Tek.no

Guide

Slik ser en datamus ut på innsiden

Nå vet vi hvordan vi kan bygge en selv.

Shutterstock
18 Sept 2014 19:00

Hva er det på innsiden av en datamus - Del 2

Hva er det på innsiden av en datamus – del 2

Mekanisk del

Den mekaniske delen består av tre brytere og ett hjul. To av bryterne hører til venstre og høyre museknapp. Den tredje bryteren er plassert slik at den registrerer når hjulet trykkes ned.

Kretskortet var festet på en enkel måte, slik at det bare var å vippe det av for å studere undersiden. På undersiden kunne vi se at alle pinnene fra bryterne og hjulet var koblet bort til den andre delen av kortet, hvor elektronikkomponentene var plassert.

Mekanisk del.Foto: Øyvind N. Dahl
Musehjul og musetaster.Foto: Øyvind N. Dahl

Elektronisk del

På den andre halvdelen av kretskortet er diverse elektroniske komponenter plassert. Vi ser en komponent merket med «MX8733». Dette er en integrert krets, også kalt brikke. En lysdiode er plassert foran en linse som fører lyset ned til under musen. Linsen har også en del som samler lyset fra under, opp til et lite hull på undersiden av brikken.

Ved siden av brikken, er det plassert et par kondensatorer og en motstand. I tillegg går det fire ledninger ut til USB-pluggen.

LED foran linse.Foto: Øyvind N. Dahl
Elektronikkomponenter.Foto: Øyvind N. Dahl
Linse.Foto: Øyvind N. Dahl
Kretskort sett fra undersiden.Foto: Øyvind N. Dahl

Hvordan fungerer en mus?

Før vi undersøker komponentene videre, kan det være nyttig å ha prinsippet for hvordan en mus fungerer i bakhodet.

I «gamle dager» bestod musen av en kule som var i kontakt med den overflaten musen var plassert på. Når man beveget musen, rullet kulen rundt. På innsiden av musen var det to mekaniske hjul plassert 90 grader på hverandre. Disse hjulene lå inntil kulen, slik at de beveget seg når kula beveget seg. Ved å måle hvor mye hvert av de mekaniske hjulene beveget seg, ble bevegelsen til pilen på skjermen bestemt.

Det var noen ulemper med den løsningen – blant annet den ikke fungerte like godt på alle overflater og at det lett kunne samle seg skitt og støv inne i mekanikken.

I 1999 ble den optiske musen introdusert på markedet. Dette er den typen mus som de fleste av oss har hjemme idag. En optisk mus fungerer på den måten at den belyser og tar bilder av overflaten under seg. Den tar typisk 1 500 bilder i sekundet og bruker bildebehandling for å se hvordan overflatemønsteret beveger seg og kan dermed beregne hvordan musen forflytter seg på overflaten.

Hva gjør komponentene?

Integrert krets merket MX8733.Foto: Øyvind N. Dahl

For å detektere knappetrykk og bevegelse, og videresende dette via USB til en PC, så trengs det noe som kan ta seg av dette. Alt tyder på at dette foregår i den integrerte kretsen. Siden museprodusenten hadde vært så grei å merke alle komponentene med navn, så kunne vi raskt ved hjelp av et Google-søk finne ut av hvordan alt henger sammen. Vi googlet «MX8733», som den integrerte kretsen er merket med.

Ett av de første treffene var til en PDF-fil som heter MX8733_SPEC_V1_0.pdf, så vi klikket på denne. Dette var midt i blinken. Dette dokumentet er et såkalt datablad. Et datablad er et dokument som beskriver de tekniske spesifikasjonene til en komponent. Her får vi blant annet informasjon om hva brikken gjør for noe og hvilken pinne som gjør hva.

Ved å lese i databladet lærer vi at dette er en brikke som blant annet inneholder et integrert kamera for bevegelsesdeteksjon, pinner for avlesning av knappetrykk og musehjul, pinne for å koble til en rød lysdiode og USB-grensesnitt. Det er til og med lagt med en tegning for hvordan man skal koble opp brikken sammen med andre komponenter. Dette betyr at vi kan, ved å følge denne oppskriften, lage vår egen USB-mus fra bunn av. Dette er morsomt lesestoff for en elektronikknerd.

Ved å kikke nærmere på skjematikken, kan vi lære noe om hva de forskjellige komponentene har som oppgave. Blant annet ser vi at kondensatorene er koblet mellom den positive spenningstilkoblingen merket med «VDD», og jord, merket med «GND». Dette er vanlig å gjøre for å redusere støy på spenningen inn til brikken og på USB-tilkoblingen. Vi ser også at motstanden er koblet sammen med lysdioden. Dette er for å begrense hvor mye strøm som skal gå igjennom lysdioden.

En mulig feil i loddingen.Foto: Øyvind N. Dahl

Var dette årsaken til feilen?

Etter å ha studert databladet litt og kikket litt på koblingene på baksiden av kretskortet, dukket det opp noe interessant. Det ser ut til at det er en liten feil i loddingen som gjør at bryteren til høyre museknapp har en bitteliten loddeklump opp til 5 volt. Kan dette være grunnen til problemet vi opplevde med at det av og til ble registrert uønskede klikk fra den høyre musetasten på musen? Det er plausibelt.