Til hovedinnhold

Windows-registeret

Innledning

Windows-registeret er en database som inneholder alle innstillingene i Windows. I denne guiden får du informasjon om hvordan registeret er strukturert, og hvordan du kan foreta endringer i registeret. Guiden gir ikke detaljert veiledning om registerredigering, men er kun ment som en innføring.

Selve registeret er lagret i ulike filer/mapper ettersom hvilken Windows-versjon du har. I Windows 95, 98 og Me er registeret lagret i filene Classes.dat, User.dat og System.dat i Windows-mappen. I Windows NT, 2000, XP, Vista og Windows 7 er det lagret i flere filer i mappen winnt\system32\config eller windows\system32\config.

Ønsker du å foreta endringer i registeret kan dette gjøres med det innebygde Windows-programmet regedit. Dersom Windows-registeret og regedit-programmet er helt nytt for deg, bør du heller ta i bruk et mer brukervennlig tredjepartsprogram.

For ordens skyld, Hardware.no fraskriver seg alt ansvar for eventuelle negative konsekvenser av endringer du måtte gjøre i registeret. Dette gjøres utelukkende på egen risiko.

Oversikt over guiden:

Struktur og datatyper

Struktur

Registeret har en hierarkisk struktur som kan sammenlignes med mappestrukturen i Utforsker-programmet i Windows. Regedit gir en god oversikt over denne strukturen, men det er likevel en jungel av mapper og registernøkler, og det er lett å tråkke feil – du bør derfor være svært forsiktig med dette programmet.

Du kan gjerne bruke programmet til å bla deg i mappene for å se mer av strukturen, men ikke foreta noen endringer dersom du ikke vet hva du driver med.

Vinduet i regedit-programmet er todelt. På venstre side er den hierarkiske strukturen (mappene i registeret), og på høyresiden finner du en oppføring for en nøkkel for en bestemt gren i registeret. Dersom du dobbelklikker på en nøkkel åpnes en dialogboks for redigering.

Ordliste

Det er tre nøkkelbegreper som brukes når man jobber med registeret:

 • Hive – en hel gren i registeret som inneholder en bestemt nøkkel. I eksemplet (bildet øverst i denne artikkelen) begynner grenen på mappen HKEY_CURRENT_CONFIG, og avsluttes på mappen windows.
 • Nøkkel (key) – nøkkel i en "hive" inneholder verdier. Nøkkelen ligger i vinduet til høyre under spalten Navn.
 • Verdi (value) – i verdien ligger selve informasjonen om bestemt konfigurasjon. Denne verdien kan editeres ved å dobbelklikke på nøkkelen.

Grener

Registeret består av følgende grener:

 • HKEY_CLASSES_ROOT
  Filtyper, hurtigtaster og brukergrensesnitt.
 • HKEY_CURRENT_USER
  Informasjon om brukeren, brukernavn, skrivebordoppsett og Start-meny. Peker til HKEY_USERS for den brukeren som er logget på PC-en akkurat nå.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE
  Informasjon om maskinvare og programvare i datamaskinen. Gjelder for alle brukere som bruker denne PC-en.
 • HKEY_USERS
  Oppsett for spesifikk bruker av datamaskinen. Hver bruker får en egen Security Identifier (SID)-nøkkel i registeret som brukes til å identifisere brukeren.
 • HKEY_CURRENT_CONFIG
  Peker til den delen av HKEY_LOCAL_MACHINE som har informasjon om gjeldende maskinvare-innstilling.
 • HKEY_DYN_DATA
  Gjelder kun Windows 95, 98 og ME. Peker til den delen av HKEY_LOCAL_MACHINE for bruk med Windows plug-&-play system.

Datatyper

En datatype for en nøkkel vises i regedit-vinduet til høyre under spalten Type.

Verdier i registeret er av 5 ulike datatyper:

 • REG_BINARY
  Binært format. Maskinvarekomponenter er som regel lagret på binært format. Disse kan vises på heksadesimalt format.
 • REG_DWORD
  Viser data som 4 byte-tall. Brukes gjerne for boolske verdier, for eksempel "0" for slått av, og "1" for slått på. En del driverparametere er av denne typen, og disse kan vises på heksadesimalt eller desimalt format.
 • REG_EXPAND_SZ
  Datastreng som kan utvides, det vil si en streng med en variabel som skal erstattes når et program kjøres. For eksempel, %SystemRoot%, erstattes med en faktisk plassering av en mappe.
 • REG_MULTI_SZ
  Flerdobbelt streng som representerer verdier som inneholder lister eller flerdobbelte verdier. Hvert enkelt verdier separeres med et NULL-tegn.
 • REG_SZ
  Standard-streng som brukes til å representere lesbar tekst, som leses av brukeren av datamaskinen.

