Guide

Kan USB-minnepinnen bare nappes rett ut?

Det har vi sjekket.

Innledning og testoppsett

Mange ser med misbilligende blikk på folk som uten forvarsel fjerner en USB-tilkoblet harddisk eller minnepinne fra datamaskinen. Men hvordan er det egentlig – er det å ikke bruke «sikker fjerning» ren risikosport, eller er det egentlig ufarlig? Det må vi vi sjekke:

Myten er: Du må «løse ut» minnepinnen før du drar den ut av USB-porten.

Vi har undersøkt og testet mot denne myten, og kan komme med noen greie retningslinjer for deg som er minnepinnebruker.

Buffer til besvær

I Windows er skrivebufringen avslått som standard for USB-enheter.

Bakgrunnen for myten er at moderne datamaskiner bruker skrivebufring (caching) for at harddisker og andre lagringsenheter skal fungere mer effektivt. Kort og enkelt forklart betyr dette at operativsystemet gis større frihet i når og hvordan data skrives. Uten en slik buffer vil operativsystemet skrive data direkte til målet uten forsinkelser eller omveier, mens det med bufring vil ha mulighet til å mellomlagre data i minnet og skrive det på et mer optimalt tidspunkt.

Skrivebufring er en smart greie som er påslått som standard for datamaskinens interne harddisker, men så er det jo slik at disse ikke fjernes i tide og utide. For en USB-lagringsenhet som er lett å naske til seg, kan dog en slik skrivebuffer by på litt hodebry. Er du uheldig, kan du jo fjerne minnepinnen før dataene faktisk har blitt skrevet til den.

På dette punktet bruker Windows, Linux og OS X forskjellige strategier. For Windows er det nemlig slik at skrivebufring som standard er avslått for USB-enheter. For Linux og Mac med OS X er denne bufringen slått på.

Dette blir du kjapt minnet på dersom du glemmer eller ikke bryr deg med å løse ut USB-stasjonen på OS X – da får du nemlig denne beskjeden:

I Windows får du normalt sett ikke noe annet enn et lydsignal dersom du bare trekker en minnepinne ut av USB-porten.

I teorien er det altså enkelt: Du bør «mate ut» USB-enheter i OS X, men trenger ikke gjøre det i Windows. I praksis må du likevel ta hensyn i Windows også. Det at du kan nappe en minnepinne fra en Windows-maskin når som helst, betyr jo ikke at det er spesielt smart å gjøre det dersom den er midt i en lese- eller skriveoperasjon.

Så hvor farlig er det egentlig å bare fjerne minnepinnen? Og er det slik at du blir varslet dersom noe går galt? Dette er naturligvis noe vi måtte teste ut selv.

Slik gjorde vi det >>>