Guide

Bli venn med kuldegradene

Det er vakkert!

Hvorfor

Denne guiden er for deg som har overklokket litt fra før, men er nå klar for å dra det litt lenger enn 24/7-klokken og heller satse på å få flest mulig poeng i benchmarks med den maskinvaren du allerede har, eller planlegger å anskaffe.

Denne typen overklokking egner seg sjeldent for bruk over lengre tid, og det er flere grunner til det. Den ene er at kjøleløsningene ikke er permanente, og en annen er at maskinvaren ikke har så alt for godt av å bli kjørt på høye spenninger over lengre perioder. Høye spenninger må man som ofte ha for å få presset maskinvaren lengst mulig.