GuideBruk kameraet riktig

Slik unngår du kornete bilder

Vi viser hvordan valg av ISO påvirker bildene dine.

Som vi har skrevet tidligere i denne artikkelserien er det tre parametere som skal balanseres for å få korrekt eksponerte bilder. Det er blenderåpning, lukkertid og ISO. I denne artikkelen skal vi se nærmere på den sistnevnte verdien og hvordan den påvirker bildene.

ISO-verdien angir følsomheten til opptaksmediet som blir brukt til å lage et bilde. I gamle dager var opptaksmediet et tynt lag med lyssensitive kjemikalier på en filmstripe. Du kjøpte film med en bestemt følsomhet, og måtte forholde seg til denne helt til filmen var brukt opp.

I nåtidens digitale verden har filmen blitt byttet ut med en digital sensor. Prinsippet bak ISO er derimot det samme: Lysfølsomheten bestemmer hvor mye lys som skal til for at objektet vi fotograferer blir registrert på bildesensoren. Desto høyere ISO-verdien er, desto mer følsomt er opptaksmediet for lys. Denne muligheten til å regulere lysfølsomheten gjør at vi kan ta bilder under svært varierende lysforhold, alt fra tussmørke til høylys dag.

Men om du ikke bruker den rett, sitter du raskt igjen med veldig mørke eller kornete bilder.

Få med deg de to første delene av denne artikkelserien:
Slik unngår du gule bilder »
Slik unngår du utydelige bilder »

Høyere ISO, mer følsom

Forkortelsen «ISO» har faktisk ingenting med fotografi å gjøre, men står for International Organization for Standardization. Som navnet tilsier er det en internasjonal organisasjon som jobber med å utvikle standarder innen forskjellige områder. I 1974 laget organisasjonen en standard for hvordan følsomheten til fotografiske opptaksmedier skulle måles og kontrolleres, og siden har navnet blitt brukt.

ISO-verdiene er som regel angitt i hele tall. De begynner med 100 og fordobler seg for hvert steg til man når kameraets høyeste verdi. En vanlig rekke med ISO-verdier ser gjerne slik ut:

ISO = 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400

En fordobling av verdien betyr en fordobling av følsomheten. For eksempel må vi bruke halvparten av lukkertiden for å oppnå samme eksponering når vi øker følsomheten fra 100 til 200. På enkelte kameraer er det mulig å justere verdiene med 1/3-dels steg, og det betyr at vi får 2 verdier mellom hver fordobling av følsomheten. Det gir oss muligheten til å finjustere følsomheten ytterligere.

Den høyeste tilgjengelige ISO-verdien varierer mellom forskjellige kameratyper. Et typisk amatørkamera går gjerne til ISO 6400, mens et profesjonelt reportasjekamera kan gå opp til svimlende ISO 408600.

Enkelte kameraer har også en «low»- og «high»-innstilling på ISO-følsomheten. Dette er ISO-verdier som blir laget ved at kamera forsterker eller forminsker det digitale signalet for å oppnå en lavere eller høyere følsomhet. Denne manipuleringen går på bekostning av dynamisk omfang i bildet, og bør bruke med omhu.

Dette betyr valgt ISO for bildene dine

Som beskrevet ovenfor vil økt ISO gi høyere lysfølsomhet, slik at vi kan ta bilder i situasjoner med svakt lys. Bruk av høye ISO-verdier har imidlertid en klar ulempe, nemlig økt digital støy i bildene. For hver økning i verdien blir bildene mer og mer kornete, flere små detaljene forsvinner og det dukker opp mer og mer fargestøy i form av små blå og røde prikker. Denne effekten ser du enkelt på bildet nedenfor. På venstre side er det brukt ISO 100, mens det på høyre side ble det brukt ISO 6400.

ISO_1_2
ISO_100_2

Hvor godt du ser støyen er avhengig av blant annet hvordan du viser bildene dine. Nedenfor ser du de samme bildene som ovenfor, men i stedet for å vise et utsnitt har vi tatt med hele bildet. Det er lett å se at støyen er mye mindre synlig.

ISO 100 til venstre, ISO 6400 til høyre
ISO_100

Legg også merke til at støyen vises best i de mørke partiene. I praksis betyr det at du kan bruke høyere ISO på lyse motiver uten at støyen blir like iøynefallende. Bruk av høyere ISO gir oss mulighet til å bruke kortere lukkertider, noe som kan være nødvendig for motiver i bevegelse. Så lenge motivene er godt opplyste kan du gjerne bruke høyere ISO uten å være redd for at støyen blir for fremtredende.

Som en tommelfingerregel er det likevel lurt å bruke lavest mulig ISO for å få best mulig kvalitet på bildene.

