Tek.no

Intervju

IT-bransjen får standard fagbrev

En hjelpende hånd til IT-bransjen?
Fredrick Olshausen
28 Sept 2007 14:24

Introduksjon

Den Norske Dataforening, Abelia og IKT-Norge er enige om at det trengs en standardisert måte å kartlegge IT-kunnskaper på. Dette finnes i de fleste andre bransjer, så nå tar også IT-bransjen tak i dette.

Valget har falt på en standard utviklet av CEPIS, som har fått støtte av EU-kommisjonen, nemlig EUCIP (European Certification of Informatics Professionals). Fordelene med en slik standard er mange.

Mange IT-firmaer bruker i dag store summer på å kartlegge kompetansen hos arbeidstagerne. Problemet er at dette er tilnærmet ubrukelig utenfor bedriften, og er lite arbeidsgiveren kan ta med seg videre. Med en bransjestandard vil man raskere kunne utplassere rett person på rett plass, og kunden vil også bli sikker på dette.

- I stedet for å sende ut tre personer med doktorgrader for å lage en enkel web-side ute hos en kunden, kan bedriften finne den riktige kandidaten gjennom en slik sertifiseringsordning, uttaler Per Morten Hoff til Digi.no.

To nivåer

Det er Den Norske Dataforeningen som har lisensrettighetene til bruk av EUCIP-programmet i Norge. I praksis er programmet delt inn i to nivåer, basis og spesialist. Basis er igjen delt inn i tre deler. For å få "EUCIP Core Certificate", må man bestå alle disse tre delene, mens et "EUCIP Certified Professional" er forbeholdt som har bestått alle basistestene, og en av de 21 spesialisttestene.

Hittil har rundt 10 000 personer tatt en eller flere av EUCIPs basistester og/eller gjennomgått spesialistsertifiseringen i Europa. Med opplæringssteder som TISIP/HiST og UiS, er det ingen tvil om at satsingen er stor også her til lands.

La oss ta en nærmere titt på hva de ulike nivåene av sertifiseringen innebærer.

Les også