Tek.no

Guide Fotoskolen Del 6 - Optikk

Vidvinkel er for landskap og boligannonser, mens tele er for sport, fugler og kjendiser. Eller?

Her en en liten hjelpeguide til de ulike objektivene som finnes der ute.

Kristoffer Møllevik, Tek.no
5 Des 2015 12:00

Side 1

Til nå i fotoskolen har vi sett mye på grunnleggende kamerabruk, forskjellen på de ulike kameratypene, fordelen med høy oppløsning og forskjellen på store og små bildebrikker. Vi har også snakket med naturfotografen Baard Næss og fått noen veldig gode tips til hvordan vi kan bli bedre naturfotografer.

Naturlig nok snakket vi også med Næss om optikk, og hva han anbefalte til litt forskjellig bruk. Men hvis man ikke er veldig bevandret i foto-verdenen kan det være veldig greit å få en liten innføring i optikk og hva slags objektiver man skal velge. I denne artikkelen er det greit å ha kontroll på begreper som objektiv, brennvidde, effektiv brennvidde og zoom. Hvis du er usikker på disse har vi laget en kjapp ordforklaring i den lille Tek-ordboken.

Det er også lurt å ha kontroll på hva en blender er og hva den gjør:
Har du kontroll på dette har du kontroll på kameraet (Tek Ekstra) »

Men minst like viktig som å ha kontroll på kameraet, er det å ha kontroll på optikken, og hvordan den påvirker bildene dine.

Vidvinkel, normal eller tele?

Det som kanskje er mest innlysende er at ulike objektiver endrer perspektivet i bildet. Vi deler som regel objektiver inn tre hovedgrupper:

  • Vidvinkelobjektiver
  • Normalobjektiver
  • Teleobjektiver

Innenfor og på tvers av disse gruppene finner vi både fastoptikk, og zoom-optikk. Som en tommelfingerregel kan du si at all optikk med en brennvidde fra 35 millimeter og nedover er vidvinkel-optikk. Området 40- 60 millimeter er innenfor det vi kan kalle et normalperspektiv, da størrelses- og avstandsforholdene blir relativt like slik vi oppfatter dem med våre øyne. Fra 70 millimeter og oppover regnes som tele. Siden egenskapene til «normaloptikken» for det meste blir som en mellomting av vidvinkel og tele, skal vi fokusere mest på de to sistnevnte kategoriene.

Folk flest virker å være mest begeistret for tele, selv om mange forveksler tele med zoom. I anledning denne artikkelen har vi lånt to utmerkede zoom-objektiver fra Canon; én 11-24 F/4L, og én 100-400 f/4.5-5.6L. Den siste er en stor zoom (4 ganger) med lang rekkevidde, og den første er en ekstremt vidvinklet zoom. Canon selv kaller det verdens videste, rett-tegnende vidvinkel, og vi har ingen grunn til å betvile den påstanden.

Vidvinkel når du vil tett på

Den mest innlysende fordelen med et vidvinkelobjektiv er den store synsvinkelen, som lar deg fange inn mer av det som skjer rundt deg. Dette er nyttig når du er innendørs i små rom, eller må komme deg foran noe som sperrer for utsikten, og likevel få med hele motivet.

Det er lett å tenke at vidvinkelen skal brukes til store scener og store landskap, men en god vidvinkel kommer virkelig til sin rett når du bruker den til å komme tett på ting; enten det er mennesker, dyr, landskap - ja, hva som helst. Da krigsfotograf Robert Capa sa «If your photographs aren't good enough, you're not close enough», mente han ikke at du ikke hadde nok tele, han mente at du som fotograf må gå nærmere. For som du kan se litt lengre nede i artikkelen, påvirkes perspektivet i bildet ditt i svært stor grad av hva slags optikk du bruker. Med en vidvinkel forsterkes avstandene i bildet, slik at vi som ser bildet får følelsen av å være tett på, hvis fotografen faktisk har vært tett på. Denne følelsen kan bidra til å skape sterke, intime bilder.

Vidvinkelen gir deg også muligheten til å komme tett på motivet ditt, og samtidig få med mye av miljøet rundt, noe som er litt av grunnen til at 35 millimeter ofte omtales som en ideell brennvidde for gatefotografering.

