Til hovedinnhold
GuideVeien til jobb – del 1

Hvordan skrive en jobbsøknad

I denne artikkelserien over tre deler får du hjelp på veien mot å skaffe deg drømmejobben.

Introduksjon

Denne artikkelserien hjelper deg på veien mot å skaffe deg en jobb. Serien er planlagt å bestå av tre deler som omhandler hvert sitt tema: jobbsøknad, CV og jobbintervju. I denne første delen ser vi på det å utforme en jobbsøknad.

En jobbsøknad skrives normalt etter at man har lest en stillingsannonse. Slike søknader vil være direkte og gjelde for et begrenset tidsrom. Alternativet er en åpen søknad, der man søker en stilling som allerede er besatt, eller ikke finnes. En slik søknad kan gjerne resultere i et vikariat – en midlertidig stilling.

I noen firmaer tas søknader veldig seriøst, og vektlegges tungt, mens for andre spiller det ikke like stor rolle, og et godt inntrykk av søkeren er mye viktigere. Det er også stor variasjon i hvor høytidelig en søknad skrives. Av og til kan det være nok å bare skrible ned noen ord om seg selv, mens andre ganger må man virkelig bevise at man er jobben verdig.

I mange tilfeller vil en jobbsøknad være det første en arbeidsgiver hører fra søkeren. Når arbeidsgiveren da skal finne ut hvem han vil intervjue, er det viktig å ha en søknad som gir et godt førsteinntrykk.

Vanlige vedlegg til søknaden er CV, attester og vitnemål. Dersom man søker på jobber som skribent, anmelder eller lignende, kan det også være lurt å inkludere en liten egenprodusert prøveartikkel.

Klisjeer/åpen søknad

Hopp over klisjeer

Pass på å unngå klisjeer som "håper på et hyggelig intervju", da dette er ganske åpenbart. Man er ute etter at søknaden skal skille seg ut, og da hjelper det lite med slike standardsetninger. En annen klisjé som kan droppes er en setning som "jeg er en 33 år gammel mann", da dette kommer tydelig frem i CV-en, og er av liten relevans for en jobbsøknad.

Et bilde av deg selv kan få søknaden din til å se litt mer livlig ut, men da er det naturligvis viktig at du bruker et bilde der du ser presentabel ut.

Husk å alltid holde søknaden så kortfattet som mulig. Det er viktig for å holde den relevant til stillingen.

Åpen søknad

En åpen søknad brukes når man søker en stilling som ikke er utlyst. Da bør man på forhånd ringe og forhøre seg om bedriften ser på åpne søknader når de skal ansette nye folk. Dersom bedriften trenger vikarer, kan det hende de finner frem slike åpne søknader og ringer inn aktuelle kandidater.

Ungdom bruker ofte åpne søknader. Disse er dessverre altfor ofte masseprodusert, og blir bare dumpet hos butikker og bedrifter i nærområdet. Det er viktig at slike åpne søknader følges opp, ellers havner de veldig lett langt ned i bunken.

Ved å dele ut slike søknader, viser man motivasjon for å jobbe, men ikke for å jobbe i en bestemt bedrift. Derfor er det viktig å møte opp i butikken, gjøre ansiktet sitt kjent, slå av en kort prat med daglig leder eller andre, slik at du viser deg som den seriøse kandidaten du er.

Innhold

Innholdet i en søknad kan variere sterkt, men i grove trekk bør en søknad inneholde info om hvem du er og hvordan du kan nåes. Det er også svært viktig at du som kandidat skiller deg ut, ved at du forteller om hvorfor du er rett person til stillingen, og hva som er dine fortrinn fremfor andre søkere.

Søknaden din må vise at du er motivert for å jobbe, og at du er interessert i akkurat jobben det er snakk om. Dette gjør du ved at du skreddersyr søknaden til stillingsannonsen. Du forteller om dine egenskaper i forhold til hva det søkes etter i annonsen. Dersom du bruker samme søknaden til flere stillinger, og kun endrer detaljer som firmanavn, vil dette komme veldig tydelig frem, og du minsker sjansene dine.

Du bør prøve å holde søknaden innenfor en side i lengde. Dette gjør at du automatisk må utelate irrelevant trivia, og trekker frem det som gjør at arbeidsgiveren velger akkurat deg.

Et tips kan være å la søknaden ligge over natten før du sender den, slik at du eventuelt kan rette på småting du glemmer i farten. Søknadsfristen må naturligvis overholdes, men du bør heller ikke stresse med søknaden. Dette vil ofte komme tydelig frem for arbeidsgiver.

Igjen kan vi ikke få påpekt nok hvor viktig det er at du virker interessert i jobben.

Oppsett

I noen tekstredigeringsprogrammer er det allerede lagt inn maler av ulike slag. I Microsoft Office finnes det ingen som er spesielt ment for jobbsøknader, men oppsettet er likt som formelle brev (se bilde). Dette kan derimot gi deg noe som føles som begrensninger, så det kan være greit å starte med et blankt dokument.

