Guide

Guide: TV/radio på nett

Introduksjon

Utvalget av gratistjenester på internett er etter hvert blitt ganske stort, og kringkasting av TV- og radiosendinger er ikke noe unntak.

I denne guiden får du oversikt over mulighetene. Mange av tjenestene er gratis og baserer seg på linking til TV- og radioselskaper.

Er det lovlig?

I utgangspunktet er kringkasting av TV- eller radio-signaler rettighetsbeskyttet etter blant annet lov om opphavsrett til åndsverk og lov om kringkasting. Det er kun lov å videresende slike signaler, dersom aktøren har fått tillatelse til dette av opphavsrettinnehaveren.

Det finnes minst tre måter å sende TV- og radiosignaler på, det vil si måter som mange er enige om at ikke bryter med loven:

  • Selskapet som sender signalene har inngått et samarbeid med de store TV-selskapene, noe som gjør det mulig å videresende TV-signalene med en programvare.
  • Selskapet som sender signalene har først bedt om lov til å videresende signalene via egen programvare, før signalene blir sendt.
  • Det kan være snakk om lenking av signalene, og ikke videresending. Denne type lenking, såkalt dyplenking, er et omstridt tema, og det er delte meninger om dette er lovlig eller ikke. Les mer på wikipedia.org og hannemyr.com. Vanlig oppfatning er imidlertid at lenking til lovlig materiale må være greit.

På PC-en

Denne guiden er ikke noen omfattende test av de ulike tjenestene, når det gjelder for eksempel kvalitet og brukervennlighet. Guiden gir først og fremst en oversikt over tilbudene.

TV i stuen eller på mobilen

Denne guiden tar først og fremst utgangspunkt i TV og radio på en PC. Ønsker du mer informasjon om oppsett av TV i stuen eller på mobilen, les mer om dette på vår søsterside audiovisuelt.no