Guide

RFID - livet på en brikke

Innledning

Du har kanskje hørt om det før. Ivrige forskere som fabulerer om at vi alle en dag kommer til å bli små elektroniske informasjonssentraler, enten vi vil eller ikke. Vi vil fungere som våre egne livs databaser, både på godt og vondt.

Fremtiden er her allerede, i form av såkalt RFID, eller Radio Frequency Identification. Dette er radiobrikker som er i stand til å sende ut informasjon. Mens noen er på størrelse med datamaskiner, er andre så små at du knapt kan se de. Allerede siden andre verdenskrig har denne teknologien vært i bruk. Det er imidlertid ikke før de siste ti årene at RFID har fått skikkelig vind i seilene og produksjoner i større skala har blitt en realitet.

RFID virker ved første øyekast både enkelt og praktisk. Ved hjelp av små strategisk plasserte databrikker vil butikker, sykehus og andre kunne sende og motta informasjon om alt fra våre shoppingvaner, vårt pengeforbruk, rulleblad og vår helsetilstand. Ett av resultatene er at du om noen år antakelig kan ta med deg varene rett ut av butikken uten å måtte gå igjennom kassa først.

Noe av dette ligger selvfølgelig noen år frem i tid. Men utviklingen av RFID har allerede kommet et godt stykke på vei de siste årene, og vi vil få se mye mer av teknologien i årene som kommer.

Ny teknologi blir alltid møtt av både entusiasme og skepsis. Dette er helt naturlig, siden teknologien som regel stiller krav til vår tilpasningsdyktighet.

Vi har tatt en nærmere titt på RFID og dens muligheter og begrensninger, for å finne svar på noen av spørsmålene knyttet til de nye radiobrikkene.