Som vi ser over, forsterker vidvinkelen avstandene i bildet, og trekker nærmest elementene fra hverandre. På 11 millimeter er denne effekten, kombinert med Vigelands-anleggets parallelle linjer og symetriske arkitektur, så sterk at det nærmest gir bevegelse til bildet. Vi sier ofte at teleoptikk trekker bildet sammen, og avstandene forminskes, og på 80 millimeter får vi et betydelig flatere bilde. Samtidig kommer Monolitten og fontenen tydeligere frem, sammen med statuene på broen.

Hva som er riktig kommer helt an på hva du er ute etter; hvis du skal ha et pent bilde som skiller seg litt ut ville vi i dette tilfellet gått for vidvinkelen som trekker de parallelle linjene i bildet fra hverandre og skaper et dynamisk uttrykk. Men skulle bildet vært til for eksempel en turistbrosjyre ville vi gått for tele-bildet, siden det er der vi ser både broen og Monolitten tydelig.

I Bildekritikken vår kan du se «Exif»-data fra bildene brukerne der legger ut, og hvis du ser et bilde du liker kan du da sjekke hvilken brennvidde de har brukt »

Tele for å isolere

De fleste forstår at poenget med et teleobjektiv er å «zoome inn», slik at du kan få nærbilder av motiver du ikke kan gå tett nok på. Det kan være noe som skjer på en scene, dyr og fugler, sport, andre sikkerhetsgrunner som gjør at fotografen må holde seg på avstand, fysiske sperrer eller terrengets utforming som gjør det til en nødvendighet. Og ja, da er det teleoptikk du skal ha.

Men med teleoptikken får vi også to andre effekter som kan og bør brukes bevisst når vi fotograferer. Den ene er det vi nevnte litt ovenfor, at teleoptikken «trekker bildet sammen», slik at også bakgrunnen kommer nærmere og blir synlig i bildet. Et eksempel på dette ser du i bildet til høyre, der fjellene bak båten danner et pent og godt synlig bakteppe, selv om de er mange kilometer unna. Hadde vi gått helt inntil båten og brukt en vidvinkel, hadde fjellene forsvunnet bak i horisonten.

I tillegg til dette vil teleoptikken «isolere» motivet mer, og vi får med mindre av miljøet rundt. Dette kan du tildels se i bildesammenligningen lenger opp i artikkelen. Med en brennvidde på 11 millimeter kan vi se nesten hele treet til venstre i bildet, men på 80 millimeter er det omtrent forsvunnet. Hvis du ønsker et sterkere fokus på enkelte elementer i bildet ditt (som over, der det er bussen og båten som er hovedelementene), kan dette være en måte å oppnå det på.

Effekten de ulike brennviddene har på avstandene i bildet har egentlig ikke noe med brennvidden i seg selv å gjøre, men har å gjøre med avstanden fra kameraet til motivet. Dersom vi hadde stått på samme sted og tatt bildet til høyre med vidvinkel istedet for en tele, hatt ekstremt høy oppløsning på bildet og så beskåret det slik at utsnittet ble likt, ville også perspektivet i bildet blitt likt. Men de fleste kameraer har ikke så høy oppløsning til at vi kan beskjære så mye uten at det går utover bildekvaliteten, så i praksis blir det optikken som lar oss utnytte denne effekten. Skal man beskjære mye i et bilde for så å forstørre det igjen etterpå, bør du også ha optikk av høy kvalitet, for når du forstørrer bildet forstørrer vi også eventuelle svakheter i optikken, som for eksempel kromatisk aberrasjon.

Men én effekt med teleoptikk vi ikke kan beskjære oss til, selv om vi hadde hatt høy nok oppløsning og optisk kvalitet, er den lavere dybdeskarpheten vi får med lengre brennvidder. Denne effekten har vi tidligere demonstrert i denne artikkelen, men du kan også tydelig se det på bildesammenligningen til høyre her. Også dette kan styrke komposisjonen din ved å isolere motivet ditt. Det kan være svært nyttig på steder der bakgrunnen er forstyrrende, som for eksempel i skogen, der trær og grener i bakgrunnen stjeler for mye oppmerksomhet hvis de er skarpe.

