Til hovedinnhold

Del 1: Slik bygger du hjemmenett

Bygg et nettverk hjemme som duger til mer enn bare e-post og surfing. Lær alt du trenger i vår hjemmenettskole. Her er første del.

Alle som har tilgang til internett hjemme, har et nettverk hjemme. I sin aller enkleste form består det kun av bredbåndsboksen som leverandøren av bredbåndet har lagt fra seg, og som PC-en er direkte tilkoblet med en ledning. De fleste velger imidlertid å legge til en trådløs ruter, for å kunne bevege seg fritt omkring med den bærbare maskinen uten å miste forbindelsen med nettet.
Med en slik oppkobling har man i alle fall et nettverk i heimen, og skal man være veldig striks på terminologibruken, så er det faktisk to nettverk som er på plass! (For de som lurer på hva vi mener med dette, så tenker vi altså på det trådløse nettet og det på ledningen som går mellom ruteren og bredbåndet som to forskjellige nettverk, selv om de «finnes i» samme boksen).
Flere artikler i hjemmenettverksskolen:
- Del 1: Slik bygger du hjemmenett
- Del 2: Det viktige valget
- Del 3: Grunnleggende innstillinger
- Del 4: Det er noe i luften
De fleste som bruker den trådløse ruteren sin på måten vi har skissert over, setter den opp med de innebygde standardverdiene, og glemmer deretter hele nettverket. Dette er spesielt tilfellet for de som kun kobler til en eneste datamaskin til nettverket, og ikke bruker det til annet enn e-post og nettsurfing. Selv om disse tingene virker som de skal, så er det likevel ikke sikkert at nettverket ditt fungerer maksimalt, og at du henter ut alle mulighetene det har å tilby.


Vi vet også at mange sliter med nettverket sitt hjemme, til tross for at dette er utstyr som har vært i handelen i en årrekke. Det er viktig å stille inn og bruke utstyret sitt riktig for å få en enkel og problemfri hverdag med nettverket sitt.
Det er dette vår hjemmenettverksskole handler om. Vi skal over en serie med artikler se på de enkelte tingene som til sammen blir til et velfungerende nettverk som du kan bruke til mye mer enn bare surfing hjemmefra.
Hjemmenettskole?
Vår ambisjon med denne artikkelserien er at du skal lære mye mer om nettverket ditt, og alt som har med det å gjøre. Vi ønsker at du skal kjenne godt til hvilke muligheter hjemmenettverket har å tilby for både lek og arbeid, og hvordan du skal koble det sammen og sette det opp for å oppnå det du ønsker. Vi kommer til å vise eksempler på oppsett av utstyret for å ta i bruk enkelte funksjoner, og forklare hvordan disse gjør opplevelsen din bedre.
Emnene vi skal innom i løpet av serien er blant annet: Kjøp og oppstart av ruteren, velge mellom kablet og trådløst nettverk, forklare standardene som nettverket bruker, diskutere litt om sikkerheten i nettverket og se litt på hva vi kan koble til nettet. Flere av emnene kommer vi til å spre over flere deler av serien, slik at vi kan tillate oss å gå mer i dybden når det er spesielt viktige ting vi snakker om.
Vi håper også at du kommer til å bruke denne artikkelserien som et slags oppslagsverk i framtiden. Når du kjøper ny trådløsruter til heimen om et år, og har glemt hvordan du setter den opp, så ønsker vi å hjelpe til med svaret på spørsmålet «Hvordan var det nå igjen?». Mange av emnene vi skal innom er også universelle, slik at de er aktuelle selv om fabrikantene av utstyr kommer med nye produkter på markedet i framtiden. All terminologien vi forklarer og bruker er også allmenngyldig, og kan brukes i alle sammenhenger som har med nettverk å gjøre.
Mer enn surfing
Det er klart at den viktigste bruken av hjemmenettet vårt er å få datamaskinene våre ut på Internett. Vi kommer derfor til å fokusere mest på det som har med denne bruken å gjøre i hjemmenettskolen vår. Mulighetene som ligger i nettverket stopper imidlertid ikke der, det går an å bruke det til mye mer enn som så. Det finnes en hel masse utstyr som lar seg kople inn i hjemmenettverket vårt. Utvalget er slett ikke bare begrenset til rent datautstyr, vi finner også dingser og spillmaskiner, samt lyd- og bildeutstyr som hører mer til underholdningsanlegget i stua enn inne på hjemmekontoret. Vi kommer derfor til å koble til mye forskjellig utstyr for å vise bredden. Vi kommer i stor grad til å velge typisk «teknofilt» utstyr, slikt som har datapreg, HiFi-preg, eller underholdningspreg.


Standardiseringsarbeidet som nettverksindustrien har lagt ned over svært mange år har båret frukter, og i dag finner vi også for eksempel digitalkameraer som kan bruke hjemmenettet vårt helt uten problemer. Vi kommer derfor til å diskutere standarder, Wi-Fi-merking og de andre tingene vi må passe på for å sikre at delene i nettet vårt fungerer sammen.
Vi kommer til å bygge opp nettverket vårt trinnvis, og til å begynne med lage et nettverk for datamaskinene våre. Dette skal vi gjøre litt grundig, slik at utgangspunktet vi setter opp blir så godt vi bare klarer. En følge av å gjøre et slikt skikkelig forarbeide er at det er enkelt å legge til nye enheter, og tilpasse nettverket vårt til nye bruksområder i framtiden. I tillegg ønsker vi at nettverket vårt skal yte så godt som mulig.
Vårt nettverk
Underveis i denne skolen kommer vi til å vise mange praktiske eksempler på oppsett og konfigurasjon. Vi har velvilligst fått låne en trådløs ruter fra fabrikanten D-Link som vi bruker i våre eksempler. Vi har valgt å bruke D-Link fordi det er et av de aller mest utbredte merkene på det norske markedet. Vi håper dermed at mange av dere vil kjenne dere igjen når vi viser hvordan vi bruker dette produktet.
Rutermodellen vi bruker heter «DIR-855». Dette er toppmodellen for hjemmebruk fra D-Link, og dermed er den dessverre ikke blant de rimeligste alternativene. I skrivende stund finner vi en prislapp på denne ruteren som er på drøye 1 800 kroner. Grunnen til at vi likevel velger å bruke denne som eksempel i vår skole, er at den inneholder absolutt alle funksjoner og har alle mulighetene som vi skal ta i bruk og vise i løpet av hjemmenettskolen. Du vil uansett finne igjen svært mye av terminologien og begrepsbruken i alle andre rutere også. Derfor mener vi at du vil ha glede av denne beskrivelsen, selv om du bruker en annen rutermodell eller et annet rutermerke enn akkurat det vi bruker!
Følg med videre!
I neste del av hjemmenettverksskolen skal vi kjøpe en ruter. Vi skal diskutere hva vi må ha av minstekrav til ruteren, og hva som er «kjekt å ha-funksjoner». Valget av ruter er jo litt avhengig av hva vi skal bruke det til, men den er en svært viktig grunnforutsetning for alt vi kan bruke nettverket vårt til siden. Derfor er det viktig å ha kravene i bakhodet når vi handler.

Mer om
annonse