Til hovedinnhold

– NRK-avgiften kan bli enda mer forhatt enn den er i dag

Mange kommer til å føle seg urettferdig behandlet, tror Vegar Jansen.

NRK Beta/Flickr
Vegar Jansen
Vegar har tuklet med datamaskiner i en eller annen form siden sin første Commodore 64 en gang på 80-tallet. Han har en mastergrad i informatikk og har jobbet fulltid som teknologijournalist siden 2006. I tillegg til å skrive guider og artikler, tester han maskinvare og datamaskiner i alle former og farger.

For tre og et halvt år siden skrev jeg en kommentar der jeg tok til orde for å legge ned den gammeldagse lisensavdelingen og finansiere NRK over statsbudsjettet.

Det har derfor vært med interesse at jeg har fulgt de siste årenes tiltagende debatt rundt kringkastingsavgiftens fremtid, og da Rimmereid-utvalget slapp sin rapport fredag den første juli, tenkte jeg i mitt stille sinn at dette var dagen å åpne en flaske bobleslurp på.

Så feil kan man ta.

For i motsetning til hva mange egentlig hadde sett for seg, ønsker Rimmereid og flertallet av hans kompani at hver enkelt husstand skal betale lisens, slik det gjøres i Tyskland.

Det vil si at alle som har en bolig må betale – uavhengig av om man har TV, alternativt noen annen måte å konsumere NRK på, eller ikke.

Den eneste positive reaksjonen jeg fikk notert meg da dette ble kjent kom fra kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, som naturligvis så fram til å plusse på vel 270 millioner kroner til NRKs allerede relativt fete lisensinntekter. Men jeg vil tro at de ansatte i lisensavdelingen også pustet lettet ut – for vi snakker i praksis fremdeles om en øremerket avgift som skal kreves inn for NRK.

Bortsett fra at det ikke lenger skal kalles avgift, fordi det ikke er knyttet til at du eier et TV-apparat eller en annen teknisk dings. Da brukes det mer positivt ladede ordet bidrag, men ikke tro det betyr at det kommer noen på døra og lurer på om du vil gi et lite bidrag til NRK i år.

Går vi fra lisens på TV til lisens på bolig?

I realiteten snakker vi om at NRK-lisensen blir flyttet fra TV-en til boligen.

Dette vil utvilsomt føles fordømt lite rettferdig overfor de mange som bor alene, ettersom store familier under samme tak vil slippe billig unna i forhold.

Andre vi ser for oss klikke i vinkel er de som ikke har TV og/eller ikke vil ha NRK, eller har gått til drastiske skritt for å slippe unna. Som – dersom Rimmereid-utvalgets foretrukne modell skulle bli vedtatt – ikke vil hjelpe en døyt, med mindre du flytter hjem til mamma.

Umiddelbart virker det som om dette forslaget kun vil lykkes i å gjøre NRK-avgiften, unnskyld... bidraget, enda mer forhatt enn det den er i dag.

Interessant nok ser ikke Rimmereid-utvalget dette selv. Faktisk skriver de i rapporten at flertallet i arbeidsgruppen «mener en modell som viderefører kringkastingsavgiftens tilknytning til husstand, vil ha bred aksept».

Samtidig, når utvalget har sett på ståa i andre land, noterer de seg at et slikt kringkastingsbidrag har møtt betydelig kritikk i Tyskland, som altså er modellen de sikter etter.

Hurra for skatt

Rimmereid-utvalget skal dog ikke kun ha spark og pepper. Den svenske betalingsmodellen med lisens på all mulig slags elektronikk er ikke engang vurdert. Heldigvis.

Utvalget har heller ikke kun sett på avgift kontra bidrag, men også på finansiering gjennom beskatning. Bravo!

Noen svever i den villfarelse at beskatning er myndighetenes måte å straffe deg på fordi du tjener penger. Du kan selvfølgelig gå gjennom livet med den innstillingen, men du vil dø som en bitter person. For skatten, lik som døden, er en av de tingene du absolutt ikke slipper unna.

