Hjelp, ødelagt mobil!

Innledning

Har du noen gang opplevd å få problemer med mobiltelefonen din? I så fall er du langt i fra alene. Enten du oppdager en feil på telefonen eller du har vært så uheldig å ødelegge den, kan det være greit å ha vite hvordan du skal gå frem mot butikken du kjøpte den av, og hva du faktisk har krav på.

Om du har problemer, må du først og fremst få klargjort om det er din eller produsentens skyld at telefonen ikke fungerer som den skal. En typisk brukerfeil er at du har knust skjermen på telefonen din, mens en produksjonsfeil gjerne er at batteriet tømmer seg unormalt fort.

Det er også noen gråsoner du bør være oppmerksom på. For eksempel kan du oppleve at tastaturet på telefonen slutter å fungere. Dette kan ha sammenheng med at det har kommet støv inn i telefonen når du har hatt den i lommen. Om du får rens av dette på garanti kan variere. Noen verksteder vil hevde at dette er en brukerfeil, og kreve at du selv betaler reparasjonen.

Sjekk først
Hvis telefonen din begynner å oppføre seg merkelig, er det et par ting du først og fremst bør sjekke før du leverer den inn.

  • Alle mobiltelefoner må ha ledig minne for å fungere skikkelig. Dersom du har fylt opp mobiltelefonen med spill, bilder, ringetoner og så videre, kan det være at det er lite ledig minne, som igjen fører til problemer.
  • Hvis du har en nyere telefon fra Siemens eller Sony Ericsson, bør du også sjekke om du selv kan oppdatere programvaren i telefonen. Du finner informasjon om hvordan du gjør dette på produsentenes hjemmesider.

Dersom du har behandlet telefonen din pent, men likevel opplever feil på den, bør du så fort som mulig gå tilbake til butikken du kjøpte den i.

Går det på garantien?

Garanti eller reklamasjon?
Hvilke rettigheter du har, avhenger i stor grad av hvor gammel telefonen er. Er telefonen under to år gammel, har du i alle tilfeller rett til å få utbedret alle feil som som kan påskyldes produsenten. Er telefonen eldre enn to år, er du i en juridisk gråsone og vil få problemer med å kreve noe av forhandler og produsent. Mange butikker har nemlig tolket loven slik at du ikke har noen reklamasjonsrett hvis telefonen ikke har hatt feil de første to årene. Har telefonen derimot vært innom verksted i løpet av de første to årene, har du fem år til sammen. Vi skal ikke påstå at dette er rett eller galt, men det er likevel en praksis du kan forvente deg å møte i butikken.

En garanti er i utgangspunktet noe du ikke har krav på. Likevel gir alle produsenter ett års garanti. Dersom du ikke har fått garanti, eller butikken mener at garantitiden er ute, kan du likevel støtte deg på lovens bestemmelser om reklamasjonstid. Du kan nemlig klage på et produkt og kreve å få en feil utbedret selv om garantien har gått ut.

Les mer:Forbrukerrådet: - Fem års reklamasjonsrett på mobilen - Garantier og reklamasjonsrettLovdata: - Lov om forbrukerkjøp

I utgangspunktet har du i alle fall to års reklamasjonsrett på en mobiltelefon. Forbrukerrådet mener at du har inntil fem års reklamasjonsrett, men dette er en praksis mobilprodusentene ikke klart og tydelig har godtatt eller følger. Det er derfor sannsynlig at du må sloss med butikken om du får feil på telefonen din etter to år.

I denne guiden har vi for enkelhets skyld brukt begrepet "garanti" uavhengig av om du klager innenfor produsentens garantitid eller utover denne. Vi vil også påpeke at guiden er en forklaring på hva du kan forvente deg å møte når du henvender deg til butikken, og ikke om behandlingen du får nødvendigvis følger loven til punkt og prikke.

Du vil kanskje oppleve at butikken gir deg urimelig behandling. I så fall bør du sende en klage til forbrukerombudet, slik at jurister kan se på din sak.

