Tek.no

Guide

Parallakseguiden

Haje Jan Kamps
1 Jan 2002 17:11

Hva er grunnen til parallaksefeil?

Undertegnede er ingen grafisk kunstner, men illustrasjonen beskriver likevel hva problemet er: Med mindre man fotograferer ved å bruke LCDen bakpå, eller med mindre man har en speilrefleks, så er man tvunget til å bruke en optisk søker.

Den optiske søkeren er kort fortalt et hull baki og foran på kameraet - som regel med noen små linser imellom. Gjennom dette hullet ser man hva det blir tatt bilde av. Problemet er at det er en viss avstand mellom linsen (som registrerer bildet) og den optiske søkeren, og på den måten kan ikke søkeren til enhver tid vise nøyaktig hva som går inn i linsen. For å oppheve dette har kameraprodusentene stilt inn den optiske søkeren på en slik måte at man ser "korrekt" på en viss avstand (4 meter, f.eks) og at det er mer eller mindre feil på alle andre avstander.

Se på illustrasjonen ovenfor. De to rammene overlapper hverandre ganske godt, og bildet ville dermed blitt ganske greit. Men tenk deg om det du skal ta bilde av er nærmere enn i illustrasjonen, eventuelt lengre bort. På svært nært hold vil det man ser gjennom den optiske søkeren og det som blir fotografert faktisk ikke stemme overens i det hele tatt. Dette er grunnen til at man på de fleste digitale kameraer ikke kan slå av LCDen mens man er i makromodus.

Les også