GuideElektronikkens verden – Del 3

Dette er grunnleggende digitalteknikk

Vi guider deg gjennom det mest grunnleggende innen elektronikkfaget

Introduksjon

Denne guiden ble første gang publisert 26. januar 2007

Hvis du har vært med fra starten og lest de to første delene av denne guiden har du blitt introdusert for det mest grunnleggende i elektronikkens verden. Vi snakket om alt fra motstander til transistorer, før vi gikk igjennom og konstruerte morsomme nybegynnerkretser.

Temaet vi nå skal introdusere deg for, er digitalteknikk. Dette er en utrolig stor del av elektronikken, og omfatter alt fra lysbryteren du trykket på når du gikk inn i rommet du nå sitter i, frem til datamaskinen du sitter å leser denne artikkelen ved.

Digitalteknikk, hva er egentlig det? Det er nettopp dette som gjør en krets "digital". Vi forteller deg hva som skiller analoge systemer fra digitale.

Det binære tallsystemet er språket digitale maskiner snakker. Når vi teller i dagliglivet benytter vi titallssystemet, digitale maskiner benytter totallssystemet.

Porter er låsen som regulerer digitale kretser. Har signalet riktig nøkkel slipper det igjennom, har du ikke blir du blokkert. Det finnes seks grunnleggende porter, som vi har delt inn på tre forskjellige sider.

OR- porter slipper igjennom signalet så lenge den får ett positiv signal.

AND-porter vil derimot kreve at samtlige signaler er positive, uten unntak.

Exclusive OR-porter kan virke kresne, de krever at signalene den mottar er ulike. Er samtlige signaler av samme verdi, slipper den ikke signalet igjennom.

Veien videre fra denne guiden og utover må du stå for selv, men vi slipper deg ikke uten noen gode råd. Vi har introdusert deg for de grunnleggende prinsippene, nå er det på tide at du selv går den retningen du vil.

Les også de andre delene av artikkelserien:
Del 1 – grunnleggende elektroniske komponenter
Del 2 – Sett de grunnleggende komponentene i system