Guide

Beskytt hørselen din!

Hørselen og synet er to uvurderlige skatter som virker sammen for å oppnå best resultat. Hvis den ene sansen begynner å svikte, vil dette gå ut over helhetsinntrykket vi har av omgivelsene rundt oss. Vi kommer ikke alltid til å ha perfekt syn og hørsel, men det finnes forhåndsregler og tips som kan føre til at sansene vil virke som de skal mye lengre.

Denne lille guiden sikter på å opplyse leserne av Audiovisuelt.no om potensielle farer som truer hørselen vår og hvordan vi kan hindre hørselsskader. Først og fremst: hvilke farer truer?

Forvrenging

I motsetning til hva mange kanskje skulle tro er vi daglig omgitt av lydkilder som kan føre til varige skader på hørselen. Volum er faktisk ikke den største hverdagslige fienden, men det er derimot forvrenging (på engelsk: distortion).

Forvrenging blir for eksempel forårsaket av portable lydanlegg eller radioer som ikke har tilstrekkelig forsterkerkraft til å gjengi lyden rent, noe som skaper støy. Ørene våre kan takle en vesentlig mengde med klar lyd, men så fort det kommer forvrenging inn i bildet, blir ørene fort slitne og begynner å forfalle.

På rockekonserter er lyden så høy at etter kort tid vil du kjenne kribling eller høre summing, noe som er et tegn på at ørene er overbelastet og er i fare for å få varige skader. Altfor høyt desibelnivå er altså skadelig, men lyden trenger ikke å være høy for å være ødeleggende.

Et eksempel er at folk som har jobbet i nærheten av en mengde TV-er over lengre tid mister evnen til å høre lyder over 10 kHz (for eksempel lyden av et triangel). Et annet eksempel er en skolekantine som er stappfull av folk som prater. Alle stemmene danner til sammen støy og ørene vil deretter tretne over tid.

Volum og tinnitus

Kombinert med alt dette har vi de dagligdagse tingene som trafikk, fly, hårfønere og støvsugere, samt situasjoner som fester og utesteder hvor lyden er så høy at man må rope for å høre hverandre. Ikke et veldig sunt miljø for hørselen, med andre ord.

Hørselsskader ved for høy lyd fungerer slik at ørene etter hvert oppfatter lyden som lavere enn det den er på grunn av lavere sensitivitet. Jo lenger ørene blir utsatt for en høy lyd, desto høyere volum må til og den onde spiralen fortsetter.

Det internasjonale symbolet for døvhet.

Tinnitus er en konstant pipende eller summende lyd som man hører selv om ingen høye lyder er tilstede. Lidelsen kommer som regel av skader på nervene i det indre øret forårsaket av høyt lydnivå, men kan også komme av stress, depresjon, angst, ørevoks, slag til hodet eller nakken og annet. Tinnitus er et faresignal om at man snart kan få varig nedsatt hørsel hvis man fortsetter å bli utsatt for høy lyd.

For de fleste som allerede lider av tinnitus er det beste rådet å lære seg å leve med det. Tinnitus vil i de aller fleste tilfeller bli værende og det har derfor ingen hensikt å tenke mer over det. Det er slettes ingen lett prosess, men over tid vil man vende seg til fantomlyden og til slutt ignorere den. Ellers anbefales det å oppsøke fastlegen din hvis du vil ha mer profesjonelle råd angående lidelsen.

Hodetelefoner

Hodetelefoner er en viktig årsak til hørselstap fordi lyden blir konsentrert og rettet direkte inn i ørekanalene. Hvis man går utendørs har man en tendens til å øke volumet for å kompensere mot ekstern støy fra omgivelsene rundt, og med gradvis hørselsutmattelse settes volumet opp ytterligere. Dermed blir flere hørselsceller i ørene utsatt for altfor sterk lyd og begynner å dø gradvis av utmattelse.