Hva dekkes av garantien?
Programvarefeil vil dekkes av garanti. Det samme gjelder alle andre feil som produsenten kan lastes for. Dersom det er en åpenbar svakhet i telefonen, for eksempel at tastene faller av av seg selv, bør du helt klart kreve å få dette dekket av garantien.

I denne guiden har vi tatt utgangspunkt i to scenarioer. I det første tilfellet har du oppdaget en feil og dekkes av garantien, mens du i det andre scenariet har forskyldt skaden selv og derfor faller utenfor garantiordningen.

Feil i mobiltelefonen

Det er dessverre ikke uvanlig at det oppstår problemer med mobiltelefoner. Når produsentene slipper nye modeller, kan det ofte lure små og store feil i telefonens programvare. Du kan for eksempel oppleve at telefonen låser seg helt, slik at du blir nødt til å fjerne batteriet for å få den til å fungere igjen, eller du kan oppleve at funksjoner som kameraet eller kalenderen plutselig slutter å fungere.

Husk å ta vare på kvitteringen! - Kvitteringen er ditt garantibevis, og du må alltid kunne vise til denne når du klager.Dette dekkes av garanti: - Fabrikasjonsfeil - Programvarefeil - Svakheter i telefonens design, som for eksempel når taster faller av uten at telefonen har blitt behandlet ufint.Dette dekkes ikke av garanti: - Skader du selv er skyld i - Informasjonen som er lagret i telefonen, altså telefonbok, bilder, ringelyder osv.Dette sier kjøpsloven

Dersom du kjøper en modell som nettopp har ankommet butikkene, bør du være klar over at du vil være ekstra utsatt for slike problemer. Nye telefoner er ofte ikke fullstendig gjennomtestet, noe som gjerne blir fikset på etter hvert som telefonen har vært på markedet en stund og produsenten har fått tilbakemeldinger fra kunder og verksteder.

Slik går du frem
Når du har oppdaget en feil, og skal henvende deg til butikken, er det viktig å være klar over hvilke rettigheter og plikter du har. Først og fremst er du nødt til å ha kjøpskvitteringen, som fungerer som garantibevis. Har du ikke denne, kan du i verste fall bli nødt til å betale for reparasjonen selv.

Mange butikker har imidlertid lagret kundene sine i en database, slik at de raskt kan søke frem kvitteringen din og skrive ut en kopi til deg. Det er viktig å merke seg at langt fra alle butikker gjør dette, og at det heller ikke er noe som kreves av dem.

Dersom du har kjøpt telefonen din med et abonnement med bindingstid, vil det i de fleste tilfeller være enkelt for butikken å spore opp kvitteringen din for deg. Likvel er det tryggeste å passe på kvitteringen, siden også butikker kan oppleve datakræsj som kan føre til at registeret over solgte telefoner forsvinner.

Dine rettigheter: - Du kan kreve å få en feil rettet, eller å få ny vare dersom dette ikke koster butikken for mye. - Du skal ikke betale for en reparasjon som dekkes av garantien. Butikken kan for eksempel ikke kreve deg for porto om de sender telefonen din til verksted. - Dekkes ikke feilen av garantien, skal du alltid få opplyst hva det koster å reparere, og det er opp til deg om du vil godta prisen eller ikke.Angrefrist: - Angrefristen gjelder kun om du har kjøpt telefonen i en nettbutikk, over postordre eller et annet sted som kan sies å være utenfor et butikklokale - Dersom du har avtalt med selger at du kan levere tilbake telefonen, kan du kreve dette. Sørg for å få dette skriftlig når du kjøper produktet.

Reparasjon eller omlevering?
I de fleste tilfeller vil butikken sende telefonen din til et verksted. Du kan med andre ord ikke kreve ny vare uten videre. Det står i loven at du kan kreve å få en ny vare dersom det ikke volder selger urimelig høye kostnader, men i de fleste tilfeller vil butikken argumentere med at de ikke kan selge en brukt telefon, og dermed vil tape pengene. Derfor bør du regne med at telefonen blir sendt til reparasjon selv om den er så godt som ny.

