Til hovedinnhold

Kan USB-minnepinnen bare nappes rett ut?

Det har vi sjekket.

Vegar Jansen, Hardware.no

Innledning og testoppsett

Mange ser med misbilligende blikk på folk som uten forvarsel fjerner en USB-tilkoblet harddisk eller minnepinne fra datamaskinen. Men hvordan er det egentlig – er det å ikke bruke «sikker fjerning» ren risikosport, eller er det egentlig ufarlig? Det må vi vi sjekke:

Myten er: Du må «løse ut» minnepinnen før du drar den ut av USB-porten.

Vi har undersøkt og testet mot denne myten, og kan komme med noen greie retningslinjer for deg som er minnepinnebruker.

Buffer til besvær

I Windows er skrivebufringen avslått som standard for USB-enheter.

Bakgrunnen for myten er at moderne datamaskiner bruker skrivebufring (caching) for at harddisker og andre lagringsenheter skal fungere mer effektivt. Kort og enkelt forklart betyr dette at operativsystemet gis større frihet i når og hvordan data skrives. Uten en slik buffer vil operativsystemet skrive data direkte til målet uten forsinkelser eller omveier, mens det med bufring vil ha mulighet til å mellomlagre data i minnet og skrive det på et mer optimalt tidspunkt.

Skrivebufring er en smart greie som er påslått som standard for datamaskinens interne harddisker, men så er det jo slik at disse ikke fjernes i tide og utide. For en USB-lagringsenhet som er lett å naske til seg, kan dog en slik skrivebuffer by på litt hodebry. Er du uheldig, kan du jo fjerne minnepinnen før dataene faktisk har blitt skrevet til den.

På dette punktet bruker Windows, Linux og OS X forskjellige strategier. For Windows er det nemlig slik at skrivebufring som standard er avslått for USB-enheter. For Linux og Mac med OS X er denne bufringen slått på.

Dette blir du kjapt minnet på dersom du glemmer eller ikke bryr deg med å løse ut USB-stasjonen på OS X – da får du nemlig denne beskjeden:

I Windows får du normalt sett ikke noe annet enn et lydsignal dersom du bare trekker en minnepinne ut av USB-porten.

I teorien er det altså enkelt: Du bør «mate ut» USB-enheter i OS X, men trenger ikke gjøre det i Windows. I praksis må du likevel ta hensyn i Windows også. Det at du kan nappe en minnepinne fra en Windows-maskin når som helst, betyr jo ikke at det er spesielt smart å gjøre det dersom den er midt i en lese- eller skriveoperasjon.

Så hvor farlig er det egentlig å bare fjerne minnepinnen? Og er det slik at du blir varslet dersom noe går galt? Dette er naturligvis noe vi måtte teste ut selv.

Slik gjorde vi det >>>

Vi tester

«Skriv og napp»-test

Vår noe uhøytidelige test gikk ut på å skrive data til en USB-minnepinne. Etter at datamaskinen var ferdig med å jobbe, nappet vi ganske enkelt ut pinnen og så etter manglende eller skadede filer. Dette gjorde vi først med en stor fil på 350 megabyte, og videre med mange filer på mindre enn 100 kilobyte.

I vårt eksperiment brukte vi en Apple Mac mini, slik at vi kunne teste med både OS X 10.8 (Mountain Lion) og Windows 7. Minnepinnen som fikk gjennomgå var en enkel sak med USB 2.0-grensesnitt og kapasitet på 4 GB.

Enkelt testoppsett.Foto: Vegar Jansen, Hardware.no

Både i OS X og Windows testet vi mellom 15 og 20 ganger, både for de små og den store fila. I ingen av testløpene opplevde vi at noen av filene manglet eller kun var delvis overført. Nå er vi smertelig klar over at dette er et litt tynt grunnlag å konkluderere på, men det viser likevel at du ikke løse ut minnepinnen i operativsystemet.

