GuideRAID: Redundant Array of Independent Disks

La diskene samarbeide for å gi deg bedre ytelse eller bedre sikkerhet

Vi forklarer deg hvorfor RAID er lurt, og hvordan du setter det opp.

Introduksjon til RAID

I løpet av det siste tiåret har RAID gått fra å være en teknologi nesten utelukkende brukt av bedrifter og entusiaster, til å bli enkelt å sette opp for hjemmebrukere på NAS-er, stasjonære datamaskiner og til og med bærbare datamaskiner.

Foto: Shutterstock

RAID står står originalt for Redundant Array of Inexpensive Disks, men I-en i RAID er nå som oftest erstattet med Independent ettersom diskene ikke alltid er billige. Konseptet med RAID er egentlig veldig enkelt: Ved at flere disker samarbeider i lag er det mulig å skape en logisk disk som har økt ytelse eller redundans – altså at informasjon ligger lagret flere steder, slik at risikoen for å miste data er mindre.

Redundans og ytelse

Avhengig av hvordan disse diskene samarbeider, vil den logiske disken få ulike egenskaper. Det finnes mange varianter av RAID, men de to mulige fordelene – økt ytelse og redundans – kan enkelt demonstreres med RAID-variantene RAID 0 og RAID 1.

Settes for eksempel to disker i RAID 0-oppsett, skrives halvparten av datamengden til hver disk. Skal du lagre en fil på 50 MB vil da 25 MB skrives til hver disk, og operasjonen vil ta omtrent halvparten av tiden. Dette er en ganske genial måte å øke diskytelsen på, og kapasiteten på den logiske disken er lik summen av de individuelle diskene i oppsettet, så du mister ingen lagringsplsas. Ulempen er at hvis den ene disken ryker, så mister du filene som lå lagret på begge. RAID 0 er derfor ikke egnet til å huse filer du ikke vil miste, men kan være greit til for eksempel operativsystem, programmer og spill som du kan installere på nytt om noe skulle gå galt.

Den andre fordelen, redundans, betyr at filene på den logiske disken forblir intakt eller kan rekonstrueres selv om det feiler en disk i oppsettet. Hvor mange disker som kan feile, avhenger av RAID-varianten og hvor mange disker du har i oppsettet. I et RAID 1-oppsett vil alle filene kopieres til alle de individuelle diskene, så om du har fem disker i et oppsett kan fire disker ryke uten at du mister noen filer. Ulempen er naturlig nok at du kun kan ta i bruk kapasiteten til én av diskene i RAID 1-arrayet, og du får heller ingen ytelsesøkning.