Til hovedinnhold

Del 3: Grunnleggende innstillinger

For at den trådløse ruteren skal gjøre alt vi ønsker av den, trenges mye oppsett og innstillinger. I denne delen av Hjemmenettverksskolen skal vi gjøre første runde av slike innstillinger. Vi skal gjøre innstillinger i aksesspunktet flere ganger før vi er ferdige med jobben med å lage nettverket vårt. Denne første runden er bare for å få blåst liv i den trådløse ruteren, slik at vi kan få plassert den ut. Målet med denne runden er først og fremst å få gitt den et navn og grunnleggende oppsett, slik at vi kan få tak i den siden.
Flere artikler i hjemmenettverksskolen:
- Del 1: Slik bygger du hjemmenett
- Del 2: Det viktige valget
- Del 3: Grunnleggende innstillinger
- Del 4: Det er noe i luften
Vi skal i samme slengen begynne på sikkerhetsoppsettet av selve ruteren, slik at den er beskyttet mot inntrengere og uønsket avlytting. Vi skal seinere i Hjemmenettverksskolen gjøre en litt mer grundig diskusjon av sikkerhet i hjemmenettet.
Oppkobling og passord
Før vi kan stille inn noe som helst, må vi kople oss til basestasjonen. Gi den strøm og kople PC-en din til en av de kablede portene («LAN») på ruteren din. Vi forutsetter her at du har en PC med nettverkstilkopling. De aller fleste bærbare maskiner har dette innebygd. Det skal følge en kabel med ruteren til denne bruken. Gjør det ikke det så trenger du en «Ethernet-kabel». Du finner en slik i samme butikk som du kjøpte den trådløse ruteren. Vår ruter har en installasjonsveiledning på CD-en som følger med, som viser hvordan du skal koble opp utstyret. Dersom datamaskinen din har sikkerhetsprogrammer som brannmur og lignende som sperrer for denne oppkoblingen, må du åpne denne før du kommer deg videre.

Når du har koplet opp, bruker du nettleseren din for å snakke med ruteren. I motsetning til når du skriver inn navnet på et websted du ønsker å besøke, skal du nå skrive inn IP-adressen til den trådløse ruteren. Denne vil variere alt hvilket fabrikat av aksesspunkt du har kjøpt deg. I de aller fleste tilfeller vil adressen være «http://192.168.0.1». Denne adressen skal du skrive inn i adresselinjen på nettleseren. Dersom du har koblet opp riktig, kommer innloggingsskjermen til ruteren opp. Det er foreløpig ikke satt noe passord, så vi går videre herfra ved å klikke på «Log In».

Vi bruker installasjonsveiviseren som er innebygd i enheten vår for de første innstillingene. På vår ruter starter vi denne ved å klikke på knappen «Internet Connection Setup Wizard». Den setter passord, tidssone og grunnleggende oppsett for bredbåndet. Det viktigste er passordet for å logge inn på selve ruteren. Velg et passord som er vanskelig å gjette, og unngå passord som navnet på bikkja eller datteren din, finn på noe bedre enn det. Bland gjerne inn spesialtegn, tall og store og små bokstaver, dette gjør passordet mye sterkere. Vi bruker passordet «TF2009 æØå&&». Skriv passordet ned i manualen for å huske det til seinere bruk. Det eneste spørsmålet i denne veiviseren som kan være vanskelig å forholde seg til, er hvilken type bredbånd du har. Svar «DHCP» uansett; vi skal ikke kople oss til bredbåndet riktig enda.