Samtidig er det slik at flere av våre redaksjonsmedlemmer i årevis har fjernet minnepinner uten å løse dem ut først, både for Windows og OS X, uten at dette har bydd på problemer.

Hvorvidt det alltid er lurt er et annet spørsmål, og noe vi kommer litt tilbake til.

Tøffere testing

Noe utilfredsstilt etter vårt enkle resultat, ønsket vi å gjøre det litt vanskeligere. Hva hvis vi dro ut minnepinnen under skriving? Vi brukte det samme oppsettet og filene som i vår første test, og bestemte oss dessuten for å finne ut om filsystemet på minnepinnen hadde noe å si. Derfor testet vi ut dette både med FAT32 og exFAT på begge operativsystemene, pluss med NTFS på Windows 7.

I alle tilfellene satt vi i gang en kopieringsprosess, som ble avbrutt ved å bare nappe minnepinnen fra USB-porten. Igjen gjorde vi dette mellom 15 og 20 ganger for hvert testløp.

Med og uten feilmelding

Det er flere feilmeldinger som går igjen når du fjerner en USB-enhet mens den blir skrevet til, naturligvis avhengig av operativsystem. OS X er veldig konsekvent på dette punktet, mens det hos Windows kan variere en del. Som et eksempel kan vi her trekke frem en mislykket skriving av den store fila i Windows. Dersom vi dro ut USB-minnepinnen under begynnelsen eller midt i overføringen, fikk vi typisk opp en feilmelding av denne sorten:

Men dersom vi ventet til fila nesten var ferdig overført før vi fjernet pinnen, kom det gjerne ikke noen feilmelding i det hele tatt, selv om det var åpenbart at ikke hele fila kunne ha blitt skrevet. Men hadde vi ikke visst bedre, kunne vi fort trodd at fila som nå lå på minnepinnen var helt i orden.

Dersom USB-lagringen har blitt fjernet fra Windows i utide, er det også en annen melding som kan dukke opp når minnepinnen puttes inn igjen, nemlig «Skann og reparer»-vinduet:

Her kommer det klart fram at du har hatt dårlig timing og potensielt er i trøbbel. Men hvorvidt dette reparasjonsvarselet dukker opp eller ikke, fant vi var til dels vilkårlig – i en viss grad kom det faktisk helt an på filsystemet.

Bla deg videre for å se resultatet >>>

Resultater og konklusjon

Resultater

For Windows 7:

  • FAT32, lang fil: Kun under ett av våre løp med FAT32 og avbrutt skriving av stor fil, fikk vi opp vinduet som spurte om vi vi ville skanne og reparere USB-disken. Resten av tiden var vi lykkelig uvitende om at fila som lå på minnepinnen var ødelagt.
  • FAT32, korte filer: Da vi saboterte skrivingen av mange filer, fikk vi her alltid opp spørsmål om vi ville skanne og reparere. I disse tilfellene fant og fikset den også gjerne feil på pinnen.
  • NTFS, lang fil: Med mindre vi nappet USB-pinnen helt i begynnelsen av overføringen, fikk vi sjelden feilmeldinger med NTFS. Spørsmål om å skanne og reparere fikk vi aldri – altså kunne vi her fort endt opp med å uvitende ha en ødelagt fil på minnepinnen.
  • NTFS, korte filer: Flere filer å flytte på gjorde at NTFS nå varslet oss om at noe gikk skeis under skrivingen av filer. «Skann og reparer»-vinduet dukket også opp av og til.
Med exFAT ble det som regel ikke funnet noen problemer.
  • exFAT, lang fil: Også her unngikk vi som regel feilmeldinger hvis vi ventet med å fjerne minnepinnen til det aller meste av skrivejobben var gjort. Men idet pinnen ble satt tilbake i datamaskinen, fikk vi uten unntak opp vinduet som spurte om vi ville skanne og reparere stasjonen. Under skanningen ble det aldri funnet noen feil på pinnen, men om ikke annet var dette en konsekvent måte å fortelle oss om at noe hadde gått galt.
  • exFAT, korte filer: Her fikk vi alltid en feilmelding dersom ikke alle filene kom over. Som med skriving av den lange fila fikk vi også alltid opp «Skann og reparer»-vinduet når minnepinnen fant veien tilbake til USB-porten. Under skanningen ble det av og til også funnet noen feil, som Windows fikk rettet på.

