Til hovedinnhold

UMA: Si farvel til dyre ringeminutter

Tenk deg at du kommer hjem samtidig som du snakker i mobiltelefonen. Du er midt i en viktig samtale, men frykter for den høye mobilregningen. Hvor betryggende hadde det ikke vært om de dyre ringeminuttene forduftet i samme sekund som du tråkket over dørstokken hjemme? Med UMA-teknologien er det mulig.

UMA står for Unlicensed Mobile Access. Teknologien lar deg kort fortalt bruke mobiltelefonen som IP-telefon over de trådløse nettverkene (Wi-Fi) som har begynt å dukke opp på stadig flere arbeidsplasser og hjem.

Når du så kommer inn døren, vil telefonen din bruke denne sonen til data- og tale-trafikk. Det hele skal skje sømløst, slik at samtalen din ikke brytes og nedlastningene dine ikke stopper opp. Dermed er mobiltelefonen plutselig blitt til en IP-telefon, og så lenge du holder deg innenfor rekkevidden av WiFi-sonen vil du være fri for dyre samtaleminutter og dataoverføinger.

Hvordan fungerer det?
Når en mobiltelefon med UMA-støtte finner en tilgjengelig Wi-Fi-sone, vil telefonen automatisk gå over til å koble seg opp mot mobilnettet via denne sonen i stedet for GSM- eller 3G-nettet.

Når telefonen får kontakt med Wi-Fi-sonen, vil den opprette en sikker IP-adresse, slik at telefonen blir som en egen enhet i nettverket, på samme måte som en PC eller en skriver. Telefonen bruker deretter Wi-Fi-nettet til å koble seg opp til en såkalt UMA-kontrollør hos operatøren. Når UMA-kontrolløren mottar signalene fra mobiltelefonen, oversetter den signalene slik at basestasjonen rett og slett tror at telefonen din bruker en annen basestasjon enn den du bruker når du ringer over det vanlige mobilnettet.

Det er en del usikkerhet knyttet til om UMA-teknologien vil klare å holde det den lover. Det er nemlig en viss fare for at en UMA-telefon ikke vil klare byttet mellom GSM-nettet og Wi-Fi-sonen helt smertefritt. Grunnen til det er at Wi-Fi-sonen må ha svært god kvalitet for å takle IP-telefoni. Hvis den ikke har det, vil samtalen få dårlig kvalitet, og i verste fall bli brutt. Mer om de potensielle problemene med UMA-teknologien kan du lese i saken "UMA kan skape krøll".

Hvem kan bruke det?
For å kunne benytte deg av UMA-teknologien, trenger du først og fremst en mobiltelefon med UMA-støtte. (Alle UMA-telefoner naturligvis også har støtte for Wi-Fi.) Utvalget av UMA-telefoner er foreløpig nokså begrenset. Men telefoner som Nokia 6136 og N80, Samsung T709 og P200, har alle UMA-støtte.

Men det er ikke nok at du har en UMA-telefon. For at du skal få bruke UMA-telefonen din sammen med Wi-Fi-soner, må også operatøren din ha UMA-støtte i mobilnettet sitt.

Her i Norge er det foreløpig ingen operatører som støtter UMA-teknologien. Men Mobyson varslet tidligere i år at selskapet ønsker å satse på UMA, og flere andre operatører snuser på teknologien.

Hva vil det koste?
Selv om operatørene selv kan bestemme prisen for UMA-samtaler, vil du sannsynligvis måtte betale mindre for en telefonsamtale via UMA og Wi-Fi enn via det vanlige mobilnettet. Dette er først og fremst fordi operatørene selv sparer store summer på å la deg både snakke og surfe ved hjelp av samme teknologi, i stedet for å ha forskjellige teknologier.

På grunn av at en telefonsamtale via Wi-Fi ikke nødvendigvis vil ha den samme kvaliteten som via det vanlige mobilnettet, kan ikke operatørene kreve det samme for en Wi-Fi-samtale som for en GSM-samtale. De lavere utgiftene for operatørene gjør også at småoperatører kan presse prisene langt under dagens GSM-priser. På sikt vil de store operatørene være nødt til å følge med på denne utviklingen for å holde på kundene.

Alternativer
Det finnes også et alternativ til UMA, nemlig IMS. En av forkjemperne for denne standarden er TeliaSonera, som blant annet eier Netcom og Chess. Telenor har også uttalt at de har planer om å satse på IMS. Men denne teknologien er først og fremst tiltenkt bedrifter, fordi teknologien må implementeres i bedriftenes egne nettverk. Mer om IMS kan du lese i saken "Tester mobil IP-telefon".

(Kilder: Uma Technology, Wikipedia)

annonse