GuideOverklokking av skjermkort

Slik tynte vi enda mer ytelse ut av skjermkortet vårt

Overklokking er enkelt og kjapt, så lenge du vet hvordan.

Overklokking

Steg 1: Minnet

Det første vi overklokker er skjermkortets minne. Øk reell minnefrekvens 10 MHz av gangen, og fyr opp Furmark. Pass på at du ikke lagrer overklokkingen du har gjort slik at den blir automatisk satt på under oppstart, i tilfellet den ikke er stabil.

Opplever du underveis at driveren eller systemet krasjer, eller at bildet får forvrengninger – artifacts – er det ingen grunn til panikk. Sett frekvensen tilbake 10 MHz og gjenta prosedyren med steg på 4 MHz reell frekvens i overklokkingsprogrammet, til du kommer på et nivå som er stabilt. Økt minnefrekvens har liten innvirkning på temperaturen, så dette steget kan du gjøre selv med begrenset kjøling.

Steg 2: Kjernen

Når du har peilet inn minnefrekvensen, setter du denne tilbake til standard frekvens. Deretter er det tid for å overklokke kjernefrekvensen, noe som er litt mer tidkrevende. Sett Furmark til 0xMSAA, men behold resten av innstillingene vi beskrev på forrige side. Nå øker du kjernefrekvensen med 26 MHz om gangen og tester igjen stabiliteten.

Det er viktig at du nå legger merke til to ting – poengsummen etter testen og kjernefrekvensen som rapporteres i Furmark underveis. Hvis poengsummen går ned når du øker kjernefrekvensen, nærmer du deg bristepunktet og skjermkortet begynner å «throttle». Det samme gjelder om kjernefrekvensen svinger mye opp og ned under testen – den bør holde seg innenfor et område på omtrent 80 MHz.

Steg 3: Spenningen

Når du har funnet bristepunktet for når skjermkortet blir ustabilt, men temperaturen fortsatt er lav nok, kan du velge å øke kjernespenningen. Øk denne ett hakk og sett frekvensen ned til det forrige punktet hvor testen kjørte stabilt. Nå øker du frekvensen 13 MHz av gangen, og om nødvendig øker kjernespenningen hvis systemet er ustabilt.

Vår endelige overklokk med et GTX 770.

Steg 4: Kombiner

Til slutt skal du kombinere overklokkingen du gjorde på kjernen og minnet. Selv om frekvensene fungerte hver for seg er det ikke sikkert skjermkortet takler begge samtidig, men vi prioriterer alltid kjernefrekvens over minnefrekvens, da det gir best ytelse.

Sett derfor frekvensene og spenningen du fant tidligere, og test i Furmark med samme innstillinger. Er systemet ustabilt, kan du redusere den reelle minnefrekvensen med 10 MHz og prøve på nytt – helt til du passerer testen.

Når du er fornøyd med overklokkingen, kan du prøve en lengre test i Furmark, for eksempel en halvtime. Selv om testen fullfører er det ikke helt sikkert at skjermkortet er dønn stabilt, men du har et svært godt utgangspunkt og kun små justeringer bør være nødvendig om systemet er ustabilt i ettertid. Nå er du ferdig kan du lagre overklokkingen slik at den blir automatisk satt etter oppstart.

Med vårt GTX 770 klarte vi å presse ut 100 MHz ekstra på kjernen og 150 MHz på minnet, når vi overklokket de hver for seg. Vi måtte imidlertid redusere den effektive minnefrekvensen ned til 80 MHz over standard når vi kombinerte frekvensene. Dette gir allikevel en økning på 8 prosent i kjernefrekvens og 5 prosnet i minnefrekvens, uten at hverken temperaturene eller støynivået ble spesielt mye høyere.

Har du god kjøling og lave temperaturer, kan det være ønskelig å overklokke enda lengre enn hva som er mulig med spenningen du har tilgang til i programvaren. Da kan vi nevne at det ofte er mulig låse opp høyere spenning og strømgrense ved hjelp av modifiserte BIOS-er eller egen programvare, som du enkelt finner ved å søke på nettet. Dette er imidlertid for de mer erfarne, og ganske mye farligere enn å holde seg innenfor det tillatte spenningsområdet, men spennende om du higer etter enda høyere frekvenser.

Skal du ta overklokkingen lenger trenger du mer kjøling:
Slik gikk det da vi satt en enorm kjøler på et knøttlite skjermkort »

Les også
Nvidias monsterkort er like rundt hjørnet
Les også
Slik gjorde vi fjorårets traver til en ytelseskonge
Les også
Vi vannkjølte råtasskortet med en spinkel prosessorkjøler
Les også
Dette er vinneren av skjermkortåret 2013
Les også
Slik tynte vi 35 % mer ut av Haswell-prosessoren
Les også
Slik fungerer et skjermkort
Les også
Les disse 6 tipsene før du kjøper skjermkort
Les også
Bytt kjøler – få iskaldt og stille skjermkort
Les også
Her kjøler vi PC-en med vann fra springen
annonse