For OS X 10.8:

Presist og konsekvent i OS X.

Her kunne vi delt opp resultatene etter filer og filsystemer som over, men det hadde egentlig bare vært bortkastet tid og arbeid. Som tidligere nevnt er OS X veldig strikt og veldig konsekvent på dette – du får alltid opp meldingen om at disken ikke ble matet ut på riktig måte. Hvis operativsystemet er bevisst på det, får du også opp en dialogboks som sier hvilken fil det stoppet på.

I OS X er det også lett å se feil på filene.

Hvis noe har gått galt med overføringen, får du her ingen feilmeldinger når du putter inn minnepinnen igjen. Men til gjengjeld er det lett å oppdage problemer med filene i OS X. Delvis overførte eller manglende filer blir grået ut, og det samme skjer med hele mapper som ikke har kommet over skikkelig.

Konklusjon

I løpet av vår lille og noe uhøytidelige testrunde har vi funnet ut at du egentlig ikke trenger å «løse ut» en minnepinne i operativsystemet:

Myten var: Du må «løse ut» minnepinnen før du drar den ut av USB-porten.

Denne myten er altså knust, du kan dra minnepennen rett ut – men ikke helt uten forbehold. Det fordrer at det ikke skrives til pinnen idet du napper den ut, for da kan du sitte igjen med noen ødelagte filer på den.

Du må naturligvis også først lukke alle filer som er i bruk, ettersom operativsystemet når som helst kan finne på å utføre skriveoperasjoner på en åpen fil.

Her kan det være en stor fordel å ha en minnepinne med en LED som blinker når den er i aktivitet. Microsoft foreslår at du venter med å fjerne den til et par sekunder etter at lyset har sluttet å blinke, og vi synes det høres ut som en god idé.

Windows vingler for øvrig litt på hvordan den reagerer når vi napper ut minnepinnen i utide, og er ikke like flink med alle filsystemene. Det fører til at du ikke nødvendigvis blir varslet dersom du fjerner minnepinnen før alle filene er kommet over.

En delvis løsning på dette problemet kan være å bruke filsystemet exFAT. Med dette på minnepinnen, fikk vi alltid beskjed om at den hadde blitt fjernet under aktivitet. Ulempen er at du kanskje ikke blir opplyst om dette før neste gang du kobler pinnen til en PC.

exFAT har også fordelen av å fungerere både på nyere versjoner av OS X og Windows, uten å ha filbegrensningen på 4 GB som er tilfelle med FAT32.

Operativsystemet OS X er strengt men konsekvent, og vil ha ting gjort på sin måte. Men selv om den er glad i å vise oss advarselen om at vi ikke har matet den ut riktig, har vi ikke vært i stand til å frembringe en feil under testingen. Ønsker du likevel å være 100 prosent sikker, forstår vi deg godt dersom du ønsker å mate den ut i OS X. Dessuten er det omtrent like kjapt å trykke Command + E eller trekke diskikonet ned til Papirkurven, som det er å klikke vekk advarselen som dukker opp om du ikke mater den ut skikkelig.

Bruker du filsystemet exFAT og ikke mater ut minnepinnen riktig i OS X, vil du forresten få opp «Skann og reparer»-vinduet dersom du plugger den i en Windows-maskin neste gang.

Minnepinner har for øvrig mange bruksområder.
Vi har samlet 10 tips til minnepinnen

annonse