Til hovedinnhold

Slik rooter du HTC-telefoner

For å utnytte telefonen din fullt ut kan du roote den. Vi tar deg gjennom prosessen, steg for steg.

Dette er alt som trengs for å roote og lage Goldcard.

Innledning og Goldcard

I denne guiden vil vi vise hvordan en kan roote HTC-telefoner. Root åpner for mange flere muligheter med din telefon, som å kjøpe applikasjoner, installere egne ROM, overklokke og mye mer. Og det beste av alt er det eneste du trenger er en PC, minnekort, USB-ledning og en Android-telefon.

Vi vil komme med guide med til rooting av andre Android-telefoner senere

Før du setter igang er det er greit å vite hva rooting går ut på, men for å forstå det må du først vite hva ROM er. ROM er det lagringsminnet i telefonen der operativsystemet, kontakter, meldinger, applikasjoner og lignende ligger lagret. I utgangspunktet er det ikke så mye du kan gjøre her bortsett fra å installere og avinstallere applikasjoner, opprette kontakter og lagre meldinger. Men det finnes muligheter til å endre på dette, og det er gjennom å få root-tilgang til telefonen. Dette gjøres ved å legge inn en ny ROM, eller mer presist å legge inn en modifisert versjon av operativsystem på lagringsminnet i telefonen. Da kan du blant annet få kjøpe programmer i Android Market, installere progammer på minnekortet, få egne oppstartsanimasjoner og overklokke telefonen. Det at du får root-tilgang gjør også at du kan bytte mellom forskjellig ROM som igjen betyr at du kan installere ROM som er nyere, eller har flere funksjoner enn den original ROM-en.

Viktig

Rooting kan gjøres på både på Linux, Mac og Windows, men i denne guiden tar vi bare for oss Windows-maskiner. En ting som er viktig å merke seg at er alle filer som skal legges på minnekortet i sammenheng med rootingen må legges direkte på minnekortet, og ikke i noen undermappe. Vi må også gjøre oppmerksom på at rooting gjøres på egent ansvar. Om telefonen ikke Hvis du har en telefon er solgt under en operatørs merkenavn må du ha et Goldcard for å kunne roote, hvis telefonen din ikke er det kan du nå gå rett til side 2 å begynne å roote.

Goldcard

Det er i utgangspunktet ikke mulig å roote en brandet telefon, men ved hjelp av et Goldcard kan en likevel klare det. Goldcardet inneholder noen filer som erstatter de filene som låser telefonen til operatøren din. De nye filene som blir lagt inn vil være de samme som på en ulåst telefon, og dermed kan du nå få rootet telefonen din. For å lage et slikt kort trengs det Micro-SD-kortleser og et ekstra minnekort som du skal lage selve Goldcardet på.

Begynn med å laste ned nyeste Android SDK fra denne siden, og legg den på c:-disken. Når det er gjort går til innstillinger/applikasjoner på telefonen og krysser av for ”ukjente kilder”. La denne innstillingen være slått på helt til du er ferdig med å roote telefonen. Koble så telefonen til maskinen. Når den er ferdig å installere driverne til telefonen åpner du kommandolinjen (start, kjør, skriv cmd, trykk enter) og skriver: cd\ cd androidSDK\tools\ adb devices

Når du har gjort det skal serienummeret til telefonen dukke opp på skjermen. Putt så minnekortet du ønsker å bruke som Goldcard i telefonen. Gå så til innstillinger/minnekort og telefonlager og trykk på ”avmonter/løs ut minnekort”, og velg ”formater minnekort”. Etter det tar du å åpner kommandolinjen igjen og skriver: cd\ cd androidSDK\tools\ adb devices

Vent så til serienummeret kommer opp på skjermen. Så skriver du: adb shell cat /sys/class/mmc_host/mmc1/mmc:*/cid

Dette vil gjøre at det kommer opp en kode på skjermen. Denne koden er viktig å ta vare på. Du skal nå skrive koden inn på denne siden og trykk på submit. Du vil nå få en ny kode som du også må ta vare på. Gå nå inn på denne siden og skriv inn e-post og den siste koden med 00 istedenfor de to første sifrene. Trykk så ”continue” og du vil mota et Goldcard på e-post.

