Tek.no

Intervju

Mer om ny IT-sertifisering

Ny IT-sertifisering skaper debatt
Fredrick Olshausen
8 Okt 2007 14:01
Renny Bakke Amundsen

I kjølvannet av vår forrige artikkel har diskusjonen pågått i forumet hvorvidt demoen til Core level-sertifikatet er noe å gå etter når det gjelder IT-sertifisering.

Det har også blitt stilt spørsmål omkring hvorfor det ikke skal holde med et vitnemål fra høyskoler/universiteter. Vi har tatt nok en prat med Renny Bakke Amundsen, administrerende direktør i EUCIP Norge, for å finne ut mer om disse uklarhetene.


Hvor lik er demotesten de faktiske prøvene man må ta for å få et EUCIP Core Level sertifikat?

I demotesten er det tatt ut eksempler, eller du kan si det er ikke direkte de samme spørsmålene, men eksempler på spørsmål fra de tre modulene. Hensikten er å gi en idé eller en indikasjon på hva slags type spørsmål som blir stilt, uten at man oppgir noen reelle spørsmål i den sertifiserende testen. Dette for å gi et inntrykk av spørsmålstype og nivå. Og det er sånn på den sertifiserende testen at det er multiple choice, men man får ikke to sjanser per spørsmål på den sertifiserende testen.

Du får altså en score til slutt, når du har svart igjennom de 25 spørsmålene. Og da legger jeg til at minimumsprosenten er på 60 % for å bestå.


Hvorfor har dere valgt å ha med såpass få spørsmål som går direkte på IT?

Ideen med core level er å teste generelle breddekunnskaper innenfor IT. Og da er det viktig at man også viser evne til å forstå IT-ens plass i organisasjonen, både når det gjelder organisering og hensikten med et IT-system i det hele tatt. Her må jeg veie mine ord på gullvekt, jeg forstår den reaksjonen når vi snakker om et IT-sertifikat, men det er viktig, i alle fall for de som har vært med i dette prosjektet og definert fagplanen, som er representanter fra både fra Akademia, men også fra bransjen der IT-folk brukes. Der har det kommet frem et veldig sterkt krav om at IT-folk skjønner sammenhengen og hensikten, IT-ens plass i økonomien og ikke bare kan IT-spesifikke ting. Når virksomheter er ute etter IT-folk er det viktig at man legger vekt på at folk har forståelse for hvilken sammenheng IT har i organisasjonene.

Sånn at IT understøtter forretningsideen og forretningsutviklingen, og hvis man skal bidra konstruktivt i en virksomhet med gode IT-løsninger, må man forstå sammenhengen i økonomien og organisasjonen også.


Hvorfor skulle man velge å sertifisere seg, dersom man allerede har et vitnemål fra høyskole/universitet?

La meg bruke et lite poeng i det å sammenligne en akademisk grad med et sertifikat. For det er ikke noe motsetningsforhold i det, en akademisk grad beviser at du kan teorien, mens et sertifikat beviser at du har evnen til å utøve en yrkesrolle. Og jeg kan også forstå at man inntil standarden har satt seg kan stille spørsmålstegn med hvorvidt det er nødvendig å ha et slikt sertifikat, men etter hvert som standarden setter seg vil det være etterspørsel. Det som vi da jobber for er å oppnå denne kritiske massen, nemlig at tilstrekkelig mange etterspør. Det synes at vi nå er langt på vei, for etterspørselen har begynt å øke formidabelt.


Hvorfor må man igjennom denne testen, der det er mye med lite relevans, før man eventuelt kan spesialisere seg?

Grunnen til det er at vi som etterspør, enten man kjøper tjenester eller ansetter IT-profesjonelle, skal vite at kandidaten har minimum denne breddekompetansen. Det er på en måte en basisplattform en minimumskunnskap som alle bør ha. Det er vel å bra å kunne dokumentere at man er spesialist, men det er viktig og også ha et bredere syn og en evne til å forstå de tre fagområdene planlegging, bygging og drifting. Vil også legge til at hvis man nå synes at det er for banalt er det ikke verre enn å gå opp til en test å bevise at man kan det.


Noe mer du vil legge til?

Det har gått en kule varmt i det siste. Interessen har vært enorm etter pressemøtet, og henvendelsene har vært mange. Vi er i ferd med å planlegge et informasjonsmøte der vi inviterer store norske virksomheter. Vi har også fått respons fra folk som har selvlært kunnskap som de gjerne vil kunne bevise sine ferdigheter med et slikt sertifikat. Dette er folk som liker å lære av andre, som utvikler egen kompetanse gjennom læring hjemmefra.


Les mer om utdanning og karriere på hw.no/karriere. Her finner du også en fortløpende oppdatert oversikt over ledige IT-stillinger.

Les også
Hvordan skrive en jobbsøknad
Les også
Gratis Berkeley-undervisning
Les også
Veien til jobb - del 2
Les også
IT-bransjen får standard fagbrev
Les også
Fikk betalt for å søke jobb
Les også
Er du stressa?
annonse

Les også