Guide

Dette er IMEI-koden

Hva står IMEI for?

IMEI står for International Mobile Equipment Identity og kan kalles for mobiltelefonens fingeravtrykk. Det er en internasjonal standard for merking av mobiltelefoner ved å gi dem et unikt serienummer.

IMEI-koden sjekkes opp mot operatørens IMEI-register hver gang man slår på telefonen og er et slags id-kort som gir telefonen adgang til mobilnettet. På denne måten kan operatøren til enhver tid identifisere og finne ut hvem som befinner seg på nettet.

For å hente frem IMEI-koden kan man taste inn *#06# på skjermen eller så kan man lese det av under batteriet på telefonen.

Hva står IMEI-nummeret for?

IMEI nummeret består av i alt 15 tall fordelt over fire kategorier (tre kategorier for telefoner produsert etter 1. april 2004). Nummeret er inndelt i Type Allocation Code, Final Assembly Code, Serial Number og Check Digit. Disse fire har alle en bestemt mening som kan gi deg informasjon om telefonen din.

490154-10-083781-0
Type Approval Code-Final Assembly Code-Serienr-Kontrollnr

Type Allocation Code (TAC) består av seks tall som viser hvilket land telefonen er solgt i, samt godkjenningskoden for telefonen. Om godkjenningskoden (TAC) ikke skulle stemme overens med operatørens register eller om telefonen er meldt stjålet, vil telefonen bli nektet adgang til nettet.

De fleste telefoner i Norge har i dag 35 som TAC-kode, som er autoriasjonskoden for Finland. Enkelte modeller kan imidlertid ha andre koder som for eksempel 44 (Storbritannia) og 49 (Tyskland).

Final Assembly Code er koden som viser hvilken produsent som har laget telefonen, som for eksempel Siemens eller Nokia. Denne koden er imidlertid under utfasing og finnes ikke på telefoner produsert etter den 1. april 2003.

Serial Number og Check Digit er det unike identifikasjonsnummeret til telefonen din, som skiller den fra alle andre telefoner. Check Digit brukes også på nyere telefoner til å sjekke om resten av IMEI-koden er gyldig.