Hvis telefonen er under 14 dager gammel, kan du benytte deg av angreretten, men du har ingen angrerett på en vare du har brukt. Det kan være aktuelt å angre på et kjøp dersom du har funnet ut at telefonen du kjøpte er plaget av mange feil. Husk at du ikke har noen form for angrerett i det hele tatt på varer kjøpt over disk i en butikk. Angrefristen gjelder kun varer kjøpt over internett, telefonsalg, postordre og andre steder som kan sies å være utenfor et butikklokale.

Vilkår du må godta
Når butikken tar i mot din telefon, vil du som regel bli nødt til å undertegne på en serviceordre. Dette er et papir du skriver under på servicevilkårene butikken opererer med. Du bør alltid se igjennom disse vilkårene før du signerer. Det vil typisk stå at garantien ikke dekker skader du selv har påført telefonen, slik som fallskader, vannskader, trykkskader og andre skader som er påført telefonen.

Det er også slik at garantien på telefonen ikke dekker informasjon som ligger i telefonen. Derfor tar ikke verkstedene kopi av telefonboken din eller bildene dine. Dette er noe de i de aller fleste tilfellene vil ta ekstra betalt for dersom du ber om det, noe som vanligvis koster rundt 400 kroner. Vi kan sammenligne dette med en datamaskin: Dersom du ikke tar sikkerhetskopi av for eksempel tekstdokumentene dine, og disse forsvinner i en datakræsj, er de borte for alltid. Det er altså svært viktig at du tar en kopi av det du vil beholde. Har du ikke datakabel eller andre måter å koble telefonen til en PC, kan du vurdere å bruke synkroniseringstjenester på internett, som for eksempel Mobical.net. Dette er en tjeneste som lar deg ta sikkerhetskopi av telefonboken din over nettet.

Du skal kunne velge: - Dersom skaden ikke dekkes av garanti, skal du alltid på forhånd bli informert om hvor mye det vil koste å reparere telefonen din.Krev dokumentasjon: - Du har rett til å se dokumentasjon som viser skaden dersom verkstedet hevder at den ikke dekkes av garanti.

Dersom skaden ikke dekkes av garanti
Hvis verkstedet finner ut at telefonen din er skadet av fukt eller slag, vil de sjeldent reparere den kostnadsfritt. Det er nemlig slik at når verkstedet reparerer en feil som dekkes av produsentens garanti, sender de regningen til produsenten av telefonen.

Dekkes det ikke av garanti, sender de regningen til deg hvis du vil ha mobiltelefonen reparert. Du skal uansett få et prisoverslag som forteller deg nøyaktig hvor mye du skal betale for reparasjonen. Hvis du ikke ønsker telefonen reparert, kan du få den tilbake mot å betale et undersøkelsesgebyr, eller velge å la verkstedet beholde telefonen kostnadsfritt. Husk at du alltid kan kreve dokumentasjon som klart viser skaden. Hvis butikken krever at du skal betale et undersøkelsesgebyr, skal de ha opplyst deg om dette når du leverte inn telefonen din.

Du har krav på lånetelefon: - Hvis det på forhånd er klart at reparasjonen sannsynligvis vil ta over en uke. - Hvis telefonen din har vært på reparasjon over en uke, uten at den er klar.Husk:- Du har krav på en telefon med samme grunnfunksjoner, altså typisk samtaler og SMS. - Dersom du ødelegger eller mister lånetelefonen, er det du som blir nødt til å erstatte den.

Lånetelefon
De fleste av oss vil trenge en lånetelefon mens telefonen er inne på verksted. Du har krav på en lånetelefon dersom reparasjonen vil ta mer enn en uke. Noen butikker vil kanskje avspise deg med at du kan komme tilbake om en uke og få lånetelefon da. Dette bør du ikke godta. Det er nemlig ikke slik at du først har krav på en telefon når det har gått syv dager. Dersom butikken regner med at reparasjonen din vil ta over en uke, skal de gi deg utlånstelefon fra dag en.

