Tek.no

Guide

Overklokking for nybegynnere - del 4

29 Apr 2002 00:00

Kald luft er ikke nok

I denne nybegynnerguiden har vi sett litt på hvordan komponenter fungerer dårligere etter hvert som de blir varmere. En prosessor kan fungere prikkfritt med 1500 MHz klokkefrekvens ved 40 grader, men nekte å gå raskere enn 1400 ved 50 grader. Den samme prosessoren kan kanskje gjøre 1600 MHz ved 20 grader Celcius, og hele 1700 ved null grader. Derfor er vi overklokkere så glade for å bo i Norge, og går mann av huse for å demonstrere mot gasskraftverk og slikt.

De senere år har imidlertid stadig flere bestemt seg for ikke å la farten på PC-en bestemmes av utendørsklimaet, men bestemme det selv.

Underkjølt luft

Mye kan oppnås med åpne vinduer ut i vintermørket, samt gode kjøleribber og kraftige vifter. For de fleste vil disse metodene være tilstrekkelige. Men uansett hvor effektiv kjøleribben er, og uansett hvor kraftig viften er, vil man aldri kunne få temperaturen på komponentene lavere enn temperaturen i luften omkring (eng. ambient temperature).

Her skal jeg raskt gå gjennom ulike former for ekstremkjøling, altså kjøling som er ment å bringe komponenter, og da spesielt CPU, ned i slike svært lave temperaturer. Jeg begynner med det mest moderate, nemlig vannkjøling, og går løs på de mer ekstreme metodene etter hvert. Ikke putt isbiter i maskinen i mellomtiden.

Les også