Guide

Slik bruker du et systemkamera

For deg som er fersk kamerabruker, eller ufrivillig er låst til Auto.

Introduksjon, blender, ISO

I jungelen av kameraer går det et enkelt klasseskille; de med speil, og de uten. Fordelene med speilreflekskameraene er mange, men det er også et betydelig antall mer eller mindre kompliserte elementer man bør sette seg inn i for å få maksimalt ut av kameraet.

Det er en grunn til at kompaktkameraer kalles "point-and-shoot"-kameraer av profesjonelle fotografer; man skrur dem på og tar et bilde, uten videre dilldall. Dette er selvfølgelig mulig med et speilreflekskamera også; de aller fleste modeller har automatiske innstillinger.

Det positive er at om du tar deg bryet med å lære deg hvordan speilreflekskameraet og tilbehøret fungerer (og bruker noen sekunder til å stille inn både det ene og det andre før du knipser), får du mye igjen for det!

La en entusiastisk hobbyfotograf fortelle deg det hun ønsket hun hadde sluppet å finne ut på den vanskelige måten.

Rent teknisk; hva skjer?

Mekanikken i et speilreflekskamera er relativt enkel. Lyset kommer inn gjennom blenderåpningen i objektivet og treffer speilet, bildet reflekteres videre opp til søkeren slik at du får sett hva du tar bilde av. Når du trykker på utløseren, løftes speilet opp og lyset slippes inn på sensorene som ligger bak i en angitt tidsperiode (se avsnittet om lukkertid lenger ned).

Om man fjerner objektivet får man fritt innsyn til speilet, og dersom man tar et bilde mens man ikke har objektivet på kan man se hvordan speilet vippes opp for å slippe inn lys. Bruker man en lukkertid på et par sekunder eller så, rekker man også å få et godt glimt av hvordan mekanikken ser ut bak speilet. Obs: pass opp for støv!

Lyset går gjennom objektivet (1), deretter går det enten forbi speilet (2) til bildesensorene (3 og 4) eller via linser og speil (5,6 og 7) til søkeren (8).Foto: Wikimedia Commons
"Fotografi" - male med lys.Foto: Hanna Magnussen Krogvold

"Male med lys"

Ordet "fotografi" er en sammensetning av ordene fotos og grafi, som betyr henholdsvis lys og å male, eller å tegne. Ordet "fotografi" kan dermed rettmessig oversettes til "å tegne/male med lys". Det burde dermed være naturlig å påpeke (eller innse) viktigheten av å beherske og forstå hvordan man påvirker overgangen fra lys til fotografi via et kamera for å få gode resultater.

To av de mest grunnleggende tekniske elementene man må beherske er blenderåpning og lukkertid. Begge disse komponentene går på lysstyrke, mens blenderåpning også angir dybdeskarphet.

Lukkertid

Lukkertid er et tall som angir hvor lenge sensorene bak speilet eksponeres for lys. Dette tallet angis i sekunder eller brøkdeler av et sekund, for eksempel 2 (to sekunder), 1/200 (en 200-del av et sekund) eller 1/2000 (en 2000-del av et sekund). Helt enkelt kan man si at jo lenger lukkertiden er, jo mer lys slippes inn. Dette betyr også at jo mindre lys det er, jo lenger lukkertid vil man måtte bruke for å få ønsket eksponering.

Blenderåpning

Tallet for blenderåpning (f/x.x, for eksempel f/4.5) angir størrelsen på åpningen som lyset slipper inn gjennom, og er ulogisk nok omvendt proporsjonal med størrelsen; jo lavere tall, jo større er åpningen. Dette er fordi tallet for blenderåpning leses som en brøk, og ikke bare som et tall. En større åpning slipper inn mer lys enn en liten åpning, og man vil dermed kunne bruke en raskere lukkerhastighet jo større åpningen er.

Den klare fordelen med å ha et objektiv med stor blenderåpning, er at man vil ha et bedre utgangspunkt i dårlige lysforhold. Ulempen er dessverre at jo større blenderåpningen er, jo mer komplisert er konstruksjonen av linsa, og jo dyrere blir objektivet.

Avstand, zoom og fokuspunkt er identisk; bildet til venstre er tatt med et høyt blendertall mens bildet til høyre er tatt med et lavt blendertall.

Dybdeskarphet - blenderåpningens andre spesialitet

En annen faktor som påvirkes av blenderåpningen er dybdeskarphet; jo lavere tallet er, jo mindre er området som er i skarp fokus og omvendt. For eksempel vil et landskapsfotografi tatt med for stor blenderåpning være veldig skarpt i forgrunnen og uskarpt i bakgrunnen (eller omvendt). Derfor er høyt blendertall det riktige valget dersom du ønsker å ha hele bildet mer eller mindre like skarpt.

Til bilder hvor man ønsker et motiv som står tydelig frem mot en lite forstyrrende bakgrunn kan det gjøre en stor forskjell å bruke en stor blender; bakgrunnen vil bli uskarp og dermed ta mindre oppmerksomhet fra motivet. Eksempler på sjangre hvor dette er populært er sportsfotografi og portrett.


Les også: Mer om dybdeskarphet

Bildet til høyre ble tatt med ISO 800; bildet til venstre ble tatt med ISO 100.

ISO

ISO er en forholdsvis enkel og hendig liten funksjon; ISO-tallet angir lysfølsomhet på bildebrikka. ISO-skalaen er relativt lettfattelig; for hvert trinn opp (fra 50 til 100, 100 til 200 osv.) dobles lysfølsomheten, og du vil dermed klare deg med halvparten av lysmengden.

Man klarer seg godt så lenge man husker en enkel regel; ISO-tallet skal helst være lavt, og skal ikke justeres opp med mindre lyset er for svakt og man ikke har mulighet til å bruke større blender eller tregere lukkerhastighet. Årsaken til dette er at jo høyere ISO man bruker, jo mer kornete blir bildene. Dette kalles bildestøy.

Man bør dog være klar over at de fleste digitale kameraer i dag ikke gir best bildekvalitet på de aller laveste ISO-innstillingene; man må gjerne et lite trinn eller to opp for å få maksimalt ut av kameraet. Den optimale ISO-verdien, eller "den native ISO-verdien" varierer fra kamera til kamera, men ligger ofte på ISO 150 - 400.

Du er nå kjent med teknikken, blenderåpningen og ISO - trykk deg videre til neste side for å lese om flere nyttige funksjoner.