Undersøkelser viser at etter å ha lyttet med hodetelefoner på et høyt lydnivå etter bare en time og et kvarter kan forårsake permanent hørselstap.

Hodetelefoner er en av de største synderne på hørselsskadefronten.

Et nyttig tips her er 60 prosent/60 minutter-regelen. Denne går ut på å begrense lyttingen med hodetelefoner til én time om dagen med volumet under 60 prosent av maksimalt nivå. Du kan øke daglig lyttetid ved å minke volumnivået ytterligere.

Det finnes også støyreduserende hodetelefoner i dag som kutter ut støyen utenfra ved å sende ut et motsignal som pasifiserer den eksterne støyen. Med disse kan man lytte komfortabelt til lavt volum uten å måtte bli overdøvet av lyden rundt seg.

Hvordan forhindre hørselsskader?

Hørseltap skjer vanligvis ikke over natta. Det forekommer ikke likt hos alle, noen kan tåle mer lydstyrke og støy enn andre, og noen får hørselstap til tross for fravær fra konserter og lignende. Over en periode på mange år vil de fleste likevel miste mer og mer av hørselen i vårt støyende samfunn. Man får problemer med å høre klarheten i lyden, selv om lydnivået fremdeles er like sterkt. Du hører at noen sier noe, men ikke hva. Lyden har mistet sin klang, skarphet og toneleie.

I USA har hver niende person og hver femte tenåring hørselsproblemer, men siden det vanligvis ikke er livstruende blir problemet oversett.

Løsningen kan være ganske enkel: Ikke utsett ørene dine for overdreven høy lyd over lengre tidsperioder. Når du først blir utsatt for høy lyd bør du bruke øreplugger som er designet til å redusere lydstyrke samtidig som de bevarer evnen til å høre toneleiet klart.

Det finnes mange forskjellige typer øreplugger, men de beste er de du kan få spesiallagd for ørekanalene dine, noe som gjør at de passer perfekt og sitter komfortabelt.

Øreplugger er generelt sett et viktig middel for å unngå hørselstap på konserter og liknende.

Andre typer ørebeskyttelse er vanlig engangsøreplugger, gjenbrukbare plugger av silikon og hørselsvern. Engangsøreplugger reduserer støy mellom 12 og 30 dB. Silikonpluggene reduserer støynivået med ca 17 dB og blir ofte brukt på blant annet byggeplasser.

Hørselsvern er som hodetelefoner, bare uten lydsignaler og mer isolasjon fra omgivelsene. De kan redusere støy med opp til 30 dB og er spesielt effektive på lave frekvenser, da gjerne i kombinasjon med øreplugger. Slikt hørselsvern blir som regel brukt av arbeidere på rullebaner for fly og liknende.

En annen måte å forebygge hørselsskader på er å gå jevnlig til fastlegen og skylle ørene for ørevoks. Ørevoks kan som nevnt skape tinnitus og situasjoner der man må høre musikk på et høyere volum på grunn av den nedsatte hørselen som følger av en for stor ansamling av dette.

Hvis en utsettes for lyd daglig i for eksempel jobbsammenheng, blir det anbefalt å høre på så lave volumnivåer som mulig, og ta seg pauser ofte. Et annet tiltak er å dra på hørselstest jevnlig for å forsikre seg om at man ikke er på forfallets vei.

Følg Audiovisuelt på Twitter

Dine råd

Pass på ørene dine og hørselen din! Hvis du har noen tips eller erfaringer å dele, er du velkommen til å gjøre det i forumtråden nedenfor.

(Kilder: David Lewis Yewdall (2007) Practical Art of Motion Picture Sound, Stanley R. Alten (2008) Audio in Media)

Les også
Nye øreplugger skal redde hørselen
Les også
Disse ørepluggene beskytter hørselen
Les også
Øreplugger som beskytter hørselen
Les også
Dolby går i høyden
Les også
Når alt snakker sammen
Les også
Ta på meg!
Les også
Hjemmekino for folk flest
annonse