Kommentar

– Denne artikkelen koster meg 55 000 kroner

Les om hvorfor du ikke bør bruke app når du skal gi bud på hus eller leilighet.

Krogsveen tilbød meg 55 000 kroner for ikke å skrive denne saken. Jeg valgte å takke nei. Som en mobil-geek, er dette en for spennende sak til å la ligge uten å diskutere faget. Dersom du skal kjøpe/selge bolig eller er interessert i det juridiske rundt mobil – les videre. Dette er til deg.

Inngikk avtale om huskjøp – solgte huset til noen andre

Jeg var nylig med i en budrunde. På grunn av tidspress på jobben, var det lettere for meg å ta hele budrunden på SMS istedenfor å ringe megler for hvert bud. Det skulle vise seg å bli en viktig beslutning.

Etter litt fram og tilbake i budrunden, så det etter hvert ut til at det gikk min vei. Vi inngikk jeg det jeg mener er en bindende avtale, se meldingene under.

I budreglene står det blant annet:

 • Det eksisterer ingen angrerett i kjøp og salg av bolig
 • Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud
 • Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp, er det inngått en bindende avtale.

I mitt tilfelle virker det utvetydig. Teksten i SMS-en viser at jeg har inngått en avtale om huskjøp. Men Krogsveen var ikke enig og solgte huset til noen andre. Jeg stussa og begynte å grave mer i hva som hadde skjedd.

Noe av det jeg fant ut var:

 • Krogsveen sa det var beklagelig at kommunikasjonen foregikk på SMS da det kan forekomme forsinkelser. Telefon er å foretrekke når tid er kritisk.
 • Etter at Krogsveen ga meg mitt aksept/motbud (definisjonsspørsmål) fant de et nytt bud på epost. De hevdet dette kom inn før fristen til mitt bud utløp.
 • 17 % av alle bud kommer fra Krogsveen sin bud-app (Kilde: Krogsveen)
 • Alle bud fra appen blir sendt per epost til megler
 • Alle bud skal føres inn i en budjournal med tider og bud. I mitt tilfelle var det allikevel flere merkelige feil i journalen.

Elektronisk budgivning

Alle som har prøvd å sende SMS på nyttårsaften, vet at det kan forekomme forsinkelser fra når du trykker send og når SMS-en blir levert. Det er antageligvis av denne grunn Krogsveen sier muntlige bud per telefon er den sikreste måten å legge inn bud på.

Men for å komme nærmere inn på hva som skjedde, må vi se på hvordan elektronisk budgivning fungerer. Det finnes tre måter i dag:

1. SMS. Som oftest sendt som personlig SMS mellom megler og budgiver. For å etterprøve når SMS er sendt, må avsender sjekke dette med sin teleoperatør, f.eks ved en spesifisert faktura.

2. Epost. Vanlig epost mellom megler og budgiver. Tid settes av epost-verktøyene. For å etterprøve tidsstempling går man inn i det respektive epost-verktøyene og ser på tid for avsender og mottak.

3. Mobil-app. Selv om du skriver inn i en mobil app, sender appen beskjed til en epost-server som igjen sender en epost videre til megler. Sikkerhet og kvalitet bygger derfor på epost, men det har i tillegg et ekstra ledd i app/epost server. Hos Krogsveens bud-app er det Krogsveen som har kontroll på hvilket tidspunkt som settes opp i historikken og det kan vanskelig etterprøves av eksterne kilder.

Ikke bruk app til budgivning!

Som vi ser, er en mobil-app bare en tilpasning av epost-kommunikasjon til mobil. Det er en lettere måte å ta bilder og signere ved touch-skjerm istedenfor å scanne inn signerte bud. Det sparer budgivere utvilsomt for tid.

Men slik meglerne praktiserer i dag, har det sine åpenbare utfordringer. Det kan skape situasjoner der feil bud blir akseptert, slik det ble i mitt tilfelle, eller at bud kommer forsinket fram til megler. Dersom det blir tvilstilfeller, har man ingen måte å etterprøve budrunden med eksterne kilder utenom informasjonen i appen.

Teknologien vil alltid kunne være en gjenstand for forsinkelser på nettet eller feil i software. Den eneste måten å kvalitetssikre dette er at bud ikke blir akseptert mottatt før budgiver har mottatt bekreftelse. En appifisering av epostkommunikasjon som Krogsveen gjør med sin nye bud-app, viser derfor i mine øyne liten innsikt i å løse en stor utfordring – korrekt gjennomføring av budrunder og selge huset til riktig person. Appen gjør åpenbart at det kommer inn flere bud, men man bør av den grunn ikke kaste sikkerheten til budgiverne på dør.

Råd til deg som kjøper bolig

 • Send alle bud skriftlig. Ved en tvist, gjelder kun skriftlig dokumentasjon. SMS er anbefalt. I mobil app er det mangelfull mulighet til å dokumentere. Ved telefonkontakt mister du alle rettigheter.
 • Be alltid om skriftlig tilbakemelding på alle bud.
 • Dersom du er i tvil om budgivningens innhold, krev budgivningen øyeblikkelig satt på is og forhør deg med fagkyndige.

Råd til deg som selger bolig

 • Be megler om å sende skriftlige bekreftelser på alle mottatte bud til budgiver.
 • Be om å stå på kopi på all kommunikasjon.
 • Be megler om å legge inn en ekstra buffer etter tidsfristen før de godtar et bud.
 • Dersom du godtar et bud, gjør dette skriftlig til megler. Ikke per telefon.

Hva kan ha skjedd i mitt tilfelle?

Jeg antar at det i mitt tilfelle kom inn et nytt bud via Krogsveen sin app. Deretter er det tre muligheter:

 1. Det var en forsinkelse i app eller epost
 2. Megler rett og slett glemte å sjekke mailen sin.
 3. Budet kom for sent, men megler ønsket allikevel å få gjennom det nye budet.

Krogsveen tilbød meg 55 000 kroner i bytte mot å skrive under på at jeg ikke skulle ta saken videre. Det syns jeg blir for dumt. Boligkjøp er den største investeringen vi gjør i livene våre. Da blir man klare å ta en åpen diskusjon istedenfor å forsøke kjøpe meg til taushet.

For meg kostet det 55 000 kr å ikke holde kjeft.

Ps! Saken er akkurat nå til behandling i reklamasjonsnemda for eiendomdomsmeglingstjenester. Alt beskrevet i denne kommentaren er skriftlig dokumentert.

Les også
Megler får smekk etter SMS-bud
annonse