Når veiviseren er ferdig, så vil aksesspunktet restarte seg, slik at de nye innstillingene trer i kraft. Vent i 20 sekunder og logg på igjen med det nye passordet. Det neste vi skal gjøre, er et par innstillinger som vi skal gjøre manuelt.
Velg riktig navn
Et trådløst nettverk må ha et navn. Det er dette navnet som gjør at vi kan se forskjell på to forskjellige nettverk innenfor rekkevidden vår. Det er også navnet vi bruker for å velge nettverk når vi kopler til nye enheter i nettet. I Wi-Fi-verdenen heter dette navnet «SSID». Du finner menyen for å sette SSID-en under grunnleggende trådløs-innstillinger til aksesspunktet. På vår ruter klikker vi fanen «Setup» for grunninnstillinger, og deretter menyen «Wireless» på venstre side av skjermen. Deretter klikker vi på manuelt oppsett.
Av sikkerhetshensyn er det anbefalt å endre SSID-en til noe annet enn standardinnstillingen. Forskjellige fabrikanter bruker forskjellige standard SSID-er, og inntrengere klarer enkelt å se ut av den standard SSID-en hvilket merke trådløs ruter du bruker. Da kan de utnytte kjente svakheter ved det enkelte produkt.


Velg en SSID som gir deg mening. Vår trådløse ruter har to radioer innebygd, og disse skal ha forskjellig SSID for å fungere. Vi har valgt SSID-ene «Teknofil 2.4» og «Teknofil 5.0» for å se forskjell på frekvensbåndene som radioene tilbyr oss. Finn på noe beskrivende for deg selv, og legg det inn i oppsettet til basestasjonen din. Skriv ned SSID-en i manualen til aksesspunktet, så husker du den til senere.
I tillegg til å sette SSID-en til det trådløse nettverket vårt, skal vi også starte kryptering på nettet. Kryptering er en teknikk for å beskytte data mot uønsket innsyn ved å kode dataene før de sendes ut på lufta. Måten dette fungerer på er at både avsender og mottaker på forhånd har en felles hemmelighet som de bruker for å kode og dekode («kryptere og dekryptere») dataene. Denne felles hemmeligheten kalles for «krypteringsnøkkelen» i datafagene, og alle som skal kommunisere sikkert trenger denne nøkkelen for å kunne gjøre seg forstått.
Pass på sikkerheten
Kryptering blir dermed også på samme tid en teknikk som beviser at en datamaskin har rettmessig adgang til nettverket. Dersom den har nøkkelen, så kan man i utgangspunktet anta at den skal ha lov til å koble seg til. Av disse grunnene er det viktig å sette opp kryptering på det trådløse nettverket med en gang man starter det opp.
Det finnes flere forskjellige krypteringsteknikker. Den eldste er demonstrert usikker, og den skal vi unngå. Denne heter WEP, og regnes som helt ubrukelig som et sikkerhetstiltak i dag. Det som gjelder nå, er krypteringsmetodene WPA/WPA2. WPA2 er den nyeste, og den regnes som helt sikker. I tillegg er WPA2 mer effektiv enn WPA, slik at med denne teknikken vil man få høyest ytelse ut av det trådløse nettverket. Det er imidlertid kun de nyeste datamaskinene og andre enhetene som støtter denne teknikken, så om man har litt halvgammelt utstyr som skal kobles til kan det være nødvendig å gå ned til WPA kryptering. Disse metodene er kompatible, så det går an å kjøre med begge aktive. Det er dette vi har gjort i vårt oppsett.


Den vanlige måten å kjøre WPA/WPA2 på i et hjemmenettverk, er «WPA-Personal». I denne modusen må vi legge inn krypteringsnøkkelen i alle enheter som skal koples til nettverket, ruteren inkludert. Det gjør vi i feltet «Pre-Shared Key» i ruterens oppsett. Her skal vi skrive inn nøkkelen som krypteringen skal bruke. Den må være minst 8 og maks 64 tegn lang, og her er det også lurt å blande store og små bokstaver, tall og spesialtegn. Finn på en nøkkel i form av en setning som inneholder dette, og skriv den ned i manualen til ruteren. Den vil du trenge for hver enhet som skal koples til nettverket.
Følg med videre!
Med dette har vi fullført de grunnleggende innstillingene til basestasjonen, og det er på tide å finne et egnet sted å plassere den i hjemmet. I neste del av Hjemmenettverksskolen, som du finner på de to neste sidene, skal vi se litt på radioteknikk og egenskapene til det trådløse nettverket. Dette skal vi bruke til å finne ut hvor vi skal plassere ruteren i huset for å oppnå god dekning, og hvordan vi skal sjekke at signalstyrken er god nok der vi trenger det.

Mer om
annonse