Søk

Regedit-programmet har i utgangspunktet en søkefunksjon som kan brukes til å søke etter nøkler, verdier og data. Du finner søkefunksjonen via følgende menyvalg:

Rediger, Søk etter...

Den innebygde søkefunksjonen i regedit er imidlertid ikke særlig brukervennlig. Det finnes tredjepartsprogrammer som gjør dette bedre, blant annet Regscanner.

Registerendringer

Denne delen av guiden handler om forskjellige måter å gjøre endringer i registeret.

ADVARSEL: Registeret i Windows er et farlig sted å tukle med, fordi det er i utgangspunktet ingen angremulighet. Ikke rør registeret dersom du ikke er sikker på hva du driver med. Endringer i registeret kan i verste fall medføre at datamaskinen ikke starter opp.

Det finnes andre måter å endre innstillinger på i Windows, eksempelvis via Kontrollpanelet, eller med tredjepartsprogrammer – se neste side.

Hvorfor endre på noe?

Det er mange grunner til hvorfor man eventuelt skulle ønske å foreta endringer i registeret, for eksempel:

 • Fjerne programmer som ikke lar seg fjerne på annen måte.
 • Konfigurere Windows, som ikke lar seg gjøre på annen måte.
 • Rette opp feil i registeret.
 • Rydde opp i registeret.

Sikkerhetskopiering av registeret

Før du gjør noen endringer bør du ta sikkerhetskopi av registeret. Det finnes flere måter å gjøre dette på, blant annet følgende:

 • Gjenopprettingspunkt
  Du kan opprette et gjenopprettingspunkt slik at Windows kan tilbakestilles slik det var på et tidligere tidspunkt. Les mer om dette på neste side.
 • Eksport/import i regedit
  Hele eller deler av registeret kan eksporteres via følgende menyvalg i regedit:
  Register, Eksporter registerfil...
  Skriv et navn på registerfilen. Du kan velge å ta sikkerhetskopi av alt, eller av en merket gren i registeret. Velg lagre.
  Registerfiler lagres med filtypen REG.
  Gjenoppretting av registeret skjer ved å importere hele eller deler av registeret:
  Register, Importer registerfil...
  Dersom du kun ønsker å ta sikkerhetskopi av en liten del av registeret, klikker du deg først frem til en ønsket gren i registeret, for så å høyreklikke på denne delen. Deretter går du i gjennom samme prosedyren som når du kopierte hele registret.
  Fordelen ved å ta en kopi kun av en liten del av registret er at kopien tar mye mindre plass.
 • Tredjepartsprogram
  Et alternativ er gratisprogrammet Erunt som kan brukes til å ta sikkerhetskopi av registeret. Det kan også nevnes at mange av programmene som nevnes på neste side vil ta automatisk sikkerhetskopi av registeret, det vil si disse programmene har en angremulighet.

Registerendringer

Selve register-endringer kan også utføres ved regedit – som er innebygd i Windows.

Programmet startes via Start-knappen i Windows:

Start, Kjør...

Skriv regedit i vinduet og trykk OK.

Register patch er en alternativ måte å endre registeret på, og en måte som gjerne innebærer mindre risiko enn en manuell endring. Dette innebærer en kopiering av deler av registeret fra én PC over til en annen PC.

Register patch er en tekstfil med endelsen .REG som inneholder små eller store deler av registeret. Filene kan kopieres (import/eksport) mellom datamaskiner.

Register patch lages ved å klikke på en gren i registeret og velge:

Register, Eksporter registerfil...

Register patch settes inn i et register via:

Register, Importer registerfil...

På nettsiden kellys-korner-xp.com finner du en rekke register-patcher for Windows XP. Last ned REG-filen og dobbelklikk på den i utforskeren, eller importer filen i regedit-programmet via Register, Importer registerfil..

Eksempler

Her finner du tre eksempler på mulige endringer i registeret. Vi minner om at du gjør disse endringene eventuelt på egen risiko.

