Guide

Windows-registeret

Innledning

Windows-registeret er en database som inneholder alle innstillingene i Windows. I denne guiden får du informasjon om hvordan registeret er strukturert, og hvordan du kan foreta endringer i registeret. Guiden gir ikke detaljert veiledning om registerredigering, men er kun ment som en innføring.

Selve registeret er lagret i ulike filer/mapper ettersom hvilken Windows-versjon du har. I Windows 95, 98 og Me er registeret lagret i filene Classes.dat, User.dat og System.dat i Windows-mappen. I Windows NT, 2000, XP, Vista og Windows 7 er det lagret i flere filer i mappen winnt\system32\config eller windows\system32\config.

Ønsker du å foreta endringer i registeret kan dette gjøres med det innebygde Windows-programmet regedit. Dersom Windows-registeret og regedit-programmet er helt nytt for deg, bør du heller ta i bruk et mer brukervennlig tredjepartsprogram.

For ordens skyld, Hardware.no fraskriver seg alt ansvar for eventuelle negative konsekvenser av endringer du måtte gjøre i registeret. Dette gjøres utelukkende på egen risiko.

Oversikt over guiden: