Tek.no

Guide

Hvordan velge riktig serverleverandør (del 1)

20 Feb 2007 13:00

Det riktige valget er...

Hvordan gjør du riktig valg?

Så til selve rosinen i pølsa: hvordan gjør du riktig valg av servere? Ringer du den første serverleverandøren du kommer på, forteller at du skal ha én applikasjonsserver med SuperOffice til 50 brukere og et websystem som skal håndtere 1 million sidevisninger med eZ publish CMS?

Svaret er at det absolutt lønner seg å gjøre litt forarbeid. Den tiden du bruker på dette vil i de aller fleste tilfeller være verdt sin vekt i gull eller forhåpentligvis sorte tall i regnskapet istedetfor røde.

Samle teknikere, ledelse og brukere til et kjapt møte. De ulike gruppene i selskapet har forskjellig behov og ser sannsynligvis verden annerledes. Kartlegg de ulike behovene og legg spesiell vekt på hvilke konsekvenser eventuelle problemer med serverne vil få i praksis. Ta også opp det reelle bruksområdet for systemene og sett de gjerne inn i organisasjonskartet på riktig sted.

Et slikt møte vil gjøre det lettere for budsjettansvarlige og foretningsutviklere i  selskapet til å sette av riktige summer på innkjøps- og driftsbudsjettet. Teknikergruppen vil sannsynligvis etter en slik samling ha enda bedre grunnlag for å ta riktige tekniske avgjørelser siden man har fått høre praktiske innspill fra brukergruppen samt ledelsen innspill på systemenes betydning for bedriftens resultat.

Brukerne av systemet vil definitivt sette pris på å bli rådspurt om innspill siden det er disse som definitivt mest vil føle riktig eller gal avgjørelse på kroppen i daglig bruk.

En enkel server har gjerne en levetid på ca. tre år, men skal du gå til innkjøp av titalls stykker er sjansen stor for at du også velger samme serverleverandør senere. Kartlegg derfor både kortsiktige og langsiktige behov.

Lag også en kort liste over andre tjenester og produkter som bedriften er i behov av - eksisterende og kommende, men konsentrér deg om de store linjene. Det er nemlig ingen umulighet at serverleverandøren har andre komplementerende tjenester.

Når disse behovene er kartlagt kan du begynne å kikke deg om etter serverleverandører.

De neste delene av denne artikkelserien vil se nærmere på forskjellig type servere samt gå spesifikt inn på sterke og svake sider ved ulike serverleverandører.

Les også
Fakta om Windows Server 2008
Les også
IBM konsoliderer til stormaskiner
Les også
Overvåk servere på farten
Les også
Primergy rackservere lanseres
Les også
IBM og Oracle vil ha Linux på stormaskin
Les også
Kan Dell overta Suns Opteron-posisjon?
Les også
Firekjerne-Xeon også hos IBM
Les også
Power6 på 5 GHz kan telle til 10
Les også
EMC og HP kniver i lagringstoppen
Les også
Hybridservere blir trendy?
annonse

Les også