Jeg liker snarere å se det slik at det jeg betaler i skatt, i hovedsak benyttes til å gjøre verden til et bedre sted, og at dette før eller siden kommer meg til gode i en eller annen form. Selv om jeg strengt tatt ikke benytter meg av godene selv.

Ta for eksempel skole – jeg er ferdig med sånt og har heller ikke egen familie der noen benytter seg av landets utdanningsinstituasjoner. Men jeg vil likevel nyte godt av at andre går på skole. Slik at de lærer å lese – jeg trenger jo lesere for å beholde jobben. Slik at noen av dem kan utdanne seg til leger som kan skjære litt i meg når jeg blir gammel og grå.

På samme måte vil pengene som hankes inn til NRK forhåpentligvis komme meg til gode på et eller annet vis, selv om jeg ikke benytter meg så mye av statskanalens tilbud selv. Kanskje ved å gi ungdommen alternativer til Paradise Hotel, slik at det går an å leve på samme planet som dem. Kanskje ved å gjøre det morsommere å være norsk fordi vi kan skryte av 12-timers direktesendt ved-TV.

Ja, jeg vet at noen av dere mener folk burde få skralte og valte med mer av pengene sine selv. Men det er en god del mennesker som ikke eier kontroll. Det er derfor vi har TV-programmer som luksusfellen.

Finansiering av felles goder gjennom skatt har fungert i tusenvis av år, og når dagens kringkastingsavgift først skal gjøres om, er dette også det mest fornuftige valget. Skatt er enkelt, forståelig og rammer «alle». Samtidig kan det gjøre langt mer rettferdig dersom det legges opp til at de som tjener lite, også bidrar med mindre, mens de uten inntekter å snakke om kan skjermes helt.

Det vil heller ikke være behov for en lisensavdeling med hundre ansatte – skatteetaten har mer enn god nok erfaring med å hanke inn penger.

Egen «NRK-skatt»?

Med NRK-bidrag vil hver enkelt husstand betale omtrent det samme som i dag. En eller annen form for personbeskatning vil ta hensyn til inntekt og være langt mer rettferdig.
Rimmereid-utvalget

I utgangspunktet er det to måter å finansiere NRK på via skatt. Enten kan det tas over den alminnelige skattefordelingen, der de drøye fem milliarder kronene som går til NRK hvert år må tas fra den store fellespotten, eller det kan opprettes en øremerket NRK-skatt.

Rimmereid-utvalget avfeier mer eller mindre det førstnevnte og mener en NRK-skatt i det minste vil sikre en viss uavhengighet for statskanalen, både økonomisk og politisk.

Dette har vi hørt før. At NRK må ha en stabil inntekt for å utøve sitt samfunnsoppdrag og være uavhengig er et gjentagende argument.

Jeg er ikke så sikker på om jeg er enig. For det første er det allerede en klar forbindelse mellom styresmaktene og NRK, og for det andre kan og bør det settes spørsmålstegn om prioriteringene og pengebruken i NRK er forenelig med dette samfunnsoppdraget. Men det er strengt tatt en annen diskusjon.

Poenget er at dersom det er politisk vilje for det, bør det kunne være fullt mulig å finne en skatteordning med like stabile rammer. Hvorvidt det skal være en flat skatt, en spesiell NRK-skatt, og om denne i så fall skal baseres på alminnelig inntekt eller personinntekt, skal jeg overlate til andre å finne ut av.

I uansett form er en skatt å foretrekke fremfor en tvungen snikavgift maskert som «bidrag».

Jeg håper det er noe de smartere hodene i regjeringen tar inn over seg før de legger frem sin NRK-finansieringsanbefaling for Stortinget – noe som skal skje i løpet av året.

Statskanalen har en del materiale å ta vare på:
Slik lagrer NRK 3,3 millioner gigabyte video >>> (Ekstra)

annonse