775-779; 2007
annonse