Men dybdeskarpheten er også avhengig av fokusavstanden, altså hvor langt det er mellom kameraet og motivet som er i fokus. Jo nærmere fokuspunktet er, dess mindre blir dybdeskarpheten, og omvendt. Det vil si at det er lett å få liten dybdeskarphet når du tar bilder av små gjenstander (blomster, for eksempel), da kan du gå tett på; men jo større motivet er, dess lengre unna må du for å få et totalbilde. Derfor kan effekten av mindre dybdeskarphet motvirkes av at du med et teleobjektiv må gå lengre unna for å få et tilsvarende utsnitt som med en vidvinkel eller et normalobjektiv.

Hvis vi tar utgangspunkt i utregninger fra iOS-appen PhotoPills, og tenker oss at vi skal ta bilde av en av statuene i Vigelandsanlegget. La oss for enkelhets skyld si at den er 3 meter høy. Hvis vi skal ha et totalbilde av den må vi med en vidvinkel på 24 millimeter stå omtrent 2 meter unna eller mer for å få hele søylen med i bildet. På den avstanden vil vi med en blenderåpning på f/2.8 få en dybdeskarphet som strekker seg omtrent 80 centimeter bak fokuspunktet. Hvis vi går lengre vekk fra statuen for å ta samme utsnittet med en brennvidde på 100 millimeter blir dybdeskarpheten omtrent 60 centimeter, og nærmest uforandret hvis vi gjentar prosedyren med en 200 mm, eller en 500 mm.

Til tross for dette vil den lave dybdeskarpheten bli «forsterket» med teleoptikk, siden de lengre brennviddene trekker motivet sammen, noe som fører til at det ufokuserte området bak motivet blir forstørret.

Du må også forstå «crop-faktoren»

Ok, vi vet vi har snakket om mye til nå, men for å forstå deg på optikken du bruker må vi også snakke litt om «crop-faktor».

Siden brennvidde var et begrep som ble brukt med tanke på kameraobjektiver lenge før digitalkameraets tid, snakker vi gjerne om hva brennvidden tilsvarer i 35 mm-format, også kalt fullformat. 35 mm fotofilm (også kalt 135-film) var den mest utbredte fotofilmen før de fleste gikk over til å fotografere digitalt, og optikken som ble produsert var derfor laget for å passe til disse negativene.

Men med digitalkameraene ble det også vanlig med bildebrikker som er mindre enn negativene i en rull 135-film, og da begynte man å produsere mindre objektiver som passet til disse. Du kan lese mer om de ulike bildebrikkene her. Brennvidden er et fysisk mål som ikke endrer seg med bildebrikken, men effekten brennvidden har på det ferdige bildet gjør det. Bildebrikker som er mindre enn fullformatbildebrikker har en såkalt «crop-faktor» du må gange den reelle brennvidden med for å få den effektive brennvidden.

APS-C kameraer og Micro Four Thirds-kameraer får bildebrikker med en crop-faktor på henholdsvis 1,5/1,6 (varierer litt fra produsent til produsent) og 2. Det vil si at dersom du vil ha et utsnitt og perspektiv fra disse kameraene, som tilsvarer ett bilde tatt med fullformatskamera og for eksempel en tele på 200 millimeter, må du bruke APS-C optikk med en brennvidde på omtrent 125-133 millimeter, og 100 millimeter med Micro Four Thirds-optikk. Den effektive brennvidden påvirker perspektivet, men ikke dybdeskarpheten, så med et Micro Four Thirds-objektiv på 100 millimeter vil du få et perspektiv tilsvarende det du får med et fullformatskamera og et 200 millimeter objektiv, men med den økte dybdeskarpheten til en kortere brennvidde.

Hvis du leter etter et tema fotografer tilsynelatende diskuterer seg blåe på, så er det hva som er best av fullformat, APS-C og Micro Four Thirds. Hvordan de ulike brennviddene påvirker dybdeskarpheten kan være både en fordel og en ulempe; det kommer helt an på hva du liker og hva du trenger. Noe om ser ut til å være et mer tungtveiende argument for å gå for et system med små bildebrikker, er at selve objektivene jevnt over blir mindre; noe som kan være veldig nyttig (og behagelig) når du er ute på farten med kamerautstyret ditt. Hvis du hovedsakelig fotograferer hjemme eller i studio, eller frakter kamerautstyret i bil, har gjerne størrelsen ikke så mye å si.

Det er flere fordeler og ulemper, og de kan du lese mer om her (Tek Ekstra) »