Guide

Tillegg for bilderedigering

Introduksjon

Plugins er tilleggsprogrammer for ulike typer programmer - i denne guiden får du en oversikt over plugins for bilderedigeringsprogrammene Photoshop, Paint Shop Pro og GIMP.

Photoshop er nok det bilderedigeringsprogrammet som har mest antall plugins, og derfor brukes gjerne begrepet Photoshop-kompatibel om slike plugins. Andre bildeprogrammer støtter gjerne også Photoshop-kompatible plugins.

Hensikten med plugins er gjerne å gjøre det enklere å utføre oppgaver eller effekter som kan ta tid og kunnskap å få til uten plugins.

Vi har i denne oversikten prøvd å fokusere på plugins som er gratis, men på mange av nettsidene det refereres til finnes også mange kommersielle plugins.

Vi har i utgangspunktet delt opp oversikten i tre kategorier med Photoshop som hovedkategorien, men mange av plugins som nevnes for ett program kan også i mange tilfeller brukes i et annet bilderedigeringsprogram.