Guide

Hva gjør du når mobilen går i stykker?

STOR GUIDE: Her er dine rettigheter når du har kjøpt mobiltelefon eller nettbrett.

Hva er et forbrukerkjøp

Denne guiden ble første gang publisert i januar 2013.

Hva gjør du når mobiltelefonen ryker, og det er bindingstid igjen på abonnementet ditt? Gjelder forbrukerkjøpsloven om du har kjøpt mobiltelefon eller nettbrett gjennom arbeidsgiveren din? Hva er forskjellen på garanti og reklamasjonsrett? Når kan du kreve lånetelefon? Og hva kan du gjøre om du har kjøpt et produkt som ikke svarer til forventningene?

De fleste kjenner til at det finnes en kjøpslov og en forbrukerkjøpslov, men noen ganger kan det likevel være uklart hvilken av lovene du skal forholde deg til. Det er en av grunnene til at mange slike saker havner hos Forbrukerrådet.

Hva er et forbrukerkjøp?

Forbrukerkjøpsloven fra 2002 gjelder når du som forbruker kjøper noe fra en selger som opptrer i næringsvirksomhet. Forbrukerkjøpsloven er ufravikelig, og det betyr at du ikke vil være bundet av en kjøpskontrakt som gir deg dårligere rettigheter enn de som fremkommer av forbrukerkjøpsloven. Om du ved kjøpet for eksempel underskriver på at du godtar at selger fraskriver seg ansvaret for mangler ved produktet, så er dette en ugyldig avtale ved forbrukerkjøp.

Så langt høres dette greit nok ut. Problemet kommer på spissen når du kjøper en ting som skal brukes delvis i jobb, og delvis privat. Kan du fremdeles regnes som forbruker? Det kompliseres ytterligere om du kjøper tingen fra arbeidsgiveren din. Er det da snakk om en selger som opptrer i næringsvirksomhet?

Kjøp fra arbeidsgiver er ikke forbrukerkjøp.

For å ta det siste først – kjøper arbeidsgiver inn nettbrett eller mobiltelefoner som de ansatte kan kjøpe ut, spiller det liten rolle hva du skal bruke tingen til. Her er det den alminnelige kjøpsloven fra 1988 som gjelder - ikke forbrukerkjøpsloven - selv om du er en forbruker. Grunnen er at dette salget ikke er en del av arbeidsgivers alminnelige næringsvirksomhet, og dermed havner du utenfor forbrukerkjøpslovens alminnelige virkeområde.

Men har du en arbeidsgiver som faktisk er yrkesselger av slike produkter, så kan forholdet bli et annet.

Kjøper du mobiltelefonen din på Finn.no er det også stor sannsynlighet for at du handler med en privatperson som ikke er yrkesselger. Da gjelder heller ikke forbrukerkjøpsloven. Du overtar likevel selgers rettigheter ovenfor butikken som i sin tid solgte telefonen til annonsøren på Finn.no. Er denne butikken konkurs kan du gå på distributøren som solgte mobilen til butikken, eller til produsenten. Dette kalles direktekrav.

Husk at du som kunde må kunne dokumentere kjøpet, og her er jo original kvittering aktuelt. Kommer du til en butikk uten å kunne dokumentere at telefonen opprinnelig ble kjøpt der, kan selger avvise deg.

Når lønner det seg å kjøpe via arbeidsgiver?

Å handle med arbeidsgiver kan lønne seg, dersom arbeidsgiver kan gi deg en bedre pris på produktet enn du ellers ville fått. Du har fremdeles rettigheter, selv om det er den alminnelige kjøpsloven, og ikke forbrukerkjøpsloven, som gjelder. Men rettighetene er litt annerledes, og kjøpsloven kan fravikes ved avtale, slik at du kan risikere å avtale deg bort fra rettigheter du ellers ville hatt. Blant annet har du bare to års reklamasjonsrett etter kjøpsloven på et nettbrett som er kjøpt via arbeidsgiver, mens du har fem års reklamasjonsrett om du kjøper brettet i en butikk.

Men den alminnelige kjøpsloven er ikke ufravikelig. Faktisk viker den både for avtale og sedvane, og i standardkontrakter er det vanlig å sette reklamasjonsfristen til seks måneder ved næringskjøp.

Skal produktet også brukes delvis til jobb, så kan du få refundert deler av utgiftene fra arbeidsgiver. Er brettet til privat bruk, vil slik «støtte» være skattepliktig inntekt. Kjøper arbeidsgiver inn en telefon for 5000 kroner, for så å selge den til deg for halv pris (gavesalg), kan gavedelens verdi være skattepliktig.

Om du kjøper nettbrett eller mobiltelefon privat fra en som har slikt salg som sin næringsvirksomhet, er det altså et forbrukerkjøp. Om det er arbeidsgiver eller andre som betaler for produktet er ikke avgjørende, så lenge du som kjøper er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Hvor grensen går mellom å opptre som privatperson og næringsdrivende kan noen ganger være uklart. Er du i tvil kan du kontakte forbrukerrådet og forhøre deg med juristene der.

På de følgende sidene tar vi utgangspunkt i at du er en forbruker, og at det foreligger et forbrukerkjøp.