ISO og Støyreduksjon

For å få bukt ned den økende støyen kan vi ta i bruk digital støyreduksjon. Du kan enten bruke en innebygget funksjon for støyreduksjon som finnes på de fleste kameraer, eller bruke et bildebehandlingsprogram i etterkant.

Merk at overdreven støyreduksjon vil smøre ut detaljene og gjøre bildene uklare. Det kan derfor være lurt å variere styrken til funksjonen for å finne best balanse mellom støyreduksjon og detaljrikdom i bildene.

Vær oppmerksom på at om du tar i bruk kameraets innebygde støyreduksjon, så vil det gjøre kameraet tregere i bruk. Prosessoren bruker noen ekstra øyeblikk på å utføre støyreduksjonen etter at bildet er tatt, og du kan derfor oppleve at kameraet «fryser» noen sekunder mellom opptakene. Husk derfor å slå av støyreduksjonen når du tar seriebilder i mørke omgivelser, ellers kan du oppleve at serien blir ødelagt fordi kameraet ikke rekker å ta bilder ofte nok på grunn av den ekstra prosesseringstiden.

En bedre løsning for støyreduksjon kan derfor være å bruke programmer for bildebehandling i ettertid. Vi har tidligere anbefalt deg en rekke kostnadsfrie bildebehandlingsprogrammer, og de fleste av dem inneholder et verktøy for støyreduksjon. Den store fordelen er at du kan se effekten av støyreduksjonen og finne ut hvilke innstillinger som gir best støyreduksjon, før det begynner å gå på bekostning av detaljene i bildet.

Valg av ISO i praksis

For å få et mer bevisst forhold til ISO når du tar bilder, er det et spørsmål du selv må besvare: Hvor høyt ISO kan du tillate deg før bildene blir så støyete at du ikke kan bruke dem lenger?

Selve ISO-verdien kan du manuelt regulere via en egen knapp eller hjul merket «ISO», eller i kameraets meny.

På enkelte kameraer vil de høyeste ISO-verdiene være en ren markedsføringsgimmick, og gi bilder med så mye støy at de i praksis er ubrukelige. Heldigvis kan du stille inn hvor høye ISO-verdier kameraet kan få lov å bruke. Det er denne verdien du må finne for ditt kamera.

Ta en serie bilder av et mørkt motiv, der du gradvis øker ISO-verdien for hvert bilde. Se på bildene på PC-en og legg merke til hvilke av bildene som fortsatt er brukbare. Eksperimenter gjerne med digital støyreduksjon for å se om det tillater høyere ISO. Skal du skrive ut bildene kan du skrive ut et par bilder med forskjellig støymengde for å se hva som gir et akseptabelt resultat på papir. Når du vet din maksimale ISO, er det bare å stille den inn som grenseverdien på kameraet.

I tillegg kan det være lurt å vite hvor lang lukkertid du kan bruke før bildene blir uskarpe på grunn av bevegelser i kamera. Når du fotograferer i mørke omgivelser kan du måtte bruke veldig lange lukkertider for å få nok lys på sensoren. På et tidspunkt vil lukkertiden bli så lang at bildene blir uskarpe på grunn av bevegelsen i kameraet.

Når du har gjort deg opp noen tanker om dette, er det er på tide med et nytt eksperiment. Ta en serie bilder mens du holder kameraet i hånden, der du bruker stadig lengre lukkertider. Sjekk bildene på PC-en og legg merke til hvor lang lukkertid du kan bruke før bildene blir uskarpe. Verdien vil variere avhengig av bidestabiliseringen i kameraet, størrelsen på kameraet med objektiv og ikke minst hvor god du er til å holde kameraet stødig. Her må du eksperimentere og finne ut hvilken lukkertid som gjelder for deg og ditt kamera, og ikke minst for det du tar bilde av. Objekter i bevegelse krever alltid en raskere lukkertid enn et motiv som står stille.

På mange kameraer kan også denne verdien stilles inn i gitte steg. Du kan for eksempel bestemme at når lukkertiden blir lengre enn 1/5-dels sekund, skal kameraet øke ISO-verdien med ett hakk. Da bruker du lavest mulig ISO uten at du får uskarpe bilder på grunn av kamerabevegelsene. Du trenger dog ikke å være redd for litt støy i bildet, det er som regel bedre med litt støykorn enn uskarpe bilder.

Når du har kommet til den høyeste ISO-verdien du tåler, og lukkertiden fortsatt er så lang at bildene blir uskarpe, så er det på tide å slå på blitsen eller vente på soloppgangen. Mer om det i en senere artikkel!

Få med deg de to første delene av denne artikkelserien:
Slik unngår du gule bilder »
Slik unngår du utydelige bilder »

Les også
Har du kontroll på dette, har du kontroll på kameraet
Les også
Se de nye, høyoppløste satelittbildene
Les også
Slik unngår du utydelige bilder
Les også
Slik unngår du gule bilder
annonse