Guide

RFID - livet på en brikke

Teknologien

Et RFID-system har flere komponenter. Dette innebærer som regel brikker, lesere og tjenere, samt mellomvare og programvare.

En RFID-brikke er en liten enhet som inneholder antenner for å sende og motta radiosignaler fra lesere og sendere. Brikkene kan festes både på utsiden og innsiden av den enheten den bærer informasjon om.

Det finnes mange forskjellige RFID-brikker, men vi deler de hovedsaklig inn i to kategorier, nemlig aktive og passive brikker.

Passive brikker
Passive RFID-brikker har ingen egen strømforsyning, og er konstruert kun for å sende ut informasjon til mottakere i nærområdet. For at disse skal fungere, utnytter de den lille mengden strøm som sendes gjennom radiosignalet i det en leser eller mottaker kontakter brikken.

De passive brikkenes lave strømforbruk gjør at det sjelden er mer enn et ID-nummer som sendes over eteren til mottakeren. Til gjengjeld gjør den enkle funksjonen til brikkene at de kan lages svært små. I januar i år lanserte Smartcode, et av verdens ledende selskaper innen utvikling av RFID-teknologi, en brikke med målene 0,4 x 0,4 millimeter. Dette tilsvarer omtrent et sandkorn.

Passive brikker har naturlig nok en avstandsbegrensning. De fleste brikkene kan sende informasjon over avstander på mellom ti millimeter og seks meter

Aktive brikker
Aktive RFID-brikker innehar en egen strømforsyning, og er derfor en del større enn passive brikker. De minste RFID-brikkene av det aktive slaget er på størrelse med mynter. Siden de har egen strømforsyning kan de både overføre mer informasjon, og ikke minst overføre den over lengre avstander.

Mange av de aktive brikkene som har vært laget til nå kan sende og motta informasjon i en radius på opptil 10 meter. Batteritiden til en brikke kan vare hele ti år.

Det har ikke vært særlig vanlig å bruke aktive brikker til nå. De fleste RFID-brikkene i verden er tvert i mot passive, blant annet fordi de er så mye mindre og billigere å lage. I fjor var gjennomsnittsprisen på en passiv RFID-brikke 2,50 kroner. Analysebyråene Gartner og Forrester er imidlertid enige om at det bør være mulig å oppnå en pris på 60 øre per brikke innen seks til åtte år.

En annen grunn til at de fleste brikkene fortsatt er passive, er at man har hatt vanskeligheter med å få de aktive brikkene til å fungere i omgivelser som vann og metall. Radiosignalene fra brikkene klarer nemlig ikke å trenge gjennom faste eller flytende materialer.