Hvis reparasjon av lignende feil vanligvis tar under en uke fra du leverer fra deg telefonen til den er klar for henting, kan butikken nekte deg å låne telefon.

Dette kan være vanskelig for deg som kunde å forholde deg til. Om reparasjoner vanligvis tar under syv dager er det jo bare butikken og verkstedet som vet. Her er det et par ting du kan sjekke selv. Først og fremst bør du spørre om butikken bruker et lokalt verksted som henter telefonene selv, eller om de sender telefonen i posten. Dersom et lokalt verksted henter og bringer telefonene, er det slett ikke uvanlig at de fleste reparasjonen tar under en uke.

Sender butikken derimot telefonen i posten, er det heller uvanlig at det tar mindre enn en uke til du ser telefonen din igjen. Bare se for deg prosessen: Telefonen din skal pakkes ned, leveres på posten, gå over natten til et verksted som kanskje befinner seg et annet sted i landet og deretter registeres inn i verkstedenes systemer. Det er ikke uvanlig at det tar noen dager fra verkstedet har telefonen din, til en servicetekniker ser over den. Deretter skal den pakkes ned igjen, leveres til posten og sendes tilbake til butikken. Sannsynligheten for at dette tar over en uke, er heller stor. Derfor bør du alltid kreve en lånetelefon hvis butikken sender telefonen din i posten, og de ikke med stor sikkerhet kan garantere deg telefonen tilbake innen en uke.

Du kan også spørre butikken hvilket verksted de bruker, og selv ringe og høre hvor lang tid de vanligvis bruker på å fikse den modellen du har levert inn.

Det er også viktig å være klar over at du i utgangspunktet ikke har krav på annet enn en telefon med de mest grunnleggende funksjonene, altså at den kan ringe og sende tekstmeldinger.

Når du vil heve kjøpet: - Telefonen din må ha vært til reparasjon minst to ganger før. - Du kan vanligvis heve kjøpet hvis samme feil oppstår for tredje gang. - Du kan også heve kjøpet om du opplever forskjellige feil minst fire ganger.Dette kreves av deg: - Du må fremvise kjøpskvittering. - Du må kunne dokumentere at telefonen har vært forsøkt reparert før.

Heving av et kjøp
Når du henter telefonen din i butikken, skal du også ha med deg dokumentasjon fra verkstedet som forteller hva som er gjort med telefonen din. Det er veldig viktig at du tar vare på dette papiret. Hvis det oppstår flere feil på telefonen din, kan du nemlig kreve å heve kjøpet hvis feilen ikke er rettet etter to forsøk på reparasjon. De fleste butikkene praktiserer det samme dersom telefonen har hatt forskjellige feil tre ganger.

Når du krever å heve kjøpet, er det viktig at du faktisk har dokumentasjon som viser at telefonen har vært inne på verksted før. Det er nemlig ikke vanlig at butikkene arkiverer denne dokumentasjonen.

Butikken vil vanligvis kreve å få undersøke telefonen selv om den har vært på verksted to ganger for samme feil. Deretter vil de ta stilling til om de vil godta at du hever kjøpet ditt. Dette er det produsenten av telefonen din som avgjør, men du som forbruker trenger ikke å forholde deg til andre enn butikken i disse spørsmålene.

Klag hvis du er uenig!
Dersom butikken nekter å gå med på kravet ditt om å heve kjøpet, bør du sende en skriftlig klage til butikken og forbrukerombudet hvor du legger ved all relevant dokumentasjon, som kvittering, servicepapirer og annet.

Du kan enkelt forfatte et klagebrev på Forbrukerrådets hjemmesider.

Nyttige lenker:

Selvforskyldt skade

Det skal ikke mye til for å skade komponentene i telefonen dersom du skulle være uheldig og miste telefonen i bakken eller utsette den for trykk. For eksempel er skjermen på telefonen din særlig utsatt for skader.

Dersom du mener skaden på telefonen din har oppstått som et resultat av en såkalt iboende svakhet, bør du i alle tilfeller klage til butikken du kjøpte telefonen i og til forbrukerombudet før du sender den til et verksted.