Avsender med adresse står øverst til venstre, med dato trykt i høyre marg. Deretter følger mottakers navn og adresse. Nederst så kommer antall vedlegg som en fotnote.

I hoveddelen skal du ha en tittel som viser til stillingen. Noe alá "Søknad på stilling som resepsjonist". Noen bedrifter søker etter flere arbeidstagere samtidig, og derfor er det viktig at søknaden din havner hos rett person.

Deretter følger en kort introduksjon om hvor du leste annonsen, dette slik at arbeidsgiver skal kunne se hvilke medier som når frem til de rette folkene. Hvis du også har vært i kontakt med bedriften igjennom for eksempel telefon, er det greit å også vise til telefonsamtale med personen du snakket med. Til slutt, i det første avsnittet, tar du med kort om din motivasjon til denne jobben.

I andre avsnitt skriver du om din utdanning og arbeidserfaring. Det er også viktig å ta med hvorfor disse erfaringene gjør det egnet til å takle den utlyste stillingen. Mange velger også å her ta med fremtidsutsikter – hvor man ser seg selv om fem år.

Mot slutten tar du med hvilke personlige egenskaper du har som gjør deg egnet til stillingen og bedriften.

Tips fra proffene

Vi har stilt Kenneth Paulsen hos IT-rekrutteringsselskapet Dfind tre raske spørsmål om jobbsøknader.


Er det noe som går igjen i mange søknader, som du ser på som unødvendig?

– Mange tar med ting helt tilbake fra barndommen. Dette er unødvendig. Man bør holde seg til det som er relevant for stillingen og unngå standardiserte søknader.


Hva er dine tanker om høytidelighet, hvor formell bør en jobbsøknad være?

– Søknaden bør vise at den er lagt litt flid i. Det skal være formelt, men ikke nødvendigvis De/Dere-tiltalelse.


Hvilken info om seg selv er den viktigste å få med?

– Man må vise til kvalifikasjoner som kan speiles til annonsen. Hvis stillingsannonsen stiller noen krav til kvalifikasjoner, bør disse passe til søknaden.

Eksempelsøknad

Harry Hardversen
Grafikkgata 92
0152 Oslo

Oslo 12.03.12

Hans Hardware
Hieronymus Heyerdahls gate 1
0160 Oslo


Søknad på stilling som produkttester, deltid

Viser til annonse på Hardware.no den 24. februar og tidligere telefonsamtale med deg.

Til våren blir jeg ferdig utdannet sivilingeniør innen datateknikk ved NTNU. Jeg har i mange år hatt stor interesse for tekniske leker, og det var ingen overraskelse at jeg raskt fant meg til rette ved PC-en. I dag bruker jeg PC-en for det meste i forbindelse med studiene, men bruker mye tid på å bygge og oppgradere PC-er, både for meg selv og for venner og bekjente.

Av person er jeg en utadvent perfeksjonist. Ettersom jeg er brennende interessert i PC-komponenter, og lever og ånder for å holde meg oppdatert i hardware-verdenen, mener jeg dette bidrar til å holde god kvalitet på artiklene. Jeg har et sterkt ønske om å presentere tidsaktuelle artikler av god kvalitet for leserne.

Jeg ser av annonsen at det vil kreve rundt 10 timers arbeid i uken. Det passer meg utmerket, da jeg for tiden ikke har noen jobb utenom studiene. Det skal derfor ikke være noe problem for meg å produsere artikler på ukentlig basis, selv om jeg kan være ganske pirkete. Til våren kan jeg også øke arbeidsmengden, dersom det er aktuelt.

Vedlagt er CV og to selvproduserte artikler.

Med vennlig hilsen
Harry Hardversen

Vedlegg: 3

Oppsummering

Før du sender en søknad er det et par ting du bør sjekke helt på tampen. For det første må du lese over rettskrivning og gjerne få en annen person til å dobbeltsjekke. Språket bør være lettfattelig, formelt og skrevet som et svar på annonsen.

Søknader trenger svært sjeldent å være lenger enn en A4-side, og bør derfor heller ikke gå over dette. Du bør heller ikke være beskjeden, men pass på å ikke overdrive, da du fort kan virke "oppblåst".

Av en jobbsøknad skal det komme klart frem hvem du er, din motivasjon for stillingen samt at du må bevise at du er interessert i akkurat den stillingen. Dette kan også gjerne understrekes ved å ta en telefon til den aktuelle bedriften.

Selv om CV-en inneholder informasjon om tidligere arbeidserfaring og utdanning, bør du i jobbsøknaden trekke frem det som er relevant for stillingen. Men først og fremst er det viktig å få frem hvorfor bedriften skal velge akkurat deg.

Stillingsannonser

teknojobb.no/ finner du en fortløpende oversikt over ledige stillinger innen IT. For mange av disse annonsene fyller man gjerne inn skjemaer direkte på nettet, istedenfor å skrive et brev som sendes inn, men prinsippene er likevel de samme.

annonse