Til hovedinnhold

Dette er IMEI-koden

Hva står IMEI for?

IMEI står for International Mobile Equipment Identity og kan kalles for mobiltelefonens fingeravtrykk. Det er en internasjonal standard for merking av mobiltelefoner ved å gi dem et unikt serienummer.

IMEI-koden sjekkes opp mot operatørens IMEI-register hver gang man slår på telefonen og er et slags id-kort som gir telefonen adgang til mobilnettet. På denne måten kan operatøren til enhver tid identifisere og finne ut hvem som befinner seg på nettet.

For å hente frem IMEI-koden kan man taste inn *#06# på skjermen eller så kan man lese det av under batteriet på telefonen.

Hva står IMEI-nummeret for?

IMEI nummeret består av i alt 15 tall fordelt over fire kategorier (tre kategorier for telefoner produsert etter 1. april 2004). Nummeret er inndelt i Type Allocation Code, Final Assembly Code, Serial Number og Check Digit. Disse fire har alle en bestemt mening som kan gi deg informasjon om telefonen din.

490154-10-083781-0
Type Approval Code-Final Assembly Code-Serienr-Kontrollnr

Type Allocation Code (TAC) består av seks tall som viser hvilket land telefonen er solgt i, samt godkjenningskoden for telefonen. Om godkjenningskoden (TAC) ikke skulle stemme overens med operatørens register eller om telefonen er meldt stjålet, vil telefonen bli nektet adgang til nettet.

De fleste telefoner i Norge har i dag 35 som TAC-kode, som er autoriasjonskoden for Finland. Enkelte modeller kan imidlertid ha andre koder som for eksempel 44 (Storbritannia) og 49 (Tyskland).

Final Assembly Code er koden som viser hvilken produsent som har laget telefonen, som for eksempel Siemens eller Nokia. Denne koden er imidlertid under utfasing og finnes ikke på telefoner produsert etter den 1. april 2003.

Serial Number og Check Digit er det unike identifikasjonsnummeret til telefonen din, som skiller den fra alle andre telefoner. Check Digit brukes også på nyere telefoner til å sjekke om resten av IMEI-koden er gyldig.

Hva kan jeg bruke IMEI til?

Hva kan man bruke IMEI til?

IMEI-koden kan brukes til mer enn bare å lese av produktinformasjon. Skal man for eksempel bestille et abonnement må man ofte oppgi IMEI, og det samme gjelder behandling av forsikringssaker for mobiltelefoner.

Et annet viktig bruksområde med IMEI-koden er at den kan brukes til å stenge mobilen din uansett hvor i verden du måtte befinne deg. Med en gang IMEI-koden på din telefon er "svartelistet" vil ikke telefonen kunne koble seg opp mot noe nettverk og telefonen blir praktisk talt ubrukelig.

Man trenger da IMEI-nummeret, som altså kan hentes frem ved å taste *#06# eller ved å ta av batteriet på telefonen. Så går man til nærmeste politistasjon, anmelder tyveriet og får politiet til å stenge av nummeret.

Her finnes det igjen to stadier, grå og svart. Grå betyr at IMEI-registeret følger med på hvor telefonen måtte befinne seg, en slags overvåkning. Svart betyr at IMEI-nummeret stenges ute av registeret. Dette fører igjen til at telefonen ikke kan koble seg opp mot noe nettverk og dermed ikke kan brukes hverken til å ringe med, sende tekstmeldinger eller annen bruk som krever at man er oppkoblet mot telenettet.

På grunn av svartelistingen av stjålne telefoner har det vokst frem en undergrunnsindustri som forandrer telefoners IMEI-nummer. Dette gjør at stjålne telefoner kan få ny IMEI-kode slik at de kan brukes og selges.

Dette har blitt forbudt i stadig flere land og mobilindustrien ønsker å bekjempe dette i samarbeid med myndighetene. Virksomheten innebærer tross alt at IMEI-koden i praksis ikke er brukende til sist viktigste formål; nettopp å gjøre det uønskelig å stjele telefoner. Koden vil derfor i nær fremtid gjennomgå større forandringer som vil gjøre det vanskeligere for tyver å forandre koden.

Det er viktig å ha IMEI-nummeret tilgjengelig til enhver tid. Skal man reise utenlands, kan dette være en av de beste metodene for å stoppe tyver fra å misbruke din telefon på din regning. Også her til lands kan det være greit å ha IMEI liggende til enhver tid. Skriv derfor alltid ned IMEI-koden og oppbevar den på et sikkert sted. Du vet aldri når du får bruk for den...

Mer om
annonse