Til hovedinnhold

Telenors fremstilling av Swap har vært helt bak mål

Det er grunn til å sette spørsmålstegn ved Telenors markedsføring.

Montasje, skjermdump fra Telenor.no

Sjansen er stor for at du har sett reklamene for Telenor Swap i det siste. Telenor har kjørt tunge kampanjer for sin nyeste satsing, som de blant annet kaller «et mobilprogram som gir deg mye for pengene». Vi i Tek er slett ikke overbevist, og har skrevet om at Swap-avtalen egentlig er en ganske dårlig deal.

Norske forbrukermyndigheter sier at store deler av markedsføringen av Telenor Swap er ulovlig, og at den skaper et villedende inntrykk av hvor god avtalen i virkeligheten er. Telenor sier til Tek at de nå har foretatt de endringer Forbrukerombudet har krevd. Det har i så fall sittet svært langt inne, det har tatt lang tid, og det har ikke skjedd uten kamp.

Forbrukerombudets jurister har gått nøye igjennom Telenors markedsføring av Swap, og funnet en rekke klanderverdige forhold. Tek.no har fått innsyn i store deler av korrespondansen mellom Forbrukerombudet og Telenor. Det vil si advokatfirmaet Hjort. Det er nemlig ikke Telenor selv, men skarpskodde jurister hos Hjort som tar seg av den juridiske behandlingen på vegne av Telenor.

sitat"«Markedsføringen er etter vårt syn egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha truffet, og er dermed ulovlig og forbudt.»Forbrukerombudet om Telenors markedsføring av Swap"

Ulovlig og forbudt

Nærmest som et refreng er det en setning som går igjen og igjen på en rekke punkter i flere av Forbrukerombudets brev til Telenor: «Markedsføringen er etter vårt syn egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha truffet, og er dermed ulovlig og forbudt.»

Telenor bryter loven, er Forbrukerombudets klare påstand. Kort og godt. I sin søken etter å maksimere profitt fremstår det som om selskapet turer fram med tvilsom og ufullstendig informasjon i markedsføringen av Swap. Og det er naivt å tro at de ikke vet hva de driver med.

Telenor har via sine innleide advokater i lang tid fremholdt at de er uenige i Forbrukerombudets vurderinger. Så har Forbrukerombudet måttet gå igjennom Telenors innsigelser. Frister med krav om endring er blitt forlenget. Det blir innkalt til drøftingsmøter. Nye brev utveksles juristene imellom. Tiden går. Forbrukerombudet opprettholder sine krav om endring i markedsføringen, med det samme refrenget.

Det er først når Telenor får refs at de gjør endringer i reklamen. Innen det skjer, har et villedende budskap allerede fått god tid til å sette seg.

Tyner grensene

Det burde ikke være urimelig å forvente at et delvis statseid selskap, som også er blant de største aktørene i mobiloperatørmarkedet i Norge, tar seg bryet med å forsikre seg om at de holder seg innenfor gjeldende norsk lov.

Når Telenor velger å bruke penger på innleide advokater for å forsvare sin markedsføring, oppleves det som et signal om at de er klar over at de er i grenseland juridisk. Dersom Telenor isteden hadde brukt sine ressurser på å forsikre seg om at reklamekampanjene de utsetter det norske folket for, faktisk var lovlige før de i det hele tatt ble lansert, ville det gagnet Telenors omdømme. Nå er situasjonen det motsatte.

Vi snakker jo om telegiganten Telenor, et selskap som delvis eies av deg og meg, den norske stat. Selskapet sliter fortsatt med å riste av seg korrupsjonsanklagene i forbindelse med Vimpelcom-saken, og de jobber med å selge seg ut av det russiske selskapet der de tidligere eide en tredjedel av aksjene. I en turbulent og vanskelig tid skulle vi tro Telenor var ekstra forsiktige?

Å bli anklaget for korrupsjon er alvorlig, uansett om anklagene viser seg å være riktige eller ikke. Vimpelcom-saken er en ripe i lakken for Telenor, både ute i verden og her hjemme.

Brudd på markedsføringsloven oppfattes kanskje ikke som like alvorlig som korrupsjonsanklager, til tross for at det foregår på hjemmebane, og rammer norske forbrukere direkte.

På spørsmål fra NRK forrige måned om hvor skadelig Vimpelcom-saken har vært for Telenor, svarer konsernsjef Sigve Brekke at han ikke vil spekulere i det.

Noe som skurrer

Vi tillater oss imidlertid å spekulere i hvor skadelig det er for Telenors omdømme at de går langt i å villede forbrukerne om Swap-avtalens fortreffelighet.

Om Swap hadde vært så gunstig som Telenor gir uttrykk for, skulle man tro det ikke ville være noen grunn til å markedsføre produktet på en slik måte at norske forbrukermyndigheter finner grunn til bekymring. Det er noe som skurrer.

Markedsføringsloven skal være en forsikring mot at folk blir lurt og forledet, og er der for å beskytte oss mot å ta valg basert på uriktig og ufullstendig informasjon.

Det er et spørsmål om tillit, og et spørsmål om omdømme. Vimpelcom-saken er en alvorlig ripe i lakken for Telenor. Vi skulle ønske og tro at selskapet i en vanskelig tid hadde vært mer opptatt av å etterstrebe etterrettelighet og ærlighet overfor folket som har bidratt til å danne grunnlaget for Telenors suksess internasjonalt.

Telenor gjør mye bra. De kjører kampanjer om mobil- og nettvett, og engasjerer seg aktivt i kampen mot digital mobbing. Det står det respekt av.

Vi skulle bare ønske Telenor hadde vært like god på alle områder. Å markedsføre Swap slik Telenor har gjort, undergraver isteden tilliten på hjemmebane.

Det hjelper ikke om resten av lakken skinner som solen, hvis de lar det gå rust i ripene.

annonse