Last så ned og installer Hex Editor. Ta så minnekortet ut av telefonen og sett det inn i minnekortleseren. Så åpner du Hex Editor og trykker på ”Extra-fanen”, og trykk på ”open disk”. Velg ”removable disk”under ”Physical Disk” og sjekk at ”Open as read only” ikke er krysset av. Klikk ok. Gå så tilbake til ”Extra-fanen” igjen og velg ”Open Disk Image”. Velg ”open” og last inn Goldcard.img. Nå skal du ha to faner, en for minnekortet og en for Goldcard. Trykk så ok for å velge sector size 512.

Gå så til fanen med Goldcard-et og velg ”edit tab” og ”select all”. Trykk så på ”edit tab” igjen og trykk på ”copy”. Gå nå til fanen til minnekortet å velg å endre offset fra 00000000 til 00000170 og velg ”edit tab”. Trykk så på ”Past write”. Så lagrer du filen og lukker programmet. Ta så ut minnekortet og sett det inn igjen. Prøv så å åpne minnekortet på maskinen, og går dette fint skal du ha et fungerende Goldcard. Sett så dette inn i telefonen, og latt det stå der til du er ferdig med å roote

Rooting

Før du begynner

Før du begynner må du laste ned root-program og en ROM du ønsker å installere. For å vite hvilket root-program du skal laste ned må du på en del telefoner vite hvilken bootloader telefonen din har. Dette finner du ved å starte telefonen opp i Fastboot, som gjøres ved å holde inne volum-ned mens du slår på telefonen Desire bootloader 0.75 eller lavere, Desire bootloader 0.80 eller lavere, Legend og Tattoo. Når det gjelder ROM så finnes det mange en kan velge mellom og du kan finne dem her: Legend, Desire, Tattoo og Hero. Det er en del som har hatt problemer med å roote med 64-bits Windows, men vi hadde ingen problemer med Windows 7 64 bit.

For å roote telefonen trenger du en USB-kabel, datamaskin og selvfølgelig en HTC-telefon med minnekort. Du må du også ha installert HTC Sync på maskinen. Neste du må gjøre er å aktivere ”Ukjente kilder” som du finner under innstillinger/applikasjoner.

Alt som ligger på telefonen vil bli slettet når du legger inn en ny ROM. Installerte applikasjoner, kontakter og kalendere som er synkronisert med Google-kontoen din, vil bli lagt inn på nytt når du kobler telefonen til nett igjen, mens meldinger, telefonlogg og slikt vil bli slettet. Ønsker en å ta backup av meldinger kan dette gjøres med applikasjonen mIQ.Filene på minnekortet vil ikke bli slettet, men det kan være lurt å ta kopi av viktige filer du har liggende der før du begynner.

Desire og Legend

Venter på at Root-programmet skal legge inn ny ROM

Begynn med å kopiere ROM-en(e) du har lastet ned til minnekortet på telefonen, uten å legge dem i noen undermappe. Har du Desire må du også legge inn filen update.zip som ligger i mappen med root-programvaren. Slå så av telefonen og start den i Fast-boot modus. Dette gjør du ved å holde inne volum-ned tasten mens du starter telefonen. Da vil det komme opp en meny som heter Fastboot på skjermen. Her vil det ta noen sekunder mens telefonen sjekker SD-kortet. Når det er ferdig bruker du volumtastene til å bla i menyen. Velg så Fastboot og trykk på på-knappen. Da vil det feltet der det står "Fastboot" bli markert med et rødt felt.

Når rootingen er ferdig er det bare å velge en ROM fra minnekortet å installere den.

Når det er gjort åpner du mappen med root-programvaren i, og åpner filen som heter step1.bat. Denne vil gå av seg selv og tar et par minutter. Når den er ferdig bruker du av-/på-knappen til velge Fastboot igjen, og telefonen vil på nytt sjekke minnekortet. Nå bruker du volumtastene til å gå til recovery og bruker av-/på-tasten til å bekrefte. Har du Desire vil den nå starte i med en ny meny der du styrer med den optiske styrekulen. Her velger du ”wipe” og ”wipe factory reset”. Når den er ferdig bruker du volumened-tasten til å gå tilbake i menyen. Velg nå ”Flash zip from SD-card” velg nå update.zip. Du kan også velge en annen ROM hvis du heller ønsker det.

