Tek.no

Guide

Hvordan skape 3D?

istock.com/janrysavy
7 Jan 2009 15:00

Polarisering

Polarisering

En forbedring av denne blå-rød-teknologien går på polarisering. Her får man mye større fargegjengivelse, men det fungerer kun på LCD-skjermer. Det må også noen modifiseringer til.

Det er nettopp denne teknikken Zalman benyttet i skjermen vi nevnte på første side. Grafikken under er hentet fra produktsiden til den samme skjermen, og beskriver prinsippet godt. Det trengs riktig nok litt forklaring.

Klikk for større versjon. Bilde: Zalman

LCD-skjermer genererer bildet med flytende krystaller. Disse krystallene gir ut polarisert lys. Et filter inne i en slik 3D-skjerm deler opp bildet i horisontale linjer – en for hver rad med piksler. Prinsippet med at du trenger ett bilde for hvert øye gjelder også her. Inne i selve skjermen må det plasseres en spesiell matrise som sørger for at lysbølgene er sirkulære, ikke lineære slik de vanligvis er. Annenhver horisontale linje med piksler vil rotere en annen vei en hva resten gjør. Når lysbølgene blir sirkulære, har du større frihet til å flytte på hodet ditt i forhold til skjermen enn hva du ville hatt med lineære lysbølger.

Nå kommer briller inn i bildet igjen, men denne gangen har begge glassene samme farge. Brillene er et polariseringsfilter, hvor glasset til det høyre øyet er rotert 90 grader i forhold til det venstre. Siden glassene står med forskjellige vinkler, slipper forskjellige former for lys igjennom.

Nå er skjermbildet delt inn i horisontale linjer for annenhver piksel, og du har på deg polariseringsbriller.

Programvare

Denne teknologien krever støtte fra mer enn bare skjermen, det må også litt programvare til. Slik programvare støtter foreløpig kun Windows Vista, og det er Nvidia som for tiden har den beste støtten.

Ta en titt på den øverste rammen i det øverste bilde på denne siden. Programvaren må dele opp hvert enkelt bilde i horisontale linjer, og skyve de litt fra hverandre før de igjen føres sammen til et noe vridd bilde. Igjen er det avstanden mellom de to bildene som blir kombinert som gjør at du vil oppfatte den tredimensjonale effekten.

Resultatet

Når du har på deg brillene, vil det høyre øyet kun se annen hver horisontale rad med piksler, mens det venstre øyet vil se resten. Brillene gjør med andre ord at et øye kun ser den delen av bildet det er ment å skulle se, så tar hjernen seg av tolkningen.

Denne teknologien tillater at du kan se et fullt fargespekter med relativt høy klarhet. Virkelighetsfølelsen av dybde blir meget stor, og man ser virkelig at objekter stikker ut fra skjermen. Det finnes derimot noen ulemper.

Siden bildet deles opp i horisontale linjer for annenhver piksel, blir den vertikale oppløsningen halvert. En skjerm med en oppløsning på 1920 x 1080 piksler har dermed kun 1920 x 540 piksler i reell oppløsning. Likevel er oppløsningen betydelig høyere enn hva du får med hjelmene vi omtalte tidligere, for ikke å nevne at prisen er veldig mye lavere.

Skjermkortet ditt må med denne teknologien også generere dobbelt så mange bilder, fra forskjellige vinkler, også sette de sammen igjen. Dette sørger for at antall bilder i sekundet(FPS) blir mer enn halvert. Et annet problem oppstår om du ser på bildet med en vertikal vinkel. Da vil bildet bli delt opp i horisontale streker, og opplevelsen forsvinner.

Slik form for 3D-fremvisning krever som nevnt en egen matrise inne i skjermen. Du kan dermed ikke skape slike 3D-bilder uten en spesiell skjerm – slik som Zalmans bidrag.

Les også