Tek.no

Guide Veien til jobb – del 1

Hvordan skrive en jobbsøknad

I denne artikkelserien over tre deler får du hjelp på veien mot å skaffe deg drømmejobben.

Fredrick Olshausen
13 Apr 2012 16:44

Oppsett

I noen tekstredigeringsprogrammer er det allerede lagt inn maler av ulike slag. I Microsoft Office finnes det ingen som er spesielt ment for jobbsøknader, men oppsettet er likt som formelle brev (se bilde). Dette kan derimot gi deg noe som føles som begrensninger, så det kan være greit å starte med et blankt dokument.

Avsender med adresse står øverst til venstre, med dato trykt i høyre marg. Deretter følger mottakers navn og adresse. Nederst så kommer antall vedlegg som en fotnote.

I hoveddelen skal du ha en tittel som viser til stillingen. Noe alá "Søknad på stilling som resepsjonist". Noen bedrifter søker etter flere arbeidstagere samtidig, og derfor er det viktig at søknaden din havner hos rett person.

Deretter følger en kort introduksjon om hvor du leste annonsen, dette slik at arbeidsgiver skal kunne se hvilke medier som når frem til de rette folkene. Hvis du også har vært i kontakt med bedriften igjennom for eksempel telefon, er det greit å også vise til telefonsamtale med personen du snakket med. Til slutt, i det første avsnittet, tar du med kort om din motivasjon til denne jobben.

I andre avsnitt skriver du om din utdanning og arbeidserfaring. Det er også viktig å ta med hvorfor disse erfaringene gjør det egnet til å takle den utlyste stillingen. Mange velger også å her ta med fremtidsutsikter – hvor man ser seg selv om fem år.

Mot slutten tar du med hvilke personlige egenskaper du har som gjør deg egnet til stillingen og bedriften.

Les også