Hvis du har en Legned vil det komme opp en stor rød varseltrekant når du starter telefonen i recovery. Dette er helt normalt. Nå kan du åpne step2-filen og vente mens denne går. Denne vil også gå i noen minutter, og når den er ferdig vil du få opp en ny meny på telefonen. Her bruker du den optiske styrekulen til å navigere med. Velg nå wipe og så wipe factory reset. Når den er ferdig kommer wipe-menyen opp igjen. Bruk volume-ned-knappen til å komme tilbake til forrige meny. Velg nå "Flash zip from SD-card". Her får du opp en liste over filene som ligger på SD-kortet. Velg nå den ROM-en du ønsker å installere.

Tattoo

Begynn med å laste ned zip-filen med root-programvaren i, og un-zip den til C-disken. Deretter kobler du telefonen til maskinen og dobbeltklikker på RootTattoo, og vent til denne har gått ferdig. Nå er telefonen din rootet.

Hero

Hvis du har Hero må du først sjekke hvilken versjon av systemprogramvaren du har. Dette gjør du under innstillinger/Om telefonen. Har du Hero med nyere enn 1.76.405 må du først nedgradere. Dette gjøres ved denne filen (død lenke).

Når det er gjort er det bare å bare å formatere minnekortet. Dette vil slette alt som ligger på minnekortet. Formateringen gjør du under innstillinger/minnekort og telefonlager. Velg så løs ut minnekort og trykk deretter på formater minnekort. Last så ned FlashRec og recovery image recovery image. Kopier så begge disse filene til minnekortet til telefonen. Koble så telefonen fra maskinen og last ned en filutforsker fra Android Market (f.eks Linda file manager). Bruk så denne til å finne og åpne FlashRec.apk på minnekortet. Når den er installert åpner du det og velger Backup Recovery image og venter til den blir ferdig. Trykk så på tekstfeltet i FlashRec og skriv inn "/sdcard/recovery-RA-hero-v1.5.2.img", og trykk på Flash Custom Recovery Image. Når den er ferdig starter du telefonen på ved å holde inne hjem-knappen. Nå skal du få opp en svart bakgrunn med noe tekst.

Nå manger du bare en å installere en ny ROM. Dette gjør du ved å laste ned en ROM som du legger på minnekortet til telefonen. Ta så å endre navnet på filen til update.zip. Slå nå av telefonen og start den mens du holder inne hjem-knappen. Nå vil du få opp en meny der du velger "wipe". Når den er ferdig velger du Apply Update.zip, og så starter du telefonen på nytt. Nå er telefonen din rootet.

Hvordan få mest ut av telefonen din

Hvordan få mest mulig ut av telefonen

Nå når telefonen er rootet får du mulighet til å gjøre en del som du ikke kunne gjøre tidligere. Som jeg tidligere har nevnt kan du nå kjøpe applikasjoner, installere applikasjoner på SD-kortet, bytte mellom forskjellige ROM, ta full backup av telefonen legge til egne oppstartsanimasjoner og overklokke telefonen. Nå skal jeg vise hvordan en kan gjøre dette.

Kjøpe Applikasjoner

Med Marketenabler får du tilgang til betalingsapplikasjoner i Android Market.

For å kunne kjøpe applikasjoner du en laste ned og installere market-enabler som du finner her. Når det er gjort åpner du market-enabler og trykker på fanen som heter "Setting list". Trykk på en av operatørene på listen og hold inne til meldingen "fake this provider" kommer opp, og trykk så på den. Nå kommer også betalingsapplikasjoner opp i Android market nesten gang det blir åpnet. For å betale for applikasjoner trenger en Google Check out, som kan opprettes på Google-kontoen din.

ROM Manager

Skal du få mest mulig ut av telefonen din nå, trenger du et program som heter ROM Manager. Dette følger med ferdig installert på en god del ROM, og hvis ikke kan det lastes ned gratis fra Android Market. Første gang du åpner programmet må du laste ned ClockworkMod recovery og dette krever at du bekrefter hvilken telefonmodell du har. Men når det er gjort er det bare å begynne å bruke programmet.

Bytte ROM

En ting som kan være lurt å gjøre med en gang er å ta en sikkerhetskopi av telefonen. Dette kan gjøres ved hjelp av ROM Manager, og kan sammenlignes med en disk-image-kopi på en PC. Hvis du gjenoppretter en slik sikkerhetskopi vil alt på selve telefonen bli slik det var da du tok kopien. For å ta en slik kopi gå du inn på ROM Manager og velger "Backup Current ROM", velger et navn og trykker "OK". Nå vil telefonen starte på nytt og kopiere filene, og når den er ferdig med det vil den starte opp på vanlig måte. Det som ligger på minnekortet vil ikke bli tatt kopi av. Ønsker du å gjenopprette en kopi gjør du dette ved å trykke på "Manage and Restore Backups" og trykker på den kopien du vil ha.

