Tek.no

Guide

Vifter - oppbygning og virkemåte

11 Sept 2002 00:00

Introduksjon

Formålet med vifter er å flytte luft/gass. Det er mange måter å gjøre dette på. Å flytte på luft høres enkelt ut, men hvis man går næmere inn på det ser man at det ligger svært mye bak.

Det finnes flere typer vifter, og i vår sammenheng er aksial- og radialviftene mest brukt. Navnene kommer av oppbygningen de har og hvordan luften forlater viften. Aksialviften kommer til å bli lagt vekt på her, siden den er så mye brukt.

Andre vifter som finnes er diagonalvifte og tverrstrømvifte. Diagonalviftene ligner på svært på aksialviftene, men luften kommer ut annerledes (diagonalt), de har også større evne til å jobbe under mottrykk iforhold til aksialviftene grunnet en litt annen form på blader og hus. Det er litt merkelig at diagonal viftene ikke er mer utbredt, de støyer mindre en aksialviftene og har større evne til å jobbe under mottrykk. Tverrstrømviftene har som egenskaper, akkurat som aksialviften, å levere store mengder luft under lavt mottrykk.