Garantien gjelder ikke når: - Du har vært uheldig og skadet telefonen ved å for eksempel miste den i bakken, eller fått vann i den. - Når feilen har oppstått på grunn av feil bruk.

Ingen garanti
Om du har vært uheldig og ødelagt telefonen din, kan du henvende deg til butikken du kjøpte den i, men skaden vil ikke bli dekket av garanti. Du vil derfor ikke behøve å ta med kjøpskvitteringen din, siden reparasjonen i alle tilfeller er noe du dessverre blir nødt til å betale selv.

Forsikringer
Mange mobileiere har forsikringsordninger som dekker skader på mobiltelefonen. Det vanligste er enten forsikring gjennom mobiloperatøren eller reiseforsikring. Noen butikker tilbyr også å forsikre telefoner som er kjøpt hos dem. I alle tilfeller bør du ha kjøpskvitteringen for telefonen din, siden dette er noe de fleste ordningene krever.

Du bør høre med forsikringsselskapet eller butikken hva forsikringen din faktisk dekker. De færreste forsikringene er hva vi kan kalle “idiotforsikringer” som dekker alt. Det er også slik at forsikringene i liten grad dekker uhell du selv er skyld i. En tommelfingerregel er at dersom en tredjepart er skyld i uhellet, vil det typisk dekkes. Fuktskader som har oppstått uten at du kan forklare hvordan, vil derimot sjelden dekkes.

Når du vil ha telefonen reparert: - Du kan levere telefonen i butikken. - Du kan også gå direkte til et verksted. - Du skal alltid få et prisoverslag før du velger om du vil reparere telefonen eller ikke.Valg av verksted: - Søk i Gule Sider etter et verksted som er i nærheten av der du bor. De fleste store byer har mobilverksteder. - Du kan også sende telefonen med post til verkstedet, men da bør du på forhånd ha avklart med verkstedet at du sender en telefon.

Hvor du får telefonen reparert
Dersom du har kjøpt telefonen din i en nettbutikk, eller det er upraktisk for deg å levere telefonen der du har kjøpt den, kan du henvende deg direkte til et serviceverksted. Du bør da høre med verkstedet om de er autorisert til å reparere telefoner av det merket du har.

Bytte av skjerm koster vanligvis mellom 500 og 2000 kroner, helt avhengig av hva slags telefon du har, og om skaden begrenser seg til selve skjermen, eller om andre komponenter også er ødelagt.

Fuktskader
De fleste verksteder vil ikke reparere fuktskader, siden de ikke kan garantere at problemet blir fikset. Dersom de likevel gjør det, er det vanlig at de ikke gir garanti på reparasjonen. Derfor bør du vurdere om det heller vil lønne seg å kjøpe en ny telefon.

Uansett vil du etter du har levert inn telefonen få et prisoverslag fra verkstedet. Du har da valget mellom å godta overslaget og få telefonen reparert, avslå overslaget og få telefonen i retur ureparert mot et undersøkelsesgebyr, vanligvis på omtrent 300 kroner, eller å la verkstedet beholde apparatet. Dersom du velger å la verkstedet beholde telefonen, betaler du heller ingenting.

Du har rettigheter: - Dersom verkstedet ikke har rettet feilen på telefonen din, har du rett til å klage på jobben de har utført. - Du har vanligvis tre måneders garanti på arbeidet.

Garanti på reparasjon
Når telefonen er tilbake fra reparasjon, er det viktig at du tar vare på kvitteringen du har fått fra verkstedet. Dette er nemlig ditt garantibevis, og gir deg vanligvis tre måneders garanti på reparasjonen. Du kan også kreve at verkstedet kostnadsfritt utbedrer feilen for deg om den fortsatt er der etter at telefonen er reparert.

Les også
Skriv ut bildemeldinger
Les også
Ny 3G-modell fra Nokia
Les også
Siemens på billigsalg
Les også
3G-telefoner
annonse