Tek.no

Guide

Hvordan velge riktig serverleverandør (del 1)

20 Feb 2007 13:00

Snever tankegang gir langsiktige begrensninger

Trengte du kanskje bare en e-post-server?

De vanligste tabbene

Stort sett er det farlig å generalisere siden det alltid finnes forskjellige synsvinkler. Vi skal allikevel prøve å liste opp en del vanlige avgjørelser ved serverinnkjøp som kan føre til problemer.

  • Serverbudsjettet settes ut i fra prisen på de billigste serverne, uten å se på verdien av tjenestene de skal kjøre
  • Tekniske spesifikasjoner blir viktigere enn det praktiske problemet maskinene skal løse
  • Hardware velges isolert og man ender opp med kompatiblitetsproblemer mellom maskinvaren og operativsystemet
  • Man velger selvbygg fordi man tror at dette alltid blir billigere
  • 24/7 serviceavtale nedprioriteres, men har du ressurser til å knote på serverrommet kl. 03.00 natt til nyttårsaften?
  • Innkjøpsansvaret kastes til utvikleren som har laget applikasjonen fordi ledelsen tror teknologi er irrelevant for de store linjene i virksomheten
  • Man glemmer andre alternativ enn å kjøpe: lease maskinvaren eller leie servertjenesten hos en kommersiell aktør
  • Ledelsen i en ikke-teknisk bedrift tror serverleverandøren bare er et nødvendig onde istedet for en samarbeidspartner som faktisk "kan snakke samme språk"
  • Innkjøpsprisen på serverne vurderes alene, uten å se på eventuelle andre økonomiske fordeler og ulemper respektiv serverleverandør kan gi - er det andre tjenester som gjør at man sparer penger på andre poster i budsjettet?

Mange vil nok kjenne seg igjen i de få punktene som her er oppsummert. Den vanligste feilen er uansett å kalle en server en server og se den som en isolert post i budsjettet.

Les også