Ikke glem å ta backup når du bytter mellom ROM

Den aller enkleste måten å installere en ny ROM på er å laste den ned gjennom ROM Manager. Dette gjør du ved å åpne Rom Manager og velge "Download ROM". Her vil du finne en liste over noen ROM som du kan installere på telefonen din. Trykk på den du vil ha, og trykk så download. Ønsker du å installere en ROM som ikke finnes der må du først legge den på minnekortet til telefonen. Så kobler du telefonen fra PC-en, og når det er gjort åpner du ROM Manger og velger "Install ROM from SD Card". Finn så den ROM-en du ønsker å installere og trykk på den. Nå vil du få opp en melding der det står "add zip", "ok" og "cancel". I de fleste tilfeller er det bare å trykke "ok". Nå vil du få opp en ny melding der det du kan krysse av for "Backup Existing ROM" og "Wipe Data and Cache". Hvis du bare skal oppgradere til en nyere versjon av den ROM-en du bruker trenger du som regel ikke å velge "Wipe Data and Cache", men skal du bytte til en annen ROM kan du få problemer hvis du ikke gjør det. Trykk nå "ok" og telefonen vil starte på nytt og installere den nye ROM-en uten at du trenger å gjøre noe mer. Skal du legge til en ny kernel eller oppstartsanimasjon gjøres dette på samme måte. Eneste forskjellen er at du ikke må velge "Wipe data and cache".

Applikasjoner på minnekortet

På Android 2.2 kan du velge om programmene skal installeres på telefonen, minnekortet eller om telefonen skal styre det selv.

For å installere applikasjoner på SD-kortet finnes det to muligheter. Det ene er å installere en ROM som er basert på Android 2.2 som har denne funksjonen innebygget. Det andre er å installere en ROM som er basert på Android 2.1 eller eldre med App2SD. For å kunne aktivere App2SD må minnekortet ha en egen partisjon på minnekortet til dette. En slik partisjon kan du opprette med ROM Manger. Alt innholdet vil bli slettet når du partisjonerer kortet, og det er derfor lurt å ta en kopi av alt du ønsker å ta vare på. Så er det bare å åpne ROM Manger, og gå ned til ”Utilities” og trykke på ”Partition SD Card”. Velg så hvor stor del av minnekortet du ønsker å sette av til programmer og trykk ok. Nå vil telefonen selv partisjonere minnekortet. Når den er ferdig kan du kopiere alle filene tilbake på minnekortet. Nå er det bare å gå til innstillinger på telefonen og aktivere App2SD. Skal du bytte fra en ROM med App2SD til en ROM uten App2SD eller Android 2.2 ROM er det viktig at du sletter partisjonen, ellers kan du få problemer med å få tilgang til minnekortet.

Overklokking

I utgangspunktet har Android-telefoner et sett med frekvenser som prosessoren bytter mellom. Dette virker slik at telefonen setter ned prosessorfrekvensen når telefonen ikke er under last. Og øker den igjen med en gang den trenger det. For eksempel kan prosessoren i HTC Legend variere fra 480 MHz til 600 MHz og i HTC Desire er det fra 250 MHz til 1 GHz. Dette er noe som operativssystemet styrer, men etter at en har rootet telefonen kan du selv endre på disse frekvensene, og sette opp profiler for hvordan prosessoren skal oppføre seg.

Underklokking

Grunnen til at telefonen kan underklokke prosessoren er for å spare batteri, men enkelte telefoner som tidligere nevnte HTC Legend underklokkes ganske lite med tanke på maksimalfrekvensen. For å endre må du laste ned setCPU. Dette finnes som betalingsapplikasjon i Android Market, men kan også lastes ned gratis fra nettet.

