Tek.no

Guide Veien til jobb – del 2

Hvordan skrive en CV?

I denne artikkelserien over tre deler får du hjelp på veien mot å skaffe deg lønnet arbeid.

15 Apr 2012 21:00

Innhold

Alt innholdet i en CV behøver ikke være like relevant for stillingen som info i en søknad. Man må fortsatt holde seg innenfor visse grenser. Av personalia tar man gjerne med fødselsdato, bosted, sivilstand og diverse kontaktinformasjon. Av interesser trenger man generelt ikke ta med mer enn to-tre punkter. Det vanligste er en omvendt kronologisk CV, der man starter med det nyeste først.

Første punkt etter personalia er utdanning. Ettersom tiårig grunnskole er standard i Norge, trenger man ikke å informere arbeidsgiver om dette. Det samme gjelder i mange tilfeller videregående utdanning. Det som derimot kan være greit å ta med når det gjelder utdanning, er fremmedspråk på grunnskole og VGS. Start med den siste utdanningen du fullførte (eventuelt fortsatt holder på med), årstallet for dette og hvor det ble utført.

Få med all relevant erfaring

Etter utdanning følger arbeidserfaring. Få med bedriftens navn, stillingen du hadde og tidsrommet du hadde jobben. Etter hvert som man blir erfaren i arbeidslivet, kan man sile ut mindre deltidsjobber eventuelt sommerjobber.

Mot slutten tar man normalt med eventuelle verv og språkkunnskaper. Dette kan være språkkurs eller til og med et annet morsmål. Deretter kommer diverse egenskaper som er relevante, for eksempel ting som er egenlært eller kurs man har tatt. Du bør også fylle inn for eventuelle hull i CV-en, f.eks. dersom du har tatt ett år fri fra skolen, bør dette forklares.

Referanser
At arbeidsgiver ikke kan stole på alt han leser på alle CV-er er et faktum. Derfor er det viktig at du har noen som går god for deg, i form av tidligere arbeidsgivere eller veiledere.

Det er viktig at de du skriver opp vet at de står som dine referanser. Dette er ikke nødvendigvis folk som skal kunne bekrefte alt som står på CV-en din, men som kan fortelle om sitt inntrykk av deg som en arbeidsressurs. Dersom du ikke har vært i jobb, ikke skriv opp foreldre eller slekt her, bruk heller lærere på skolen hvis du føler dette er riktig.

Les også