Denne strømmetjenesten har flest filmer og serier

Skal du velge Netflix, HBO eller en av de mange norske tjenestene?

Dette har strømmetjenestene

Filmene og seriene vi sjekket

Innholdet vi har sett etter kommer fra litt ulike topplister hos nettstedet IMDB.com. Disse topplistene er basert etter hva folk søker etter og hva de liker best, og er ansett som en bransjestandard for hvilke filmer som er mest populære, ansett som klassikere og hvilke filmer du virkelig bør få med deg.

Totalt har vi sjekket 50 filmer og TV-serier, fordelt på fem helt forskjellige kategorier. Dette gir testen vår en god bredde, både i type innhold og i hvilken grad innholdet er nytt eller gammel. Kategoriene fordeler seg på følgende måte:

Målingene ble foretatt 13. og 14. mai, og innholdet hos de enkelte kan ha endret seg siden da, selv om det neppe vil være snakk om spesielt omfattende endringer.

Tabellene under angir om en leverandør har serien tilgjengelig eller ikke, og skiller ikke mellom de som har eksempelvis ti av ti sesonger tilgjengelig av Venner for livet og de som bare har én sesong tilgjengelig. Denne forskjellen kommer derimot frem i poengoversikten, der denne situasjonen ville ført til henholdsvis ti og ett poeng. Vi gir også ti poeng for hver film som er tilgjengelig.

De nyeste og mest populære TV-seriene

De mest populære TV-seriene, påbegynt minst ti år siden

De nyeste og mest populære filmene

Topp ti filmer gjennom tidene

Topp ti norske filmer