Guide

Så enkelt er det å knekke en passorddatabase

Vi forklarer mekanismene bak hvordan passord sikres.

Hashing og angrep på hasher

Et par-tre ganger i året skjer det like punktlig som naturkatastrofer: En stor nettjeneste har blitt hacket og passord har kommet på avveie. Det har skjedd med Playstation Network, Xbox Live, Adobe og nylig datingnettstedet Ashley Madison, for å nevne noen. Brukernavn og tilhørende passord lagres i databaser på serverne til nettjenestene, og hvis hackere kommer seg inn i systemene kan de stikke av med verdifull informasjon som kan selges videre på det svarte markedet, publiseres for offentligheten eller utnyttes for å tjene penger.

De som har ansvaret for sikkerheten på slike nettsteder er naturligvis klar over denne faren – det er tross alt jobben deres – og derfor lagres ikke passord som leselig tekst i databasene. Først blir passordene hashet, men, som vi kommer til å vise i denne artikkelen, er det langt i fra tilstrekkelig.

Fra klartekst til røre

En hashfunksjon er et program som konverterer en melding, som for eksempel et passord, til uleselig tekst som ikke har noen likhet med den opprinnelige meldingen. Hasher vi for eksempel «tek.no» med den populære hashfunksjonen MD5 får vi ut «64acf9a61e4be21e6aa642abf01462c8» som resultat. Samme melding gir alltid samme resultat. En hash – i motsetning til en kryptert melding – kan ikke reverseres, noe som vil si at det i praksis er umulig å generere «tek.no» ut i fra hashen over. Når du logger inn på et nettsted genereres hashen på nytt fra passordet du har skrevet inn, og denne blir deretter sammenlignet med hashen som ligger i databasen. Hvis den er identisk, vet systemet at du har skrevet inn riktig passord.

En hashfunksjon må oppfylle flere viktige egenskaper. For det første må selv små endringer i meldingen som blir hashet føre til store endringer i den produserte hashen. Det vil i praksis si at «Tek.no» gir en helt ulik hash enn «tek.no».

Det andre viktige punktet handler om kollisjoner. En kollisjon betyr at to ulike meldinger genererer samme hash. Hvis for eksempel «passord1234» og «mittpassord» gir samme hash, har det skjedd en kollisjon. Dette er et problem fordi et passordsystem ikke sjekker om et gitt passord stemmer overrens med det som er lagret i databasen, men om hashen til et gitt passord stemmer overrens med hashen lagret i databasen. I overnevnte eksempel vil det bety at det er mulig logge inn med «mittpassord» selv om brukeren laget en konto med passordet «passord1234».

En hashfunksjon genererer alltid hasher av samme lengde. Hasher du bokstaven «t» eller hele bibelen vil hashen uansett bli like lang – 32 tall fra 0 til 9 og bokstaver A-F for MD5. Siden hashen har forhåndsbestemt lengde er det begrenset med hvor mange ulike hasher det er mulig å lage, og av den grunn er det umulig å unngå kollisjoner.

De som følger litt med i sikkerhetsverden har sikkert fått med seg snakket om at det har blitt funnet sårbarheter i MD5, og nå nylig SHA-1. Dette dreier seg om at forskere har funnet effektive metoder for å produsere to og to meldinger som gir samme hash – og er dermed en bekymring med tanke på eksempelvis SSL-sertifikater, men ikke sikring av passord. Svakhetene kan kun utnyttes hvis man kan bestemme beggemeldingene, og det er dermed ikke lettere å finne en kollisjon for en gitt hash enn det var før – men det betyr slettes ikke at disse to hashfunksjonene er sikre for å lagre passord. La oss gå videre for å se hvorfor.

Ut av syne – ut av sinn?

Som tidligere nevnt er hashing enveis, noe som gjør det er umulig å generere et passord ut i fra en hash. Dette betyr dog ikke at passordene ligger trygt lagret så lenge de er hashet – tvert i mot kan det gi en falsk trygghet. For å knekke en hash eller en database med hasher kan vi bruke samme fremgangsmetode som for å sjekke om et passord er gyldig: Først genererer vi en hash ut i fra et passord, og så sjekker vi om hashen stemmer overens.

Ettersom vi ikke vet det korrekte passordet å generere en hash ut i fra, må vi prøve og feile. Vi kan gjøre det systematisk, ved å generere hasher for "a", "b", "c" og så videre helt til vi finner en identisk hash. Dette kalles brute forcing, av den grunn av vi prøver alle mulige tall- og bokstavkombinasjoner til vi finner et passord som produserer korrekt hash.

Dictionary attacks og lookup tables

En mer effektiv metode er å bruke en liste med mulig passord, som for eksempel en ordliste, for å så generere hasher fra disse passordene og deretter sjekke hashene opp mot databasen. Dictionary attacks er som regel en langt mer effektiv metode enn brute forcing, da det er mulig å lage en god passordliste som gjør at vi slipper å kalkulere hasher for usannsynlige passord. «l!verp00l» er et mer sannsynlig passord enn «b?KA8_x2Y»; og en omfattende passordliste vil inneholde svært mange permutasjoner og allikevel være en liten brøkdel av størrelsen til en liste med alle mulige passordkombinasjoner.

Siden vi kan generere hasher uten å ta hensyn til hashene vi prøver å knekke, er det mulig å lage store tabeller med passord og hasher på forhånd som i ettertid kan testes mot en passorddatabase. Disse forhåndskalkulerte tabellene kalles lookup tables og er ofte benevnt som rainbow tables, dog sistnevnte egentlig er noe annet. Hvis vi skal teste en million passord mot en passorddatabase er det kalkulering av hasher som tar tid – hashfunksjonen krever prosessorkraft. Dette er helt neglisjerbart hvis vi skal kalkulere én hash fra ett passord, altså det serveren må gjøre når du logger inn med korrekt passord, men hvis vi skal kalkulere millioner av hasher er det bare å smøre seg med tålmodighet. Det er av den grunn at lookup tables er nyttige: du kan ta vare på eller laste ned en liste med ferdig kalkulerte hasher som samsvarer med en liste med passord.