Tek.no

Guide

Slik lager du et lys som vokter huset ditt

Med knøttemaskinen Arduino slår lyset seg av og på selv.

Øyvind N. Dahl / Jon Bilous, Shutterstock
Øyvind Nydal Dahl
2 Sept 2014 18:00

Introduksjon

Høsten er på vei. Uansett hvor mye du ønsker at vi kan holde på sommervarmen litt til, så er høsten kommet med både kaldere temperatur og mørke. Da er det lett å bli sittende inne mer og mer, og dét kan du gjerne utnytte. Innetid er prosjekttid – og hva er vel mer passende å lage, nå som høsten kommer, enn et utelys som skrur seg på når det blir mørkt?

Tidligere har vi introdusert deg til den lille knøttemaskinen Arduino, og vi har gått mer inn på hvordan man kan lage egne prosjekter med denne. Arduino er et ekstremt nyttig verktøy for å bygge prosjekter som involverer elektronikk.

Nå skal vi vise hvordan deg hvordan du kan bruke Arduino til å automatisk skru på utelyset når det blir mørkt. For å få til dette, trenger vi en metode for å finne ut om det er mørkt eller lyst ute. I tillegg må vi ha en metode for å kunne skru av og på et lys ved hjelp av en Arduino.

Vi skal altså:

  • Detektere hvor mye lys det er i omgivelsene med en Arduino
  • Skru av og på et lys med en Arduino
  • Lage et program som automatisk skrur på og av lyset avhengig om det er lyst eller mørkt

Arduinoen skal se lyset

Komponenter som kan ta noe i den virkelige verden og gjøre om til elektriske signaler, kaller vi for sensorer. For eksempel kan en mikrofon fange opp lyd fra den virkelige verden, og gjøre dette om til elektriske signaler som man kan lagre på en datamaskin.

I dette prosjektet er vi interessert i å finne ut av lysstyrken i omgivelsene. For å måle lysstyrken skal vi bruke en ganske så enkel komponent – en lysavhengig motstand.

Lysavhengig motstand (LDR).Foto: Wikimedia Commons/BenTheWikiMan

En lysavhengig motstand er en motstand som forandrer motstandsverdi avhengig av hvor mye lys den detekterer. Ofte kalles slike motstander for «photo resistor» eller «light-dependent resistor (LDR)».

Siden den lysavhengige motstanden har en såpass enkel virkemåte, motstandsverdien forandrer seg med lysstyrken, kan vi bruke en veldig enkel krets for å koble denne til en Arduino. Vi kombinerer den lysavhengige motstanden med en vanlig motstand, og kobler disse to etter hverandre mellom 5 volt og jord, som er 0 volt. Spenningsverdien vi får imellom de to komponentene blir et resultat av motstandsverdiene til de to.

Analoge innganger.Foto: Shutterstock

Fordi spenningen varierer skal vi bruke en analog inngang for å finne ut spenningsverdien mellom motstanden og den lysavhengige motstanden – og dermed si noe om hvor mye lys det er ute.

En Arduino har både digitale og analoge innganger. De digitale inngangene forstår bare to forskjellige verdier; «høy spenning» eller «lav spenning». De analoge inngangene derimot, kan lese av hvor mye spenning som er på inngangen.

De analogene inngangene er merket med A0 - A5 på de mest vanlige Arduinomodellene. Disse er bare inngangspinner og kan ikke brukes som utganger.

Egen krets

Tilkobling av motstand og LDR til Arduino.Foto: bildr.org

Ved å koble den lysavhengige motstanden i serie med en 10k-motstand ned til jord, får vi det som kalles en spenningsdeler. Spenningen på koblingen mellom disse to, vil ligge på et sted mellom jord, som er 0 volt, og 5 volt. Og denne spenningen er avhengig av forholdet mellom størrelsene på de to motstandene.

Vi kobler utgangen fra spenningsdeleren vår, altså der de to komponentene er koblet sammen, inn på den analoge inngangen A0 på Arduinoen. Siden verdien til den lysavhengige motstanden varierer med lysstyrken, vil også spenningen inn på denne inngangen variere.

Nå kan vi bruke den analoge inngangen til å finne ut spenningsverdien og dermed si noe om lysforholdet.

Les også