Dette lastes ned og installeres som en vanlig applikasjon. Når det åpnes får du frem en meny med mulighet til å endre minimum- og maksimumsfrekvensen til telefonen. Originalt har HTC lagt inn noe som kalles Perflock. Dette er en funksjon som kontinuerlig tilbakestiller frekvensene til original verdiene. Så før vi kan endre frekvensene må denne funksjonen deaktiveres. Dette gjøres ved å trykke på meny-knappen når en er inne i SetCPU og deretter trykke på Perflock Disabler. Nå vil du få opp en melding der SetCPU ber om superuser-rettigher trykk på "allways allow". Så kommer det enda en melding som har en knapp for å få Perflock deaktivert. Neste steg er å få SetCPU til å vite hvilke frekvenser telefonen kan operere på. Dette gjøres ved å trykke meny-tasten og velge "Device selection" og deretter velge "Autodetect Speeds". Nå kan du endre frekvensene slik som du vil. Men du kan også gjøre mer. Under fanen "Profiles" kan du opprette profiler som styrer prosessorfrekvensene ut ifra selvvalgte ønsker. En mulighet er å sette prosessoren til 19-245 MHz når skjermen er av, og fra 245 til 600 MHz når telefonen er i bruk. Dette gjør at du kan spare batteri uten at du taper noe i form av ytelse.

Overklokking

Vi klarte å klokke Legend fra 600 til 806 MHz.

En ting som en ikke kan gjøre SetCPU er å øke maksfrekvensen til mer enn originalfrekvensen, men det er noe som en kan gjøre noe med på flere telefonermodeller. For å kunne overklokke telefonen trenger du først å installere en overklokkingskernel eller ROM med en slik kernel. Selv om to telefoner er samme modell betyr det ikke de kan klokkes likt. Faktisk kan den ene ikke klare noe overklokking i det hele tatt, mens en annen telefon av samme modell kan overklokkes mye. Vårt Legend-eksemplar ble så utsabil på 806 MHz at den frøs rett etter oppstart, mens telefonen har fungert helt fint og stabilt på 768 MHz i et par uker nå. Dette kan også variere fra kernel til kernel, så hvis det ikke går med den en er det bare å prøve en annen. Men det er uansett viktig at du tar backup av telefonen før du begynner.

Før du begynner må du sjekke at ”Set on Boot” ikke er aktivert. Deretter må du laste ned en ny kernel som tillater overklokking. Det kan du finne her Hero Flykernel, Legend 768 MHz, Legend 806 MHz eller Desire 1.3 GHz ROM.

Ny kernel installeres på samme måte som du installer en ROM.

Når du har gjort dette legger du den på minnekortet i telefonen. Så åpner du ROM Manager og velger ”install ROM from SD card”. Velg så den nye kernelen du har lastet ned. Du må ikke velge ”Wipe Data and cache” når du installerer den. Så er det bare å vente på at telefonen skal installere den nye kernelen, og starte på nytt. Hvis telefonen fryser i oppstarten så er det bare å gå igjennom roote-prosessen igjen og opprette telefonen fra sikkerhetskopien igjen.

Når du har fått start på telefonen åpner du SetCPU og velger ”Device Selection” og trykker på ”Autodetect Speeds”. Når du nå går tilbake til hovedsiden til SetCPU skal du ha mulighet til å overklokke telefonen. Det er likevel et par ting som kan være greit å tenke over. Overklokking kan føre til ustabilitet og at telefonen låser seg, så test telefonen godt før du lager profiler og aktiverer "set on boot" i SetCPU. For å teste telefonen kan du benytte SetCPU sin innebygde stress test som du finner under fanen "info", eller prøve å spille noen spill. En annen ting er at når en overklokker prosessoren så vil også varmeutviklingen øke. Hvor mye temperaturen vil øke er vanskelig å si, men det kan være lurt å lage en profil i SetCPU som er definert ut fra en maks temperatur, og gi den høy prioritet for å være på den sikre siden.

Med ny ROM og overklokket prosessor klarte vi å passere 1000 poeng i Quadrant

Bedre ytelse?

Så hvor mye har overklokkingen å si for ytelsen til telefonen? For å finne det ut har vi kjørt en Quadrant for å ha noe å sammenligne med. En original Legend med Android 2.1 får rundt 390 poeng i testprogrammet Quadrant, mens det øker til 850 med Koysa CM6rc2 Android 2.2 ROM. Med sammen ROM, men overklokket til 768 MHz klarte telefonen hele 1051 poeng. Dette er faktisk høyere enn både Samsung Galaxy S og HTC Desire med Android 2.1. Nå er det også mulig å spille Raging Thunder 2 på vår Legend uten hakking.

annonse