Tek.no

Guide

Digital samarbeid i stua

Stig Øyvann
19 Nov 2008 06:00

I IT-verdenen er det standarder som gjør det mulig at utstyr fra forskjellige leverandører kan settes sammen og likevel fungere som forutsatt. Selv inni en datamaskin finnes det deler som kommer fra en hel rekke forskjellige fabrikanter, og det er standardene som gjør at datamaskinen likevel fungerer som en helhet.

DLNA («Digital Living Network Alliance») er en bred bransjesammenslutning som søker å standardisere mediebruken vår. Det skal gi nye muligheter for lagring, bruk, visning og deling av medier. Samtidig skal standarden bidra til å fjerne kompleksiteten som i dag rir avansert mediebruk som en mare. Å se video fra mediesamlingen hjemme på mobilen eller MP3-spilleren sin, å skrive ut bilder direkte fra sofakroken mens man ser gjennom de digitale feriebildene på TV-en, er begge eksempler på teknologi som skal bli enkelt tilgjengelig for «Hvermannsen».

Her finner du de andre artiklene i guiden:

Stor guide til mediesentre
Fujitsu-Siemens Scaleo EVi 2565
Apple TV
Microsoft Xbox 360
Sony Playstation 3
Qnap TS-409
Zyxel DMA-1000
Digital samarbeid i stua
Utfordringen
I privatpersoners digitale mediebruk er det tre hovedkategorier av utstyr som er i bruk: Det tradisjonelle audiovisuelle med TV og surroundanlegg i stua, datamaskinene og alt vi kobler til dem, og de håndholdte mobile enhetene vi har med oss overalt. Frem til nå har disse mest vært å betrakte som «isolerte kontinenter» som ikke har kontakt. Det har lenge vært mulig å gjøre enkle sammenkoblinger og deling av mediedata mellom enheter i de forskjellige områdene, men disse tre verdenene har for en stor del vært isolerte miljøer med egne regler og metoder for mediebruk. Det er dette DLNA ønsker å gjøre noe med.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

De tre hovedkategoriene innenfor DLNA


Visjonen er at alle typer mediedata skal kunne flyte problemfritt mellom de tre bruksområdene på en sånn måte at alt passer overalt. Dette må skje på en slik måte at brukerne klarer å få til å hente, utveksle og ta i bruk medier overalt uten at man er nødt til å være en IT-ingeniør for å få det til. En av de viktigste tingene som utstyret må klare for å nå dette målet, er at sammenkoblingen av dem går i så stor grad som mulig av seg selv.
Standard utstyr og oppgaver
En av måtene som DLNA bruker for å få til utstyr som klarer å samarbeide, er å definere utstyrskategorier, og egenskapene til disse. DLNA har definert en hel rekke slike kategorier av utstyr, der de viktigste er «Medieservere» og «Mediespillere». I tillegg finnes det andre produkttyper som «Mediarenderer» som er en skjerm eller TV, «Mediakontroller» som er intelligente fjernkontroller som for eksempel kan vise plateomslaget fra mediesamlingen når man skal velge hvilken CD man vil lytte på. I tillegg har DLNA definert en «Medieprinter» som er en skriver som skal fungere sømløst i medienettverket.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Brukerne vil at alt utstyret deres skal kunne snakke sammen

Tilsvarende har DLNA definert mobile og håndholdte enheter og nettverks- og sammenkoblingsutstyr i standarden. Til sammen har DLNA definert 12 slike kategorier av utstyr. Det viktige er at med slike definisjoner sammen med et standard sett av egenskaper knyttet til dem, er det mulig å lage produkter som klarer å kommunisere seg imellom uten behov for stor brukerkonfigurasjon og avansert oppsett.

I tillegg til de egendefinerte standardene, benytter DLNA seg av andre eksisterende standarder i arkitekturen. TCP/IP nettverksprotokoller er det som utstyret skal snakke seg imellom på. Oppå denne kjører protokollen UPnP AV som er den som gjør at utstyret klarer å finne hverandre uten at det er behov for datamaskiner som tilbyr tjenestene. På denne måten blir enhetene selvstendige, og kan spres i hjemmet uten å ha egne PC-er ved siden av seg.

Til sist definerer standarden hvilke medieformater som utstyret skal kunne håndtere. På denne måten sikrer vi at det finnes et minste felles multiplum av medierepresentasjoner som vi vet at alt utstyret klarer å håndtere. For hjemmeprodukter er for eksempel formatene som utstyret må kunne håndtere, JPEG for stillbilder, LPCM for lyd og MPEG2 for video. De andre formatene er det valgfritt for fabrikantene å støtte. For mobile/håndholdte enheter er standardformatene JPEG bilder, MP3 og MPEG4 AAC lyd, og MPEG4 AVC video. Disse formatene er mye mer effektive enn de som er definert for hjemmeutstyr, og det er all grunn til å forvente at de blir utbredt der også. De er også alle på listen over valgfrie formater for hjemmeutstyr.


Disse medietypene er det verd å bite seg merke i. Dersom du bruker disse formatene til å lagre dine egne mediedata, vil du være sikret at utstyret du kommer til å kjøpe i framtiden for å behandle dem, vil være i stand til å håndtere dataene dine.
Å bygge for framtiden
DLNA er en bransjesammenslutning som består av de aller fleste og største fabrikantene som er aktive innenfor dette området. I skrivende stund har organisasjonen 253 medlemsbedrifter som jobber med å sikre at de tre fag- og produktområder skal kunne jobbe smertefritt sammen. Det viktigste arbeidet DLNA gjør, er å definere hvordan komponentene i et spredt multimediesenter skal fungere sammen, og å teste og sertifisere produkter som følger denne standarden. Ved hjelp av DLNA-merkingen er vi sikret at produkter vi kjøper vil klare å arbeide sammen i hjemmenettverket.
Akkurat nå er det ikke veldig mange sertifiserte produkter på markedet, men det vil endre seg framover. Alle aktørene har stor interesse av å skaffe seg denne merkingen på produktene sine, og det er mange som venter på å få sertifiseringene sine på plass. Det er godt nytt for oss forbrukere. Vi vil da få komponenter som garantert vil fungere sammen i vårt medienettverk hjemme. Sjekk nettsiden www.dlna.org for å finne mer om denne standarden. Her kan du blant annet søke etter produkttyper og fabrikanter som er sertifiserte. Det kan være en god forberedelse før man drar ut for å handle moderne medieprodukter.

Les også
Stor guide: Bør du ha mediesenter?
annonse

Les også