 • Eksempel 1
  Første eksemplet viser plassering av programmer som ligger i Windows-oppstarten, det vil si som starter opp samtidig som Windows starter.
  Disse programmene ligger i følgende gren i registeret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  Her går det an å fjerne eventuelle uønskede programmer.
  Ønsker du å slippe å foreta endringer direkte i registeret, finnes en rekke tredjepartsprogrammer som gjør samme jobben, og er også mer brukervennlige. Med gratisprogrammet Startup Control Panel kan du på en enkel måte fjerne programmer i Windows-oppstarten.
 • Eksempel 2
  Dette er en endring som fører til at menyer i Windows dukker opp raskere. Endringen nedjusterer en forsinkelse fra det brukeren klikker på menyen, og når menyen faktisk vises i Windows.
  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
  Høyreklikk på Menushowdelay og velg Endre. Her kan du endre verdien til noe lavere enn originalverdien (gjerne 400), eksempelvis rundt 100, trykk på OK og restart maskinen. Dersom verdien settes for lav vil menyene bli for følsomme, og Windows blir da vanskelig å bruke. Verdien må med andre ord justeres etter behov.
 • Eksempel 3
  Windows kan gjøres raskere ved å legge Windows kernel i det interne minnet (RAM).
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\
  \Session Manager\Memory Management key
  Høyreklikk på Disablepagingexecutive og velg Endre. Her kan du endre verdien fra 0 til 1. Trykk på OK, og restart maskinen. Dersom Windows begynner å oppføre seg unormalt etter endringer, bør verdien av Disablepagingexecutive tilbakestilles til 0.

Tredjepartsprogammer

Tredjepartsprogrammer

Det finnes en rekke tredjepartsprogrammer som gjør denne jobben mer eller mindre automatisk, eller gjør jobben på en mer ryddig og kontrollert måte.

En del av programmene er generelle optimaliseringsprogrammer som også tar seg av registeret, mens andre kun tar seg av registeret.

En annen fordel med slike programmer er å rydde og slette overflødige innlegg i registeret. Registeret trenger nemlig vedlikehold som andre systemer, og dette kan medføre tregere Windows. Hver gang du installerer et program i Windows legges inn nye innlegg i registeret, og disse innleggene blir ikke slettet selv om programmet avinstalleres – registeret vokser med innlegg som ikke peker til noe.

Denne oppryddingen kan ordnes automatisk med spesielle programmer. På denne siden finner du noen av disse.

ADVARSEL: Ingen programmer er perfekte, og muligheten er til stede for at programmet fjerner et registerinnlegg som faktisk er normalt og fungerende. Derfor bør du opprette gjenopprettingspunkt før du eventuelt setter i gang med en slik opprydding.

Gjenopprettingspunkt

Det er ofte slik at programmet som brukes til å rydde i registeret, gjør denne jobben automatisk, nemlig å opprette et gjenopprettingspunkt. Du kan eventuelt gjøre dette manuelt via Kontrollpanel, System, Systembeskyttelse, Opprett... Du får opp et vindu som kan brukes til å beskrive punktet slik det kan identifiseres.

 • CCleaner
  Et program for optimalisering av Windows, inkludert registeret. Programmet ryddet opp i systemet, og sletter unødvendige filer, og kan også brukes til å avinstallere programmer.
 • Easycleaner
  Et lite program som søker etter innlegg i registeret som ikke peker til noe. Programmet kan også brukes til å fjerne overflødige filer som midlertidige filer, og søke etter dublikater. Videre kan programmet brukes til å fjerne uønskede programmer i oppstarten.
 • Regseeker
  Et brukervennlig program som kan brukes til å rydde opp i og optimalisere registeret. Programmet har en god backup- og søkefunksjon. Gratis.
 • Window Registry Repair
  Søker etter og fikser eventuelle feil i registeret. Du kan både søke i deler av registeret eller hele registeret. Programmet tar automatisk sikkerhetskopi av registeret før feilene fikses. Programmet er sist oppdatert i april 2009.
 • Auslogics Registry Defrag
  Et program som kan brukes til å defragmentere Windows-registeret.
 • Process Monitor
  Dette er et avansert program som overvåker filsystemet, prosesser og registeret i sanntid. Programmet er best egnet for avanserte brukere for å feilsøke Windows, og søke etter skadelige og uønskede programmer.
annonse